Araplara konut kredisinde eş durumu engeli var!

Araplara konut kredisinde eş durumu engeli var!

Arap dünyasında da Türk konut sektörüne ilgi artarak devam ediyor. Bankalar da Araplara konut kredisi vermenin peşinde. Ancak Araplara konut kredisi vermek isteyen bankaların önünde “eş rızası” engeli var…


 

Konut geliştiren şirketler yabancıya satışı sevdi! Görüştüğüm birçok firma yetkilisi, yabancıya satış özellikle de Araplara satış konusunda yeni yapılanmalar içerisinde olduklarını söylüyor. Arap dünyasında da Türk konut sektörüne ilgi artarak devam ediyor. Bankalar da Araplara konut kredisi vermenin peşinde. Ancak Araplara konut kredisi vermek isteyen bankaların önünde “eş rızası” engeli var…

 

Türk medeni kanunun 194. Maddesi ve 6098 Sayılı Türk Borçlar kanunun 584. Maddesinde ise “eş rızası olmadan kefil olunamayacağı hüküm altına alınmıştır.” 5718 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Kanunu Madde 21/1 “Taşınırlar ve taşınmazlar üzerindeki mülkiyet hakkı ve diğer aynî haklar, işlem anında malların bulunduğu ülke hukukuna tâbidir.” İfadesine göre de  Türkiye’de bulunan taşınmaz üzerindeki mülkiyet ve ayni haklarla ilgili Türk Hukuku uygulanmaktadır.

 

Araplar, Türkiye’den konut alımında banka kredisi kullanmak isterse, eşine de imza attırmak zorunda. Arapların çoğunun birden fazla eşi var. Hepsi de yasal. Hangi eş imza atacak!

 

 Yabancılar konut almaya gelirken daima eşiyle gelmez. Çoğu yabancının aldığı konuttan eşlerinin haberi bile olmaz. Türkiye’den konut alan yabancı, yatırım ve oturum amaçlı konutlar almaktadır. Oturum amaçlı konut alacak olan yabancılar eşiyle Türkiye’ye gelebilir ama Arapların çoğunluğu çok eşli olduğu için hangi eşin imzası olacağı problem olabilir. Türkiye’de üniversite okuyan çocuğunun her ay kira ödemesinden ise konut almayı tercih eden yabancılar da konut alırken eşini Türkiye’ye getirmez. Yatırım amaçlı konut alanlar ise değişik zamanlarda farklı şehir ve projelerden konut aldığı için banka kredisi kullanımında yine eş rızası problemi çıkacaktır.

 

 Mütekabiliyet yasası ile Araplara konut satışının önü açıldı ama uygulamada karşılaşılan bazı problemler zaman içerisinde ortaya çıkıyor. Bugünlerde hazırlanmakta olan torba yasasına yabancılara konut satışında kullandırılacak konut kredilerinde eş rızası aranmaz şeklinde bir madde eklenmesi faydalı olur.