6 soruda site aidatı!

6 soruda site aidatı! 6 soruda site aidatı!

Sitenin temizlik, bakım ve onarımı gibi giderler için her ay belli bir miktarda site aidatı toplanıyor. Peki site aidatı nasıl ödenir? Aidatın ödenmemesi durumunda ne olur? diyorsanız İşte 6 soruda site aidatı....Site aidatı, sitenin temizliği, güvenliği, tesisat ve onarımı gibi gerekli görülen ihtiyaçlar için toplanıyor. Site aidatının belirlenmesi ile ilgili esaslar, Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamında açıklanıyor.


Peki site aidatı nasıl ödenir? Site aidatı nasıl belirlenir? Aidatın ödenmemesi durumunda ne olur? diyorsanız işte yanıtı...


1- Site aidatı nasıl belirlenir? 

Kat Mülkiyeti Kanunu gereğince; Kat maliklerinden her biri aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça:      


 a) Kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa eşit olarak;       


b) Anagayrimenkulün sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım, koruma, (Ek ibare: 14/11/2007-5711 S.K./9.mad.) güçlendirme ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderlere ve ortak tesislerin işletme giderlerine ve giderler için toplanacak avansa kendi arsa payı oranında;      Katılmakla yükümlüdür.       

c) Kat malikleri ortak yer veya tesisler üzerindeki kullanma hakkından vazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürmek suretiyle bu gider ve avans payını ödemekten kaçınamaz.  


2- Site aidatı ne zaman ödenir?

Site aidatı ödeme zamanı, kat malikleri ile yapılan toplantıda yönetim kurulu tarafından belirleniyor. Aidat ödeme zamanı olarak tek bir gün belirlenebildiği gibi, belli bir tarih aralığı da verilebiliyor. Örneğin ayın 1'i ile 7'si arasında site aidatının ödenmesi gerektiğine karar verilebiliyor.


3- Site aidatını kiracı mı öder , ev sahibi mi?

Anagayrimenkul giderleri için alınan aidatlar yalnız bağımsız bölüm sahiplerinden değil; bağımsız bölümde oturan her kimse, o kişiden alınıyor.

 

Buna göre, dairede eğer kiracı oturuyorsa, aidat kiracıdan tahsil ediliyor. Ancak kiracının ödememesi ve aidat borçlarını ödemeden kaçması halinde; söz konusu aidat borçlarının tahsili gayrimenkul sahibinden yapılıyor. Gayrimenkul sahiplerinin, kiracılarının aidat ödemelerini yakından takip etmeleri, olası bir problemi engelleyebiliyor.

 

4- Yönetici aidat öder mi?


Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamında yer alan hükümlere göre, yöneticinin de aidat ödemesi gerekiyor. Ancak, yöneticinin verdiği hizmetten dolayı kat maliklerinden alması gereken miktar ile aidatın aynı olması durumunda; buna karşılık kat maliklerinden almayıp, kendisi de aidat ödemiyor. Ancak bu durumun kayıt altına alınması ve imzalanması gerekiyor. 


Madde 40 -  Yönetici, kaide olarak vekilin haklarına sahiptir. Kat malikleri, kendilerine düşen borçları ve yükümleri yönetici tarafından noterlikçe yaptırılan ihtara rağmen vaktinde ve tamamen yerine getirmezlerse, yönetici, hiçbir tazminat ödemeye mecbur olmaksızın, kendine ait sözleşmeyi feshedip yöneticilikten çekilerek bu yüzden uğradığı zararın tazminini kat maliklerinden istiyebilir.  


Yönetici, yönetim planında veya kendisiyle yapılan sözleşmede bir ücret tayin edilmemiş olsa bile, kat maliklerinden uygun bir ücret isteyebilir. Kat malikleri kurulu, kat malikleri arasından atanmış yöneticinin normal yönetim giderlerine katılıp katılmayacağı, katılacaksa, ne oranda katılacağını kararlaştırır. Bu yolda, bir karar alınmamış ise, yönetici yönetim süresince kendisine düşen normal yönetim giderlerinin yarısına katılmaz. 

5- Site aidatının ödenmemesi durumunda ne olur?

Zamanında aidat ödemesi yapmayanlara aylık gecikme faizi uygulanıyor. Örneğin son ödeme tarihi her ayın 5'i ve aylık gecikme faizi oranı yüzde 5 ise, ayın 5'inden sonra yapılacak ödemeye aylık gecikme faizi uygulanıyor. 


6- Site aidatına itiraz edilir mi?

Kat Mülkiyeti Kanunu gereğince apartman ve sitelerde aidat bedeli yetki verilmiş ise yönetici tarafından; yetki verilmemiş ise, Kat Malikleri Genel Kurulu tarafından belirleniyor.  


Belirlenen aidatın ortak giderlerden yüksek olması halinde, kat maliki duruma Sulh Hukuk Mahkemesi'nde dava açarak itiraz edebiliyor. 

Özge ÖZDEMİR/Emlakkulisi.com