500 YTL üzerindeki ödemelerde elden kira devri sona erdi

500 YTL üzerindeki ödemelerde elden kira devri sona erdi

Konutlarda 500 YTL ve üzerindeki ödemeler, bankalar ya da posta kanalıyla yapılacak.


Konutlarda 500 YTL ve üzerindeki kira gelirleriyle iş yeri kiralarında tahsilat ve ödemeler, 1 Kasım'dan itibaren bankalar ya da posta işletmesi kanalıyla yapılacak. Maliye Bakanlığının konuya ilişkin "Gelir Vergisi Genel Tebliği" Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre, konutlarda, her bir konut için aylık 500 YTL ve üzerinde kira geliri elde edenlerin, iş yerlerinde de iş yerini kiraya verenler ile kiracıların, kiraya ilişkin tahsilat ve ödemelerinin, banka veya Posta Müdürlüğü (PTT) tarafından düzenlenen belgelerle belgelenmesi (tevsik) zorunlu olacak.

Yeni Şafak