Adalar çeyrek asırdır imar planı bekliyor

Adalar çeyrek asırdır imar planı bekliyor

Birinci derecede sit alanı ilan edildiği 1984 yılından bugüne imar planı çıkmayan Adalar'ın hasretinin, 2010
yılında sona ermesi bekleniyorAdalar Belediye Başkanı Mustafa Farsakoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1/5000'lik nazım imar planı çalışmalarının son aşamada olduğunu, planın bu ay yapılacak İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis toplantısında gündeme geleceğini belirtti. 1/1000'lik koruma amaçlı imar planı konusunda Mayıs ayında yaptıkları meclis toplantısında karar aldıklarını, bu planla ilgili çalışmaların da sürdüğünü anlatan Farsakoğlu, "Yeni 1/5000'lik nazım imar planı yürürlüğe girer girmez, 2010 yılı içinde 1/1000'lik koruma amaçlı imar planının yürürlüğe girmesini umut ediyoruz" dedi.

Adalar'ın, birinci derece tarihi ve kentsel sit alanı olduğunu hatırlatan Farsakoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Adalar, 1984 yılında birinci derecede sit alanı ilan edilmiş. 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na göre, bir yıl içinde koruma amaçlı imar planlarının yürürlüğe konulması gerekiyor. Bunun süresi uzatıldı ama sonuçta bunun 2-3 yıl içinde tamamlanması bir zorunluluk. Maalesef günümüze kadar böyle bir şey yapılmamış. 1/1000'lik koruma amaçlı imar planı yapılmadığı için geçiş dönemi yapılanma koşulları diye birtakım koşullar kurul tarafından belirlenmiş. Fakat o çerçevede belediyenin yeterli düzeyde denetim yapmadığı veya
yapmak istememesi sonucu yüzlerce yapı, usulsüz yapılmış. Belediye meclisimiz, 693 yapıyla ilgili yıkımlı para cezası kararı aldı. Bu sayı aslında daha da fazla. Bunlar yalnızca encümen tarafından cezalandırılanlar. Bu sayının iki katı olduğunu tahmin ediyoruz."

Söz konusu planların Adalar'ı turizm açısından olumlu bir şekilde etkileyeceğini ifade eden Farsakoğlu, "İmar planlarının uygulamaya geçilmesinden sonra Adalar'daki yatak kapasitesinde bir artış meydana geleceğini ve daha kalıcı bir turizmin uygulanacağını düşünüyoruz" dedi.

-ADALAR'DAKİ ESKİ ESERLER-
Adalar'da 8 bin civarında binanın yer aldığını belirten Farsakoğlu, şunları söyledi:

"Adalar'da tescilli 1657 eski eser bulunuyor, 628 eserin tescili de Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulundan istenecek. Onlar da tescil edilirse, konut sayısının 1/3'ü kadar eski eser olduğu gerçeğiyle karşı karşıya kalacağız. Tescilli eserlerin bir kısmının restorasyona ihtiyacı var. Bunlarla ilgili İl Özel İdaresinin Kültür Katkı Fonu'ndan ödenek talep ettik. 6 projemiz devam ediyor. 2010 yılında da 10 civarında eski eserle ilgili talepte bulunacağız" diye konuştu.

Belediye binasının bile ruhsatsız olduğunu, bu konuyla ilgili de çalışmalar yürüttüklerini anlatan Farsakoğlu,

"Güçlendirildikten sonra belediye binasında oturulabileceği konusunda arkadaşlarımız bir çalışma yaptı. Rapor,
İstanbul Teknik Üniversitesi ile birlikte hazırlanıyor. Bu çalışmaların sonunda bu binada oturulabileceğini görürsek, ruhsata bağlayacağız. Projesine uygun olarak başlanmış ama projeye uygun olmayan bir şey çıkmış ve belediye, ruhsatı olmayan bir yapı üzerinde oturuyor" dedi.

Belediye binasının inşa edildiği arsanın üzerinde 21 adet haciz bulunması nedeniyle binanın ruhsatsız olduğunu fark ettiklerini belirten Farsakoğlu, "Bütün taşınmazlarımız hacizli zaten" diye konuştu.

-HEYBELİADA SANATORYUMU-
Farsakoğlu, Heybeliada Sanatoryumu'nun hazineye ait ve Sağlık Bakanlığına tahsisli bir yer olduğunu söyledi.

Sanatoryumun 1924 yılından beri yataklı tedavi kurumu olduğunu ifade eden Farsakoğlu, şunları kaydetti:

"Sanatoryum, yeni planlarda da sağlık alanı olarak belirlenmiş. Oraya sağlık tesislerinin dışında bir şey yapamazsınız. Bir tıp fakültesi, hemşirelik yüksek okulu, yataklı tedavi kurumu, sağlık turizmine yönelik bir tesis olabilir. Yalnızca turistik amaçlı, sağlık konusuna hizmet etmeyen bir tesis kurulamaz."
AA

Konuyla ilgili basında yer alan diğer haberler

Adalar'ın hayali gerçek oluyor

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında 1984'te 1'inci derece sit alanı ilan edilen Adalar'da 25 yıl sonra imar planı hazırlıkları tamamlanıyor
İstanbul'un kültürel ve tarihi mirasının en önemli ilçelerinden biri olan Adalar'ın imar plan hazırlıkları yeniden hazırlık noktasına geldi. 1984 yılında 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında 1. derece SİT alanı ilan edilen Adalar, kanun gereği bir yıl içerisinde imar planları yapılma zorunluluğu olmasına karşın, 25 yıldır plan hazırlıklarını tamamlayamadı. 2008'de AK Partili Adalar Belediyesi İmar Müdürlüğü bir yazıyla, plan yapımının teknik, mali ve eleman yetersizliği nedeniyle ilçe belediyesi imkanlarıyla hazırlanamayacağını belirterek İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yapılmasını talep etti. İBB Şehircilik Planlama Müdürlüğü konuyla ilgili teknik çalışmalarını sürdürürken, 2009'daki yerel seçimlerde belediye yönetiminin değişmesi nedeniyle Adalar Belediyesi 1/1000'lik planları yeniden kendisi hazırlamayı talep etti.

PLAN YETKİSİ BELEDİYEDE
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nda görüşülen talep, planın yapımının tamamlanmak üzere olduğu gerekçesiyle reddedildi. Ancak İBB Meclisi'ne oylanmak üzere getirilen rapor hakkında söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Ergün Turan, yerel yönetim anlayışı gereği plan yapma yetkisinin yeniden Adalar Belediyesi'ne verilmesini önerdi. Oybirliğiyle kabul edilen öneri sonucunda, ilçe planını yeniden Adalar Belediyesi hazırlayacak. Adalar'da 8 bin civarında binanın bulunduğunu belirten Belediye Başkanı Mustafa Farsakoğlu, "693 yapıyla ilgili yıkımlı para cezası kararı aldı. Bunlar yalnızca encümen tarafından cezalandırılanlar. Bu sayının iki katı olduğunu tahmin ediyoruz" dedi. 1/5000'lik planların İBB meclisinde onaylanmasının ardından 1/1000'lik planlarının hazırlanacağını ifade eden Başkan, ilçede kaçak yapılaşma denetiminin de yapılamadığını söyledi.
Zeynel Yaman/Sabah