Acarkent davası adres tespitine kaldı

Acarkent davası adres tespitine kaldıOrman Genel Müdürlüğünce Acarkent'teki 1822 gayrimenkulün tapularının iptali istemiyle açılan davanın görülmesine devam edildi.


Beykoz 1. Asliye Hukuk Mahkemesi salonunun küçük olması dolayısıyla, Beykoz Belediyesi Kültür Merkezinin 1 No'lu nikah salonunda yapılan duruşmaya, davacı Orman Genel Müdürlüğü Kanlıca İşletme Şefliği avukatları ile bazı davalılar ve davalıları vekaleten 100'e yakın avukat katıldı.

Duruşmada hazır bulunan davalı vekilleri, dilekçelerini tekrar ettiklerini bildirdiler. Davacı vekilleri de, davanın sürüncemede kalmaması açısından taraf teşkili sağlamaya yönelik olarak daha önceki beyanlarını tekrar ederek, tedbir taleplerini yinelediklerini ifade ettiler.

Mahkeme Hakimi Salih Kopan, tebligat yapılamayan davalıların adreslerinin tespiti ile bunlara tebligat yapılmasını kararlaştırarak, davalılara, davacı tarafın delil listesi ile cevap dilekçesi ve diğer dilekçelerine karşı diyeceklerinin taraf teşkili sağlandıktan sonra belirtmeleri hususunda süre verilmesini öngördü. Duruşma, bu amaçla ileri bir tarihe ertelendi.

-DAVA DİLEKÇESİ-

Orman Genel Müdürlüğü Kanlıca İşletme Şefliği Avukatı Elmas Erdem tarafından Beykoz 1. Asliye Hukuk Mahkemesine verilen dava dilekçesinde, Beykoz Çavuşbaşı Beldesi sınırları içerisinde bulunan Saip Molla I Özel Ormanı'yla ilgili olarak, genel müdürlüğün, Modaköy Şehircilik İşletmeleri A.Ş'ye, 1987 yılında 137 bin 531 metrekare alan için 'Ormanda hiçbir ifraz yapmamak, yatay alanının yüzde 6'sından fazla yer işgal etmemek şartı ile izin verdiği' anlatılıyor.

Dilekçede, bu alanda 117 A tipi villa, 835 adet B tipi villa, 500 adet C tipi villa ile sosyal tesisler için izin verildiği belirtiliyor. Müfettişler tarafından yapılan incelemede, orman alanının tamamı üzerinde kat irtifakı kurulduğu, bilahare bunların kat mülkiyetine dönüştürüldüğü belirtilen dilekçede, 'Saip Molla I Özel Ormanı'nda aşım yapılarak tesis edilen kat mülkiyeti tapularının tamamının iptali, yüzde 6'lık izin sahası dışındaki kısımların özel orman vasfı ile tevhit ve tescili, yüzde 6'lık kısım için arsa paylarının yeniden tashihen tescili ve bu kayıtlarda da özel orman vasfının belirtilmesi ile ruhsatı olmayan yapıların kal'i gerekmektedir' deniliyor.

Dilekçede, 'orman alanı üzerine kurulu 1822 gayrimenkulün kat mülkiyeti tapularının tamamının iptali, ruhsatı olmayan yapıların ortadan kaldırılması, karar kesinleşinceye kadar taşınmazların iyi niyetli 3. kişilere devir ve temliki ile üzerinde ayni hak tesisinin önlenmesi amacıyla tapu kayıtlarına ihtiyati tedbir konulması'