Adana 'da tapu iptali ve tescili davası!

Adana 'da tapu iptali ve tescili davası!

Adana 5. Asliye Hukuk Mahkemesi Hekimliği, Maliye Hazinesi tarafından Seyhan İlçe Belediye Başkanlığı, Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı aleyhine açılan davayla ilgili açıklama yaptı


Yapılan açıklama şöyle:

Davacı Maliye Hazinesi vekili tarafından davalılar Seyhan İlçe Belediye Başkanlığı,  Adana  Büyükşehir Belediye Başkanlığı aleyhine açılan Tapu iptali ve tescili davasının 09.06.2010 tarihli yargılama sonunda verilen gerekçeli kararı uyarınca;
Hüküm özeti; Davacının davasının kabulü ile;
Adana ili çukurova ilçesi, Kabasakal Köyü, 5580 ada, 3 parsel içerisinde kalan 22 Ocak 2010 tarihli bilirkişi raporunda A harfi ile gösterilen 1154 metrekare, yine Kabasakal köyü, 5580 ada, 4 parsel içerisinde kalan 22 Ocak 2010 tarihli bilirkişi raporunda B harfi ile gösterilen 168 metrekarelik kısım üzerinde imar öncesi kadastrol hak durumuna dönülerek Kabasakal köyü, 617 parsel sayılı kadastro parselinin ihyasına,
Tedbirin hüküm kesinleşinceye kadar devamına, davacı kurum harçtan muaf olduğundan harç takdirine yer olmadığına, davanın niteliği gereği vekalet ücreti takdirinde yer olmadığına, davacı tarafından yapılan giderlerin davacı üzerinde bırakılmasına. Dair; davacı vekilinin yüzünde, davalılar vekilinin ve davalanının yokluğunda, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde, gerekli harç ve giderlerin karşılanması koşuluyla Yargıtay ilgili Hukuk Dairesi Başkanlığı"na gönderilmek üzere Mahkememize hitaben yazılmış, Mahkememiz veya en yakın Asliye Hukuk Mahkemesine verilecek bir dilekçe ile temyiz yolu açık olduğu davalılar Ömer Lütfi Topal ve Emir Ömer Topal"a ilanen tebliğ olunur. 15.12.2010
B:897


Nagihan Arat/Emlakkulisi.com