16 / 08 / 2022

7 milyon konutta büyük tehlike!

7 milyon konutta büyük tehlike!

Türkiye İnşaat Müteahhitleri Meclisi, ülke genelinde kullanılan '21 milyon konuttan yaklaşık 7 milyonunun muhtemel bir depremde "yıkılabileceği" uyarısını hükümete bildirdi, yeterli denetimin yapılmadığına dikkat çekildi.Türkiye İnşaat Müteahhitleri Meclisi, ülke genelinde her üç konuttan birinin muhtemel bir deprem sonucu "yıkılabileceği" uyarısını hükümete raporla bildirdi, inşaat müteahhitleri, büyük bölümü istanbul'da olmak üzere Türkiye genelinde kullanılan '21 milyon konuttan yaklaşık 7 milyonunun muhtemel bir depremde yıkılabileceğini bildirdiler. Müteahhitler, depreme dayanıksız yapılan bu konutları ehil olmayan yapsatçı müteahhitlerin inşa ettiği, devletin de yeterli denetimi yapamadığı bilgisini verdiler. 


TÜRKİYE'DE 3 EVDEN 1'İ TEHLİKEDE


Türkiye inşaat Müteahhitleri Meclisi, ülke genelinde her üç konuttan birinin muhtemel bir depremde yıkılabileceği uyarısını TOBB'uıı sektör kurulu toplantısında hükümete raporla bildirdi. Raporda, Türkiye'de önüne gelen herkesin müteahhitlik mesleğini yapabildiğine dikkat çekilirken, "Türkiye'de bugüne kadar kalitesiz büyük bir yapı stoku ile denetimsiz ve kontrolsüz müteahhitlik hizmeti oluşmuştur. Tesbit edilen 21 milyon yapı stokunun iiçte biri, yani yaklaşık 7 milyon konut depreme dayanıksız yapılardır" denildi. 


KENTSEL DÖNÜŞÜM DE RİSKLİ


Konuttaki büyük riske işaret eden müteahhitler, kentsel dönüşüm kapsamında yapılan konutların da eskiden kalma yanlış anlayışla sürdürüldüğü uyarısında bulundular. Raporda, "Gelecek yüzyıllara taşımayı planladığımız şehir medeniyetleri projelerinin içinde olduğu kentsel dönüşüm ve imar uygulamalarının ayııı anlayışla devam ettirilmesi son derece yanlıştır" denildi. Müteahhitler, depreme dayanıklı sağlıklı yapıların inşa edilebilmesi için herkesin müteahhitlik yapmasının önüne akreditasyon yöntemiyle geçilmesi ve mesleğe standart getirilmesi önerilerinde bulundular. Müteahhitler, imar planları üzerinden sağlanan kentsel rantlara ilişkin de çarpıcı bir soruna dikkat çektiler. Raporda, belediyelerin yapı ruhsatı, yapı kullanma izin belgesi ve imar düzenlemelerine dair işlemler ile harçlar konusunda farklı ve 'keyfi uygulamalar yaptığı belirtilirken, "Bakanlıklar ve yerel yönetimler tarafından hazırlanan imar planlarının en az 100 yıllık projeksiyon ile hazırlanmadığı görülmekte, mevcut planlar günübirlik tadilatlar ile bozulmaktadır" şikâyeti yapıldı.Yeni Asya