15 / 08 / 2022

Ace İnşaat'ın iflas davasında son durum ne?

Ace İnşaat'ın iflas davasında son durum ne?

1986 yılında yurtiçi ve yurtdışı inşaat, restorasyon, taahhüt işlerini hayata geçirmek için kurulan Ace İnşaat'ın iflas davasında son durum ne?1986 yılında yurtiçi ve yurtdışı inşaat, restorasyon, taahhüt işlerini hayata geçirmek amacıyla kurulan Ace İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi'nin iflas davasında; iflas alacaklıları sıra cetveli ve tasfiye tatli ilan edildi.

Dünya değerleri ile entegrasyon sağlamış olan, ülke ekonomisine katkı sağlayan, iş imkanı yaratan sürat ve kalite anlayışını bir araya getiren Ace İnşaat, kaliteden ödün vermeden yapılan çeşitli çalışmalar sonucu altyapısı sağlam büyüme aşamaları katetti. 

T.C.  Ankara  21. İcra Dairesi'nde görülen davada müflis hakkındaki alacak ve istihkak iddialarının tahkik ve tetkik işlemi tamamlanmış, düzenlenen alacaklılar sıra cetveli Ankara İflas Dairesinde incelemeye hazır bulunduruldu. 

Sıraya itirazların ilandan itibaren 7 gün içinde İcra Mahkemesine, alacağın esas veya miktarına ilişkin itirazların 15 gün içinde Asliye Ticaret Mahkemesine yapılması, yukarıda adı ve adresi yazılı Müflisin masaya ait hiçbir malı bulunmadığından tasfiyenin tatiline karar verildi. 

İşbu ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde alacaklılar tarafından 20 bin TL verilerek iflasa müteallik işlemin devamı istenmediği takdirde iflasın kapatılacağı belirtildi.

Ace İnşaat ın iflas davasında son durum ne?

İlan metni: 

T.C. ANKARA 21. İCRA DAİRESİ 2018/12 İFLAS

ANKARA İFLAS DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN İFLAS ALACAKLILARI SIRA CETVELİNİN VE TASFİYE TATLİNİN İLANI 2018/12 İflas

Müflisin Adı ve Adresi : Ace İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi (Vn:0040050537)
Sokullu Mehmet Paşa Cad. No:135/2 Dikmen Çankaya/ANKARA
Müflis hakkındaki alacak ve istihkak iddialarının tahkik ve tetkik işlemi bitmiş, İcra ve İflas Kanunun 206 ve 207. maddeleri gereğince düzenlenen alacaklılar sıra cetveli Ankara İflas Dairesinde incelemeye hazır bulundurulmuştur.
Sıraya itirazların ilandan itibaren 7 gün içinde İcra Mahkemesine, alacağın esas veya miktarına ilişkin itirazların 15 gün içinde Asliye Ticaret Mahkemesine yapılması, yukarıda adı ve adresi yazılı Müflisin masaya ait hiçbir malı bulunmadığından İc.İf.K’nun 217. maddesi gereğince tasfiyenin tatiline karar verilmiştir. İşbu ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde alacaklılar tarafından 20.000,00 TL verilerek iflasa müteallik işlemin devamı istenmediği takdirde iflasın kapatılacağı tebliğ ve ilan olunur.(İc.İf.K.217)