5 maddede site toplantılarında kenar yeter sayıları!

5 maddede site toplantılarında kenar yeter sayıları! 5 maddede site toplantılarında kenar yeter sayıları!

Konut Siteleri Yönetimleri Danışmanı Nihat Dönmez Emlakkulisi.com okurları için "site toplantıları" konusunu kaleme aldı. İşte Dönmez'in o yazısı..

Hafta sonu gezilecek 2 proje 2 site!

1.    Aynı gündemli, aralarında 7 günden az 15 günden fazla süre olmayan toplantıların birincisinin açılış şartı kat maliklerinin sayısının yarıdan bir fazlasıdır.


2.    Aynı gündemli, aralarında 7 günden az 15 günden fazla süre olmayan toplantıların ikincisinde  açılış katılım şartı aranmaz.


3.    Birinci toplantıda karalar oy çokluğu ile alınır.


4.    İkinci toplantılarda kararlar katılanların salt çoğunluğu ile alınır.


5.    Özellikli çoğunluk isteyen konuların karar oranları her toplantıda aynıdır.


http://www.konutsitesiyonetimi.com/YONETIMKURULUDANISMANI.pdf

 

 

3 maddede kat malikleri kurul kararlarının bağlayıcılığı!

 

pus