500 YTL üzeri kiraların bankaya yatırılması uygulaması başlıyor

500 YTL üzeri kiraların bankaya yatırılması uygulaması başlıyor 500 YTL üzeri kiraların bankaya yatırılması uygulaması başlıyor

Ev ve işyeri kiralarının bankalar kanalıyla ödenmesi işlemi yakında başlıyor.Maliye Bakanlığı, kira gelirleri ile ücretlerin bankalara yatırılması zorunluluğuna ilişkin bir tebliğ taslağı hazırladı. Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Taslağında, kira gelirlerinin bankalar kanalıyla tahsili için 500 YTL'lik bir limit öngörüldü. Bu çerçevede, 500 YTL ve üzerindeki ev ve işyeri kiralarının bankalara yatırılması öngörüldü. Ücretlerin de başlangıçta 450 YTL dolayında (net asgari ücret seviyelerinde) bir limit dahilinde bankalar aracılığıyla ödenmesi hükme bağlandı. Ancak limit konusunda farklı tutarlar da gündeme geldi. Maliye Bakanlığında söz konusu Tebliğ Taslağına dönük çalışmalar devam ederken, Sosyal Güvenlik Kurumu da (SGK), ücretlerin bankalar kanalıyla ödenmesi için harekete geçti. SGK, Sosyal Güvenlik ve Teşkilat Kanunundaki yetki çerçevesinde bir yönetmelik taslağı hazırlayarak, Maliye Bakanlığının görüşüne sundu. 

Hürriyet