Adana Yüreğir'de 92.3 milyon TL'ye icradan satılık fabrika!

Adana Yüreğir'de 92.3 milyon TL'ye icradan satılık fabrika!


Adana 1. İcra Dairesi, Adana ili, Yüreğir ilçesi, Seyhan Mahallesi'nde yer alan fabrikayı 92 milyon 299 bin 811 TL'ye icradan satıyor...


Adana 1. İcra Dairesi tarafından,  Adana  ili, Yüreğir ilçesi, Seyhan Mahallesi'nde yer alan fabrika 92 milyon 299 bin 811 TL'ye icradan satışa çıkarıldı. Gayrimenkulün satış ihalesi 15 Aralık tarihinde saat 10:00'da yapılacak.

Adana Yüreğir

İlan metni:

T.C. ADANA 1. İCRA DAİRESİ 2010/6 İFLAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN
SATIŞA KONUTAŞINMAZIN TAPU KAYDI:
Adana İli,Yüreğir İlçesi,Seyhan Mahallesi 9359 Ada 56 parsel75.047,54 m2 mesahalı ve 816 Ada 101 parsel 1255 m2 mesahalı Adana ,Yüreğir İlçesi,Hasan Şaş Caddesi N:184 adresinde iştigalde bulunan fabrika ve müştemilatına aittaşınmazdır.
SATIŞA KONU TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ VE PARASAL DEĞERİ:
Satışa konu taşınmaz Adana ili,Yüreğir ilçesi,Seyhan Mahallesi 9359 Ada 56 parsel 75.047,54 m2 mesahalı keza 816 Ada 101 parsel 1255 m2 mesahalı olup her iki parsel kadastro olarak ayrı ayrı parsel olmasına rağmen halihazırda zemindekiparseller üzerine ayrım gözetmeksizin inşa edilmiş yapıları mevcut olan ve bu mevcut durumu iletek parsel olarak kullanıldığı keza iflas idaresi tarafından alınan karar gereğince parsellerin birlikte satılmasına karar verilmiştir. Taşınmaz Adana İli,Yüreğir İlçesi,Seyhan Mahallesi,Karataş Bulvarı,Paksoy Sabun ve Yağ Fabrikası adresinde yer almaktadır.Tarif olarak,Karataş Bulvarı ile Regülatör Caddesi kesişimi referans alınarak,Karataş Bulvarı üzerinde,güney istikamette yaklaşık 900 metre ilerlenir ve sağ kol üzerinde taşınmaza ulaşım sağlanır.Taşınmazın yakın çevresi, 1-3 katlı müstakil çarpık yapılaşmalar ve kısmen apartman tarzı yapılaşmalar şeklinde gelişme göstermiştir.Taşınmazın yakın çevresi meskun alan şeklinde olup kısmen benzer nitelikte üretim tesisleri bulunmaktadır.Taşınmaza ulaşım kolay ve rahat olup toplu taşıma araçları ve özel araçlar ile ulaşım mümkündür.Taşınmazın belediye hizmetlerinden istifadesi tamdır.9359 Ada,56 Parsel: ana gayrimenkul 75.047,54 m2 alanlı parsel üzerinde,Paksoy Fabrikası bayraklı üretim/depolama fabrikası olarak kullanılmaktadır.Parselin doğu cepheden Karataş Bulvarı’na,batı cepheden Hasan Tuğal Caddesi’ne cephesi bulunmaktadır.Taşınmaz sınırları beton duvar ile çevrilmiştir.Taşınmaz bölgenin en eski yapılaşmalarını barından ve çok uzun yıllar faaliyet gösteren bir firmasıdır. Adana İli,Yüreğir İlçesi,Seyhan Mahallesi 9359 Ada 56 parselin yüz ölçümü 75.047,54 m2 olup mahalli alım satım rayiçleri ve m2 birim fiyatı 900.00 TL olup buna göre 75.047,54. m2 x 900.00 TL = 67.542.786,00 TL arsa değeridir.Adana İli,Yüreğir İlçesi,Seyhan Mahallesi 816 Ada 101 parselin yüz ölçümü 1.255. m2 olup mahalli alım satım rayiçleri m2 birim fiyatı 500.00 TL olup buna göre 1.255.m2 x 500.00 TL =627.500,00 TL arsa değeridir bu cihetle iki ayrı parsellerin zemin arsa değeri toplamı 68.170.286,00 TL’dir.
9359 ADA, 56 PARSEL SAYILI TAŞINMAZ ÜZERİNDE İNŞAA EDİLMİŞ YAPILAR, YAPILARIN KULLANIM ALANLARI,YAPI CİNSLERİ,ÖZELLİKLERİ VE PARASAL DEĞERLERİ;
1-)GİRİŞ KONTROL-BEKÇİ BİNASI: Tek katlı yığma taş duvarlı inşa edilmiş,içi dışı sıvalı,zeminde 160 m2 oturum alanlıdır.Yapı 1-B sınıf özelliklerinde olup kısmen hasarlıdır.
2-) OTOPARK YAPILARI : Tesis girişinde ve idare binası batı tarafında iki yerde olup zemini beton,üzeri çelik konstrüksiyon,alüminyum trapez sac örtülü olup toplam 1160 m2 alanlıdır.Yapı 1-A sınıf özelliklerindedir.
3-)KANTAR BİNASI : Tek katlı betonarme karkas tarzında inşa edilmiş,içi dışı sıvalı,içi plastik badana dışı akrilik boyalı,zeminde 28 m2 oturum alanlıdır.Yapı 2-B sınıf özelliklerindedir.
4-)İDARE BİNALARI: Tesis girişinde orta kısımda bulunan Genel Müdürlük Binası, iki katlı betonarme karkas tarzında inşa edilmiş,içi dışı sıvalı,toplam 540 m2 alanlıdır.Yapıda zeminler yerine göre:mermer,laminat,seramikve karo mozaik kaplama,duvarlar yağlı boya,asma tavanlı,üzeri çelik çatılıdır.Yapı 3/A sınıf özelliklerindendir.
5-) MUHASEBE BİNASI: Tesis girişinde kuzey sınırda otopark batısında bulunan Muhasebe Binası,katlı betonarme karkas tarzında inşa edilmiş,içi dışı sıvalı,toplam 900 m2 alanlıdır.Yapıda zeminler yerine göre:PVC,dökme mozaik kaplama,duvarlar yağlı boyadır.Yapı 3-A sınıf özelliklerindedir.
6-) EBİM İDARE BİNASI: İki katlı yığma taş duvarlı,ara döşemesi betonarme tabla,içi dışı sıvalı,toplam 580 m2 alanlıdır.Yapıda zeminler yerine göre:mermer,seramik ve mozaik kaplama,duvarlar yağlı boya,alüminyum camekanlıdır.Yapı 2-B sınıf özelliklerindedir.
7-) PAZARLAMA VE MAMUL AMBAR BİNALARI: Pazarlama Bürosu olarak da kullanılan Doğu tarafı iki katlı yığma taş duvarlı,ara döşemesi betonarmedir.Üzeri ahşap çatılı çinko örtülüdür.Zemin kat zeminleri seramik kaplama,üst kat zeminleri halıfleks kaplamadır.Pencereler plastik doğrama,merpen demir profildir.Mamul Ambar olarak kullanılan batı tarafı tek katlı yığma taş duvarlı,üzeri ahşap çatılı,çinko örtülü,zemine betondur.Yapılar toplam 672 m2 alanlıdır.Yapı 2-B sınıf özelliklerindedir.
8-) AMBAR BİNALARI:Tek katlı yığma taş duvarlı üzeri ahşap çatılı çinko örtülüdür.Yapı 17 bölüm olup zemini betondur.Toplam 2040 m2 alanlı kısmen hasarlı depo yapısı 2-A sınıf özelliklerindedir.
9-)YEMEKHANE VE AMBAR BİNALARI: İki katlı betonarme karkas tarzında inşa edilmiş,içi dışı sıvalı,asma tavanlı olup toplam 1426 m2 alanlıdır.Yapı 3-A sınıf özelliklerindendir.
10-)DEPO BİNALARI: Yapı tek katlı yığma taş duvarlı üzeri çelik çatılı çinko örtülüdür.Yapı zemini beton kısmen hasarlı toplam 688 m2 alanlıdır.Depo yapısı 2-B sınıf özelliklerindendir.
11-)SIVI DOLUM TESİSİ BİNASI: Tek katlı üzeri çelik,çatılı çinko örtülüdür.Yapı 250 m2 alanlıdır.Yapı 2-B sınıf özelliklerindendir.
12) SIVI YAĞ DOLUM VE SOĞUK HAVA BİNALARI: İki katlı yığma taş duvarlı üzeri çelik çatılı çinko örtülüdür.Ara döşeme betondur.Toplam 4000 m2 alanlı depo yapısı 2-B sınıf özelliklerindendir.
13) SIVI YAĞ AMBAR BİNALARI: İki katlı yığma taş duvarlı üzeri çelik çatılı çinko örtülüdür.Yapı toplam 1036 m2 alanlı depo yapısı 2-B sınıf özelliklerindendir.
14-) SOYA KIRMA SUNDURMASI: Tek katlı betonarme kolonlu,üzeri çelik çatılı çinko örtülüdür.220 m2 alanlı depo yapısı 2-B sınıf özelliklerindendir.
15-) ELEKTRİK ATÖLYE BİNALARI: Tek katlı yığma taş duvarlı üzeri ahşap çatılı çinko örtülüdür.Yapı kısmen asma katlı olup toplam 240 m2 alanlıdır.Yapı 2-B sınıf özelliklerindendir.
16-) ÇİĞİT SİLOSU: Yapı 30 m. Yükseklikte çelik konstrüksiyon etrafı ve üzeri çinko örtülüdür.Yapı zemini beton olup bakımsız durumdadır.Yapı zeminde 3645 m2 alanlıdır.Yapının doğu bitişiğinde sundurma çelik konstrüksiyon,galvaniz trapez sac örtülü zemini beton olup 532 m2 alanlıdır.
17-) OTO TAMİR ATÖLYESİ: Tek katlı betonarme kolon kirişli,üzeri çelik çatılı çinko örtülü,zemini betondur.Yapı 76 m2 alanlı olup 2-B sınıf özelliklerindendir.
18-) YAĞ ERİTME İSTASYONU: Tek katlı betonarme kolon kirişli,üzeri çelik çatılı çinko örtülü,zemin betondur.Yapı 2200 m2 alanlı 2-B sınıf özelliklerindendir.
19-) YENİ ATÖLYE: İki katlı betonarme karkas tarzında inşa edilmiş,üzeri çelik çatılı çinko örtülüdür.Yapının içi dışı sıvalı zemini beton olup 850 m2 alanlıdır.Yapı 2-B sınıf özelliklerindendir.
20-) PAKLAR DAİRESİ: Tek katlı betonarme kolon kirişli,üzeri çelik çatılı çinko örtülüdür.Yapının içi dışı sıvalı,zemini beton olup 900 m2 alanlıdır.Yapı 2-B sınıf özelliklerindendir.
21-) OKSİJEN DOLUM VE ELEKTROLİZÖR BİNALARI: Tek katlı betonarme kolon kirişli,üzeri çelik çatılı çinko örtülüdür.Yapının içi dışı sıvalı,zemini beton olup 316 m2 alanlıdır.Yapı 2-B sınıf özelliklerindendir.
22-) VİNTERİZE DAİRESİ BİNASI: İki katlı betonarme karkas tarzında inşa edilmiş,içi dışı sıvalı,zemini karo mozaik kaplama,194 m2 alanlıdır.Yapı 3-A sınıf özelliklerindendir.
23-) MAMUL AMBAR SUNDURMASI: Tek katlı üzeri çelik çatılı galvaniz trapez sac örtülüdür.Yapı zemini beton olup 2400 m2 alanlıdır.Bu yapı grubunun 400 m2 alanlıdır.Taşınmazın yangından dolayı hasar gördüğü ve fiziksel ömrünü tamamladığı tespit edilmiştir.
24-) MAMUL AMBAR BİNASI: İki katlı betonarme karkas tarzında inşa edilmiş,içi dışı sıvalı,zemini beton olup 130 m2 alanlıdır.Yapı 3-A sınıf özelliklerindendir.
25-) MARGARİN ÜNİTESİ BİNALARI: İki katlı betonarme karkas tarzında inşa edilmiş,içi dışı sıvalı zemini beton olup Soğuk Hava depoları zemini mozaik ve duvarları yalıtımlıdır.Toplam 1000 m2 alanlıdır.Margarin kısmı zemin ve duvarları seramik kaplamadır.Yapı toplam 5000 m2 alanlıdır.(Bitişiğinde 1000 m2 müştemilat yapısı buna dahildir.) mevcuttur.Yapı 3-A sınıf özelliklerindendir.
26-) SUNDURMA: Tek katlı betonarme kolon kirişli,üzeri çelik çatılı çinko örtülüdür.Yapının içi dışı sıvalı,zemini beton olup 250 m2 alanlıdır.Yapı 2-B sınıf özelliklerindendir.
27-) TEKNİK MÜDÜRLÜK VE LABORATUVAR BİNASI: Üç katlı betonarme karkas tarzında inşa edilmiş içi dışı sıvalı,zeminleri marley kaplama olup 1300 m2 alanlıdır.Yapı 3-A sınıf özelliklerindendir. 28-) DEODORİZE RAFİNE VE HİDROJENASYON BİNALARI: Üç katlı betonarme karkas tarzında inşa edilmiş,içi dışı sıvalı,zemini seramik ve mozaik kaplama olup 2000 m2 alanlıdır.Yapı 3-A sınıf özelliklerindendir.
29-) SABUNHANE SUNDURMASI: Tek katlı betonarme kolon kirişli,üzeri çelik çatılı çinko örtülüdür.Yapının içi dışı sıvalı,zemini beton olup 300 m2 alanlıdır.Yapı 2-B sınıf özelliklerindendir.
30-) SABUNHANE DAİRESİ BİNALARI: Üç katlı betonarme karkas tarzında inşa dilmiş içi dışı sıvalı,zemini mozaik kaplama,üzeri çelik çatılı çinko örtülüdür.Yapı 2800 m2 alanlıdır.Yapı 3-A sınıf özelliklerindendir.
31-) DORA DEPOSU SUNDURMASI: Tek katlı betonarme kolon kirişli,üzeri çelik çatılı çinko örtülüdür.Yapının içi dışı sıvalı,zemini beton olup 210 m2 alanlıdır.Yapı 2-B sınıf özelliklerindendir.
32-) TRAFO VE SU KULESİ BİNALARI: Tek katlı betonarme karkas tarzında inşa edilmiş içi dışı sıvalı,zemini beton 120 m2 alanlı bina ve bitişinde 60 tonluk 20 m.yükseklikte su deposu bulunmaktadır.
33-) SABUN DEPOSU: Tek katlı yığma taş duvarlı,üzeri ahşap çatılı çinko örtülüdür.Yapının içi dışı sıvalı,zemini beton olup 544 m2 alanlıdır.Yapı 2-B sınıf özelliklerindedir.
34-) BAC RAFİNAJ BİNASI: Üç katlı betonarme karkas tarzında inşa edilmiş,içi dışı sıvalı,zemini beton olup 486 m2 alanlıdır.Yapı 3-A sınıf özelliklerindedir.
35-) RAFİNAJ BİNASI: İki katlı yığma taş duvarlı ara döşeme betonarme,üzeri çelik çatılı çinko örtülüdür.Yapının içi dışı sıvalı,zemini beton olup 750 m2 alanlıdır.Yapı 2-B sınıf özelliklerindedir.
36-) FİLİFRAJ BİNASI: Tek katlı yığma taş duvarlı,üzeri çelik çatılı çinko örtülüdür.Yapının içi dışı sıvalı,zemini beton olup 375 m2 alanlıdır.Yapı 2-B sınıf özelliklerindedir.
37-) YAĞ PRESİ BİNASI: Tek katlı yığma taş duvarlı,üzeri çelik çatılı çinko örtülüdür.Yapının içi dışı sıvalı,zemini beton olup 530 m2 alanlıdır.Yapı 2-B sınıf özelliklerindedir.
38-) SELEKTÖR VE SOYA KIRMA BİNALARI: Tek katlı yığma taş duvarlı,üzeri çelik çatılı çinko örtülüdür.Yapının içi dışı sıvalı,zemini beton olup 850 m2 alanlıdır.Yapı 2-B sınıf özelliklerindedir.
39-) KAZAN DAİRESİ BİNASI: Borsik Kazan Dairesi ve su borulu Kazan Dairesi yapısı iki katlı betonarme karkas tarzında inşa edilmiş,üzeri çelik çatılı çinko örtülüdür.Cleaver Brooks ve Claver Brook kazan daireleri tek katlı betonarme kolon kirişli,üzeri çelik çatılı,çinko örtülüdür.Yapılar toplam 770 m2 alanlıdır.Yapı 2-B sınıf özelliklerindedir.
40-) SOYA PULLAMA VE TAVLAMA BİNALARI: Tek katlı yığma taş duvarlı,üzeri çelik çatılı çinko örtülüdür.Yapının içi dışı sıvalı,zemini beton olup 150 m2 alanlıdır.Yapı 2-B sınıf özelliklerindedir.
41-) LİNTER DAİRESİ BİNASI: Tek katlı yığma taş duvarlı,üzeri çelik çatılı çinko örtülüdür.Yapının içi dışı sıvalı,zemini beton olup 720 m2 alanlıdır.Yapı 2-B sınıf özelliklerindedir.
42-) KÜSPE DEPOSU: Tek katlı yığma taş duvarlı,üzeri çelik çatılı çinko örtülüdür.Yapının içi dışı sıvalı,zemini beton olup 1100 m2 alanlıdır.Yapı 2-B sınıf özelliklerindedir.
43-) LİNTER TEMİZLEME DAİRESİ: Tek katlı yığma taş duvarlı,üzeri çelik çatılı çinko örtülüdür.Yapının içi dışı sıvalı,zemini beton olup 436 m2 alanlıdır.Yapı 2-B sınıf özelliklerindedir.
44-) SOYA UNU DEĞİRMEN BİNALARI: Tek katlı betonarme kolon kirişli,üzeri çelik çatılı çinko örtülüdür.Yapının içi dışı sıvalı,zemini beton olup 536 m2 alanlıdır.Yapı 2-B sınıf özelliklerindir.
45) KÜSPE VE SOYA UNU DEPOSU: Tek katlı yığma taş duvarlı,üzeri çelik çatılı çinko örtülüdür.Yapının içi dışı sıvalı,zemini beton olup 3200 m2 alanlıdır.Yapı 2-B sınıf özelliklerindedir.
46) SABUN DEPOSU: Tek katlı kısmen yığma taş duvarlı,kısmen çinko örtülü,üzeri çelik çatılı çinko örtülüdür.Yapının içi dışı sıvalı,zemini beton olup 672 m2 alanlıdır.Yapı 2-B sınıf özelliklerindedir.
47-) LİNTER BALYA PRES BİNASI: Tek katlı yığma taş duvarlı üzeri çelik çatılı çinko örtülüdür.Yapının içi dışı sıvalı,zemini beton olup 610 m2 alanlıdır.Yapı 2-B sınıf özelliklerindedir.
48-) ŞİFANÖZ DEPOSU: Tek katlı yığma taş duvarlı,üzeri çelik çatılı çinko örtülüdür.Yapının içi dışı sıvalı,zemini beton olup 400 m2 alanlıdır.Yapı 2-B sınıf özelliklerindedir.
49-) EKSTRASKSİYON BİNASI: İki katlı çelik konstrüksiyon,üzeri çelik çatılı çinko örtülü,zemini beton olup 216 m2 alanlıdır.Yapı 2-B sınıf özelliklerindedir. Seyhan Mahallesi 9359 Ada 56 parsel ile 816 Ada 101 parsel sayılı üzerindeki yapıların halihazır durumu iletoplam kıymeti13.782.515,00 TL’dir.
SATIŞA KONU FABRİKA İÇERİSİNDE MEVCUT ELEKTRİK VE TESİSATLARIN
ÖZELLİKLERİ VE PARASAL DEĞERLERİ ;
1- ENERJİ NAKİL HATTI VE DAĞITIM MERKEZİ : Fabrikanın elektrik ihtiyacının TEDAŞ tarafından sağlandığı, 15/0,4 kv havai hattan sağlandığı,seksiyoner direk çıkışından yer altı nakil hattı ile köşk tipi şalt hücrelerine girildiği,buradan da yer altı kabloları ile odalardaki trafoların beslendiği tespit edildi.Kullanılabilir durumda olan enerji nakil hatları 3/0 swallow iletkenleri ve XLPE yer altı hatları, Şalt hücreleri; iletkenler kesiciler,şalter grupları,gerilim-akım trafoları vs bu sistemin piyasa rayiçlerine göre ekonomik değeri 350.000,00 TL’dir.
2- TRAFOLAR : Fabrikanın elektrik enerjisi ihtiyacını karşılayan yer altı kabloları ile beslenen farklı yerlerde 15/0.4 kv’luk 1 adet Elitaş marka 1600 KVA, 3 adet Elitaş marka 1000 KVA ve 1 adet Elitaş marka 630 KVA bina tipi trafonun olduğu,Fabrikanın elektrolizör bölümünübesleyen 1 adet Redresörlü Miebach marka 1067 KVA lık trafo ile 1 adette Miebach marka 1517 KVA lık trafo nun mevcut olduğu tespit edilmiş olup piyasa rayiçlerine göre değerleri toplamı 570.000,00 TL’dir.
3-TRAFOLARA AİT AG ÇIKIŞ VE KOMPANZASYON PANOLARI: 15/0.4 muhtelif güçteki 7 adet trafonun çıkışında bulunan 7 adet ana dağıtım ve kompanzasyon panosunun bulunduğu tespit edildi.Bu panoların içinde bulunan ekipman ve donatılar (kompanzasyon kondansatör grupları,kontaktörler, V otomatlar, mağnetik şalterler,kesiciler,ölçü devreleri,sinyal devreleri,sigorta grupları) toplamının günümüz rayiçlerine göre 250.000,00 TL’dir.
4-TALİ DAĞITIM PANOLARI ; Ana panolardan beslenen değişik ebatlarda 125 adet tali dağıtım panosu ve iç donatıları bulunmaktadır.Bu panolarda bulunan sigortalar,kontaktörler,bağlantı kabloları ve parçaları,mağnetik şalterler.. vs bu parçalarla birlikte tali panoların günümüz rayiçlerine göre 130.000,00 TL’dir.
5-BESLEME KABLOLARI: Ana panolar ile tali panolar arasındaki döşenmiş NYY ve NYM kabloları,kablo kanalları,tavaları,tali panolardan makine teçhizatlarını ve panolarını besleyen kabloların günümüz rayiçlerine göre ekonomik değeri 250.000,00 TL’dir.
6-ÇEVRE AYDINLATMA TESİSATI : Fabrikanın çevre aydınlatmaları etanj tip floresanlarla ve civa buharlı armatürlerle tesis edilmiş olup günümüz rayiçlerine göre 40.000,00 TL’dir.
7-YANGIN UYARI SANTRALİ VE TESİSATI: 48 aboneli yangın santrali ve siren sistemi ve tesisatı bedeli günümüz rayiçlerine göre değeri 20.000,00 TL’dir.
8-TELEFON SANTRALİ VE TESİSATI: 1 adet Karel marka MS-128 ve MS-48 model telefon santrali 12 harici ve 200 dahili hattı bulunan iletim hatlarıyla birlikte günümüz rayiçlerine göre değeri 30.000,00 TL’dir.
9-PARATONER TESİSATI; Fabrika sahasını koruyan 6 adet paratonerin bulunduğu aktif başlıklar iletim hatları ve topraklama çubuğuyla beraber günümüz rayiçlerine göre değeri 36.000,00 TL’dir.
10-LABORATUAR CİHAZLARI : Likit kromotografi cihazı,bilgisayar donanımları besleme tesisatı ve pano donanımlarıyla birlikte günümüz rayiçlerine göre değeri 150.000,00 TL’dir. Not: Bina içindeki priz,aydınlatma ve tesisatları yapıların,makinelerin besleme panoları ve müştemilatları ise makinelerin bütünleyici parçası olup haricen değerlendirilmemiştir.Buna göre fabrika içerisindeki elektrik ve tesisatlarını toplam parasal değeri 1.826.000,00 TL dir.
SATIŞA KONU FABRİKA İÇERİSİNDE MEVCUT AĞAÇLARIN ÖZELLİKLERİ VE PARASAL DEĞERLERİ ;
1-TAŞINMAZ PARSELLER ÜZERİNDE BULUNAN AĞAÇLAR: 1 adet Asma 10 yaşında değeri 300,00 TL’dir. 1 adet Asma 20 yaşında değeri 400,00 TL’dir. 10 adet Asma 30 yaş ve üzeri toplam değeri 5.000,00 TL’dir. 1 adet Dardağan 20 yaşında değeri 250,00 TL’dir. 1 adet Dut 4 yaşında değeri 50 TL’dir. 5 adet Dut 6 yaşında toplam değeri 500,00 TL’dir. 3 adet Dut 10 yaşında toplam değeri 600,00 TL’dir. 1 adet Dut 50 yaşında değeri 650,00 TL’dir. 1 adet Erik 20 yaşında değeri 470,00 TL’dir. 3 adet Greyfurt 30 yaş ve üzeri toplam değeri 1.935,00 TL’dir. 2 adet İncir 6 yaşında toplam değeri 530,00 TL’dir. 2 adet İncir 8 yaşında toplam değeri 700,00 TL’dir. 1 adet İncir 10 yaşında değeri 350,00 TL’dir. 4 adet İncir 15 yaşında toplam değeri 1.960,00 TL’dir. 4 adet İncir 30 yaş ve üzeri toplam değeri 2.560,00 TL’dir. 3 adet Kavak 20 yaşında toplam değeri 750,00 TL’dir. 4 adet Kavak 30 yaşında toplam değeri 1.200,00 TL’dir. 1 adet Kayısı 20 yaşında değeri 455,00 TL’dir. 1 adet Mandalina 30 yaş ve üzeri değeri 740,00 TL’dir. 1 adet Nar 10 yaşında değeri 415,00 TL’dir. 5 adet Palmiye 8 yaşında toplam değeri 1.000,00 TL’dir. 4 adet Palmiye 15 yaşında toplam değeri 1.400,00 TL’dir. 3 adet Palmiye 40 yaşında toplam değeri 1.950,00 TL’dir. 2 adet Palmiye 50 yaşında toplam değeri 1.400,00 TL’dir. 1 adet Portakal 15 yaşında değeri 610,00 TL’dir. 2 adet Portakal 30 yaş ve üzeri toplam değeri 1.350,00 TL’dir. 2 adet Selviçam 40 yaşında toplam değeri 1.070,00 TL’dir. 1 adet Şeftali 18 yaşında değeri 495,00 TL’dir. 1 adet şeftali 25 yaşında değeri 455,00 TL’dir. 2 adet Turunç 15 yaşında toplam değeri 670,00 TL’dir. 2 adet Turunç 20 yaşında toplam değeri 670,00 TL’dir. 3 adet Turunç 25 yaşında toplam değeri 1.005,00 TL’dir. 1 adet Turunç 30 yaş ve üzeri değeri 335,00 TL’dir. 2 adet Yenidünya 4 yaşında toplam değeri 415,00 TL’dir. 2 adet Yenidünya 6 yaşında toplam değeri 415,00 TL’dir. 2 adet Yenidünya 10 yaşında toplam değeri 570,00 TL’dir. 4 adet Yenidünya 15 yaşında toplam değeri 1.760,00 TL’dir. 1 adet Yenidünya 30 yaş ve üzeri değeri 535,00 TL’dir. Buna göre fabrika içerisindeki ağaçların parasal değeri 35.920,00 TL.dir. Not: Gençleştirme budaması yapılmış ağaçlarda (veya kuruyan ana dalların kesilmesi nedeniyle) ağaç yaşı dikim tarihine göre değil,budama yapıldıktan sonra keşif tarihindeki gelişim durumuna göre yaş tahmini yapılmıştır.
SATIŞA KONU FABRİKA İÇERİSİNDE MEVCUT MAKİNA VE TECHİZATLARIN
ÖZELLİKLERİ VE PARASAL DEĞERLERİ ;
1-LİNTER TEMİZLEME DAİRESİ; 7 Adet Linter temizleme makinası (Forwort marka)tüm tesisatı ile komple beher tanesi 7.000,00 TL olup ceman 49.000,00 TL’dir.
2-SELEKTÖR VE KIRMA DAİRESİ ; 6 Adet Elek (Bauer Marka)komple boru ve siklonları ile birlikte beher tanesi 4.000,00 TL olup ceman 24.000,00 TL’dir.5 Adet Kırma Makinası (Carver marka 48”) beher tanesi 10.000,00 TL olup ceman 50.000,00 TL’dir.1 adet Elevatör (Bauer Marka 48”) parasal değeri 7.000,00 TL’dir.3 adet Baraban beher tanesi 2.500,00 TL olup ceman 7.500,00 TL’dir.2 Adet Kaba çiğit ayıklama makinası 1.80 m elekli helezon ve motorları ile birlikte beher tanesi 4.000,00 TL olup ceman 8.000,00 TL’dir.4 Adet Sektör ve silikonları (Bauer marka 60”)beher tanesi 6.000,00 TL olup ceman 24.000,00 TL’dir.
3-SOYA KIRMA VE ELEME DAİRESİ; 2 Adet soya kırma valsi beher tanesi 30.000,00 TL olup ceman 60.000,00 TL’dir.1 adet Soya yıkama makinası (Ünormak marka)parasal değeri 10.000,00 TL’dir.1 adet Sawcın (Kapalı varsak elek) parasal değeri 6.000,00 TL’dir.
4-SOYA UNU TESİSİ ; 2 adet elek beher tanesi 800,00 TL olup ceman 1.600,00 TL’dir.1 adet kantar parasal değeri 250,00 TL’dir.2 adet vals beher tanesi 2.000,00 TL olup ceman 4.000,00 TL’dir.1 adet pişirme tesisi (1989 model) parasal değeri 13.000,00 TL’dir.4 adet Bantlı elevatör beher tanesi 1.000,00 TL olup ceman 4.000,00 TL’dir.1 adet Yağlı soya unu kırıcısı (Konya değirmencilik marka) parasal değeri 15.000,00 TL’dir.
5-EKSTRAKSİYON DAİRESİ ; 1 Adet Ana ünite (French marka,havalandırma ve topraklama tertibatı ile komple 1 adet ekstraks gövdesi 4 adet sirkülasyon pompası 1 takım desol-vanzitör toester 1 takım evaparatör kondanse tesisi solvent depoları ara tankları yağ, buhar ve su boruları vanaları redüktörleri kondenstörleri ile komple parasal değeri 400.000,00 TL’dir. 1 adet Ekstraksiyon tesisine ait diğer tesisat (2 adet ithal malı, 1 adet yerli imalat termetik kaplı filtre ara tankları bağlantı boruları enstürmanlar sirkilasyon pompaları exproof elektrik tesisatı ile birlikte parasal değeri 35.000,00 TL’dir. 1 adetEkstraksiyon tesisi yardımcı üniteleri (5 adet soğutma kulesi 2 adet sirkülasyon pompası 1 adet 630 kvA trafo 1 adet gerilim dağıtım sistemi 1 adet disjonktör 2 adet 30 tonluk toprak altı solvent depolama vs.tesisatları ile komple parasal değeri 25.000,00 TL’dir.1 adet Ekstraksiyon tesisi besleme üniteleri (1 adet küspe silosu küspe helezonu küspe elevatörü zincirli ve paletli elevatör 1 adet otomatik mıknatıs üzerine komple parasal değeri 10.000,00 TL’dir.
6-BAC RAFİNE DAİRESİ ; 5 Adet Filtre pres beher tanesi 20.000,00 TL olup ceman 100.000,00 TL’dir.4 adet Vakumlu topraklama kazanı 15 ton beher tanesi 4.000,00 TL olup ceman 16.000,00 TL’dir. 1 adet Su buhar ve pres yağ boru tesisatı ve vanaları komple parasal değeri 5.000,00 TL’dir. 4 adet Karıştırıcılı ısıtıcılı rafinaj kazanı 15 tonluk beher tanesi 2.500,00 TL olup ceman 10.000,00 TL’dir.1 adet su halkalı vakum pompası parasal değeri 1.500,00 TL’dir.1 adet karışım tankı,10 tonluk plastik parasal değeri 2.000,00 TL’dir.1 adet parlatma filtresi parasal değeri 2.000,00 TL’dir.1 adet soğutucu parasal değeri 1.500,00 TL’dir.
7-FABRİKA GİRİŞ KAPISI;1 Adet olup parasal değeri 1.000,00 TL’dir.
8-PAKLAR DAİRESİ ; 1 adet Kırma öğütme tesisi (Aksesuarları ile komple) parasal değeri 30.000,00 TL’dir. 1 adet Dolum makinası eski parasal değeri 5.000,00 TL’dir 1 adet Dolum makinası yeni parasal değeri 13.000,00 TL ‘dir.2 adet kostik silikat tankı beher tanesi 750,00 TL olup ceman 1.500,00 TL’dir.1 adet tuzlu su tankı parasal değeri 650,00 TL’dir. 2 adet Sabun kazanı 60 tonluk beher tanesi 5.500,00 TL olup ceman 11.000,00 TL’dir.1 adet sabun karıştırıcı 4 tonluk parasal değeri 1.500,00 TL’dir.1 adet Traktör ( Küçük Sabunhaneye ait) lombardini (özel imalat) parasal değeri 3.000,00 TL’dir.1 adet sabun kepçesi parasal değeri 1.000,00 TL’dir.2 adet koli kapatma makinası beher tanesi 750,00 TL olup ceman 1.500,00 TL’dir.1 adet Esans hazırlama karıştırıcısı parasal değeri 700,00 TL’dir.2 adet elektronik terazi beher tanesi 300,00 TL olup ceman 600,00 TL’dir.
9-HİDROJENERASYON DAİRESİ ; 1 Adet Ana ünite (2 adet 10 tonluk hidrojenerasyon kazanı 2 adet 15 tonluk 25 HP gücünde karıştırıcı tertibatlı ısıtıcı ve 4 adet soğutucu serpantinleri izolasyonları ile birlikte komple )parasal değeri 60.000,00 TL’dir.2 adet Vakum pompası (10 HP motorlu su halkalı ithal)beher tanesi 1.250,00 TL olup ceman 2.500,00 TL’dir.5 adet yağ deposu ısıtma tertibatlı 10 ton kapasiteli beher tanesi 3.000,00 TL olup ceman 15.000,00 TL’dir.6 adet Yağ tankı (15 ton kapasiteli)beher tanesi 1.500,00 TL olup ceman 9.000,00 TL’dir.20 adet muhtelif kapasitede yağ sirkülasyon pompaları beher tanesi 500,00 TL olup ceman 10.000,00 TL’dir.1 adet soğutma kulesi (2), Plaka filtre (4) ve komple tesisatı parasal değeri 13.000,00 TL’dir.
10-SIVI YAĞ DOLUM TESİSİ ; 2 Adet Etiketleme makinası elektromag beher tanesi 16.000,00 TL olup ceman32.000,00 TL’dir.1 adet şişe dolum makinası (Ocip marka)parasal değeri 60.000,00 TL’dir. 1 adet Sıvı yağ dolum makinası (Saylan marka 5-10-18 litrelik)parasal değeri 25.000,00 TL’dir.1 adet Boter marka terazi parasal değeri 750,00 TL’dir.4 adet yağ tankı 2 tonluk çatıda beher tanesi 750,00 TL olup ceman 3.000,00 TL’dir.6 adet printik jet makinası beher tanesi 6.000,00 TL olup ceman 36.000,00 TL’dir. 1 adet Sıvı yağ dolum makinası (Oluşum marka 5-10-18 litrelik teneke kutu)parasal değeri 14.000,00 TL’dir.2 adet Ambalaj (Shrinkleme)makinası beher tanesi 5.500,00 TL olup ceman 11.000,00 TL’dir. 1 adet Teneke dolum makinası (Çağ teknik marka) parasal değeri 5.500,00 TL’dir.2 adet Şişe kolileme ambalaj makinası (Joha marka)beher tanesi 55.000,00 TL olup ceman 110.000,00 TL’dir.1 adet pet şişe dolum makinası (Elektromag marka)parasal değeri 30.000,00 TL’dir.1 adet SBR marka şişe temizleme makinası parasal değeri 14.000,00 TL’dir. 1 adet Dolum ve etiketleme makinası (1 ve 2 litrelik şişe)parasal değeri 90.000,00 TL’dir. 1 adet Etiketleme makinası parasal değeri 11.000,00 TL’dir. 1 adet kesme etiketleme makinası parasal değeri 30.000,00 TL’dir.
11-SOFRALIK MARGARİN DAİRESİ ; 1 adet Kahvaltılık Tesisi votatör (Tekli,çiftli,üçlü toplam 3 ünite)parasal değeri 35.000,00 TL’dir.5 adet dozaj pompası (4 silindir,braund lubbe)beher tanesi 5.000,00 TLolup ceman 25.000,00 TL’dir.3 adet Paketleme makinası (250 gr.lık paket)beher tanesi 22.000,00 TL olup ceman 66.000,00 TL’dir.1 adet Soğutucu ünite vatatör komple (çift silindirli)parasal değeri 15.000,00 TL’dir.1 adet kase dolum makinası (Forarolli marka)parasal değeri 50.000,00 TL’dir.1 adet kulakçık yapıştırma makinası parasal değeri 12.000,00 TL’dir.1 adet otomatik kapı parasal değeri 1.500,00 TL’dir.1 adet Votatör (2 geçişli)parasal değeri 7.000,00 TL’dir.1 adet Amonyak kompresörü (Vilter marka 4 silindirli 35 HP otomatik komple )parasal değeri 10.000,00 TL’dir 1 adet Paketleme makinası Benhil (500 gr.ve 1.kg.lık paket)parasal değeri 60.000,00 TL’dir. 1 adet kolileme makinası (Benhil)parasal değeri 15.000,00 TL’dir.7 adet kolileme makinası (Yerli)beher tanesi 4.000,00 TL olup ceman 28.000,00 TL’dir. 1 adet Kristalizasyon ünitesi(TMCI çiftli)parasal değeri 15.000,00 TL’dir. 6 adet Vidalı kompresör(Stal marka)komple tesisatı ile birlikte beher tanesi 10.000,00 TL olup ceman60.000,00 TL’dir. 3 adet paketleme makinası (Sıgfd 100) beher tanesi 30.000,00 TL olup ceman 90.000,00 TL’dir. 1 adet işbu tesise ait diğer makine ve teçhizatlar (4 adet APV marka paslanmaz pompa 9 adet paslanmaz karıştırıcı,8 adet 15 tonluk çelik ısıtıcılı yağ tankı 5 adet sinek öldürücü cihaz 7 adet soğutucu evaparatör kulesi, margarin dairesi komple boru tesisatı) parasal değeri 60.000,00 TL’dir.1 adet Chiller soğutma gurubu (4 kademeli paket soğutucu)parasal değeri 40.000,00 TL’dir. 3 adet Vatatör (3 geçişli) beher tanesi 60.000,00 TL olup ceman 180.000,00 TL’dir.
12-TENEKE ATÖLYESİ ; 4 Adet kapak macunlama ısıtma makinası beher tanesi 300,00 TL olup ceman 1.200,00 TL’dir.4 adet Elektrikli teneke kutu kulp punta makinası beher tanesi 500,00 TL olup ceman 2.000,00 TL’dir. 1 adet Elektrikli kapak macunu kurutma fırını parasal değeri 1.000,00 TL’dir.6 adet Giyotin (otomatik motorlu)beher tanesi500,00 TL olup ceman 3.000,00 TL’dir.1 adet otomatik gönye silindir makinası parasal değeri 5.000,00 TL’dir.3 adet motorlu silindir makinası beher tanesi 500,00 TL olup ceman 1.500,00 TL’dir.2 adet Elektrikli dikiş kaynak makinası (Sudronik soğutucusu ile komple) beher tanesi 6.000,00 TL olup ceman 12.000,00 TL’dir.1 adet otomatik form makinası parasal değeri 3.000,00 TL’dir.4 adet motorlu form makinası beher tanesi 500,00 TL olup ceman 2.000,00 TL’dir 6 adet otomatik teneke kapama makinası beher tanesi 800,00 TL olup ceman 4.800,00 TL dir. 1 adet otomatik yuvarlak kapak macunlama ve kenar kıvırma makinası parasal değeri 5.000,00 TL’dir.1 adet yuvarlak kutu flanş makinası parasal değeri 3.500,00 TL’dir.1 adet Otomatik yuvarlak kutu dip kapama ve kenar kıvırma makinası parasal değeri 7.000,00 TL’dir.2 adet Hava kompresörü Atlas Copco marka beher tanesi 2.500,00 TL olup ceman 5.000,00 TL’dir.1 adet hava kompresörü Atlas Komsan marka parasal değeri 2.500,00 TL’dir.3 adet Umar marka damga presi beher tanesi 1.200,00 TL olup ceman 3.600,00 TL’dir.3 adet Umar marka kapak büküm presi beher tanesi 1.200,00 TL olup ceman 3.600,00 TL’dir. 8adet kapak kesme ve büküm presi beher tanesi 1.000,00 TL olup ceman 8.000,00 TL’dir.2 adet silindirli makas beher tanesi 1.000,00 TL olup ceman 2.000,00 TL’dir.1 adet Elektrikli dikiş kaynak makinası (Vatan marka)parasaldeğeri 10.000,00 TL’dir.1 adet tapa presi parasal değeri 900,00 TL’dir.1 adet teneke atölyesimakine tesisat kalıp transport bant vb.parasal değeri 5.000,00 TL’dir. 1 adet delik delme presi parasal değeri 900,00 TL’dir.3 adet yuvarlak kapatma makinası beher tanesi 1.200,00 TL olup ceman 3.600,00 TL’dir. 1 adet atık saç presleme makinası parasal değeri 1.200,00 TL’dir.2 adet kapatma makinası beher tanesi 3.500,00 TL olup ceman 7.000,00 TL’dir. 1 adet makas parasal değeri 1.750,00 TL’dir. 1 adet kulp punta makinası parasal değeri 3.000,00 TL’dir.
13-MARANGOZHANE ; 1 adet (3 adet hızar,1 adet planya,1 adet kalınlık makinası grup)parasal değeri 7.000,00 TL’dir.
14- İŞ MAKİNALARI ; 1 adet Loader 1986 model volvo marka parasal değeri 30.000,00 TL’dir. 1 adet Loader 1968 model volvomarka (bakımsız) parasal değeri 10.500,00 TL’dir.1 adet loader 1985 model volvo marka parasal değeri 25.000,00 TL’dir. 1adet Forklift Caterpıllar diesel (arızalı) parasal değeri 7.000,00 TL’dir.2 adet Forklift KomatsuF15 akülü (yanmış-hurda) beher tanesi 1.000,00 TL olup ceman 2.000,00 TL’dir. 1 adet ( 3 adet forklift Çukurova diesel 1 adet çalışıyor 2 adet yanmış) parasl değeri 22.000,00 TL’dir.4 adet Forklift Komatsu diesel V025 (yanmış-hurda) beher tanesi 1.000,00 TL olup ceman 4.000,00 TL’dir.1 adet forklift Linde akülü parasal değeri 2.000,00 TL’dir.2 adet forklift Nissan beher tanesi 2.000,00 TL olup ceman 4.000,00 TL’dir. 2 adet traktör beher tanesi 2.000,00 TL olup ceman 4.000,00 TL’dir.1 Adet Forklift Çukurova akülü parasal değeri 2.000,00 TL’dir.1 adet Komatsu Forklift akülü parasal değeri 2.000,00 TL’dir.
15-GLİSERİN SAFLAŞTIRMA ÜNİTESİ (KROM NİKEL)KOMPLE (arızalı)parasal değeri 65.000,00 TL’dir.
16-KOMPRESÖR DAİRESİ ; 1 adet (2 Adet Atlas coppo BT4 hava komprösörü 1 adet İngersolrand 25 tip hava komprösörü 1 adet İngersolrand SSR 2000 hava kompresörü 2 adet basınçlı hava deposu fabrika sahası içerisindeki tesisat) komple parasal değeri 35.000,00 TL’dir.
17-YÜKSEK ÇEKERLİ KAMYON KANTARI; 1 adet (Elektronik kantar ,Toledo marka 60 tonluk elektronik loadcell’li ) parasal değeri 25.000,00 TL’dir.
18-VİDALİ ELEVATÖRLER; 1 Adet fabrika sahası içerisinde bulunan vidalı borulu elevatörler Transmisyon şanzumanları redüktör ve motorlarıyla birlikte komple parasal değeri 15.000,00 TL’dir.
19-KOVALI ELEVATÖRLER; 1 Adet Fabrika sahasında bulunan kovalı borulu elevatörler redüktör ve motorları ile komple parasal değeri 10.000,00 TL’dir.
20-YANGIN VE SU TESİSATI ; 1 adet Fabrika içerisindeki su pompaları depoları ve tesisatı komple parasal değeri 10.000,00 TL’dir.
21- LİNTER DAİRESİ ; 84 Adet Linter makinası (Carver marka 176 testereli motor ve tesisatı ile komple beher tanesi 10.000,00 TL olup ceman 840.000,00 TL’dir.12 adet Linter dairesi içindeki ve dışındaki aspiratörler siklon ve borular beher tanesi 1.000,00 TL olup ceman 12.000,00 TL’dir.
22-LİNTER BALYA PRESE DAİRESİ ; 1 Adet linter prese makinası (Lindeman marka 20*250 kg/h balyalama kapasiteli tam otomatik yüksek basınçlı motor ve kumanda pano ve tesisatı ile komple parasal değeri 30.000,00 TL’dir. 1 adet Linter prese makinası (yerli imalat 12*225 kg/h balyalama kapasiteli tam otomatik yüksek basınçlı motor ve kumanda pano ve tesisatı ile komple parasal değeri 18.000,00 TL’dir.
23-ŞİFİNÖZ DAİRESİ ; 1 Adet Şifleme makinası (Sawcın)parasal değeri 10.000,00 TL’dir. 1 adet Döner elek parasal değeri 1.500,00 TL’dir.
24-SOYA PULLAMA VE TAVLAMA DAİRESİ ; 1 adet 5 toplu vals parasal değeri 5.000,00 TL’dir.2 adet (60 HP Vals ithal)beher tanesi 1.500,00 TL olup ceman 3.000,00 TL ‘dir. 2 adet tavlama makinası (yerli)beher tanesi 2.000,00 TL olup ceman 4.000,00 TL’dir. 2 adet Pullama valsı (Yerli)beher tanesi 4.000,00 TL olup ceman 8.000,00 TL’dir. 1 adet küspe kırma makinası,2 ad.siklon ve toz tutucu ile birlikte parasal değeri 15.000,00 TL’dir.
25-YAĞ PRESE DAİRESİ ; 4 Adet yağ presesi (french marka D-88 model)beher tanesi 25.000,00 TL olup toplam 100.000,00 TL’dir. 2 adet hücreli tava (4 adet prese üzerine 250 cm çaplı 7 hücreli)beher tanesi 10.000,00 TL olup ceman 20.000,00 TL’dir.1 adet su tebrit tesisi (Marley motor ve komple tesisatı ile birlikte)parasal değeri 2.000,00 TL’dir. 1 adet Rosedown marka pres parasal değeri 20.000,00 TL’dir.3 adet Filtre presesi (36 inç.36 kafes dökme demir hücreli 2 adet shirver marka yerli)beher tanesi 2.000,00 TL olup ceman 6.000,00 TL’dir. 1 adet sabit kantar (30 tonluk) parasal değeri 5.000,00 TL’dir. 1 adet otomatik yağ eleği (hazne motor ve tesisatı ile komple)parasal değeri 1.500,00 TL’dir.1 adet Pres tavalarına ait termometreler tava transmisyon kutuları redüksiyon vanaları yüksek ve alçak basınçlı vanalar manometreler bağlantıları ile birlikte parasal değeri 12.000,00 TL’dir.1 adet elektrik motorları (3 adet 150 HP,2 adet 200 HP 1 adet 75 HP,2 adet 60 HP tava motor french valsin 2 adet 60 HP elektrik motoru komple parasal değeri 10.000,00 TL’dir. 1 adet çiğit kepeği besleme tesisi parasal değeri 3.000,00 TL’dir.1 adet 5 toplu vals(French tipi 200 ton/gün kepek yapma kapasiteli parasal değeri 4.000,00 TL’dir.
26-RAFİNE DAİRESİ ; 1 Adet (3 adet kapalı SRC 509-74 BB DE laval seperatörü motor ve aksesuarları 9 adet karıştırıcı ve motorları, 4 adet tulumba motorları 6 adet Strainers,1 adet Flow motor,Vanalar,alarm tertibatı,termometreler, manometreler, barometrik konsdansör-püskürtme memeleri,vakummetreler,filtreler 4 adet topraklama kazanı 3 adet ve diğer tesisat ile komple parasal değeri 120.000,00 TL’dir.1 adet Kontinu yağ rafine tesisi (1986 model Alfa-Laval marka 120 ton/gün kapasiteli 3 adet seperatör 1 adet ısıtıcı 1 adet dozaj pompası 1 adet strainers 4 adet mikser elektrik tesisatı kumanda panoları ile komple parasal değeri 190.000,00 TL’dir. 1 adet Kontinu yağ rafine tesisi (1988 model westfali marka 150 ton/gün kapasiteli 3 adet separetör 4 adet mikser 2 adet ısıtıcı 2 adet soğutucu 1 adet ısı değiştirici 2 adet strainers elektrik tesisatı kumanda panoları ile komple parasal değeri 450.000,00 TL’dir. 1 adet Kontinu yağ rafine tesisi (1991 model Alfa-Laval marka 300 ton/gün kapasiteli 1 adet ısıtıcı 1 adet dozaj pompası 1 adet strainer kurutucu 4 adet mikser yağ borusu tesisatı elektrik tesisatı kumanda panoları ile komple (bio diesel kısmında)parasal değeri 250.000,00 TL’dir. 3 adet yağ filtresi pres beher tanesi 5.000,00 TL olup ceman 15.000,00 TL’dir. 2 adet asit parçalama tankı (Cr-Ni) beher tanesi 10.000,00 TL olup ceman 20.000,00 TL’dir. 1 adet Nötr besleme tankı 20 ton parasal değeri 6.000,00 TL’dir. 3 adet Nötr besleme tankı 30 ton beher tanesi 7.000,00 TL olup ceman 21.000,00 TL’dir. 1 adet Nötr besleme tankı 50 ton parasal değeri 10.000,00 TL’dir. 1 adet Çamur filtresi parasal değeri 15.000,00 TL’dir.
27-SABUNHANE ; 1 Adet simplex B250 tipi 1980 model vakumlu ploder sabun işleme hattı parasal değeri 40.000,00 TL’dir.1 adet mazzoni marka 1987 model vakumlu loder sabun işleme hattı parasal değeri 38.000,00 TL’dir.2 adet Makas mazzoni TV 1980 model beher tanesi 3.000,00 TL olup ceman 6.000,00 TL’dir 1 adet Damga makinası mazzoni SE –38221981 model soğutucu ile komple parasal değeri 6.000,00 TL’dir.2 adet Damga makinası mazzoni marka milkot K65 beher tanesi 2.500,00 TL olup ceman 5.000,00 TL’dir. 3 adet 30 tonluk sabun kazanı beher tanesi 1.500,00 TL olup ceman 4.500,00 TL’dir.1 adet Sabun sarma makinası (A.C.M.A.712/2 )parasal değeri 25.000,00 TL’dir.1 adet Sabun sarma makinası (Madren edwards tekli)parasal değeri 22.000,00 TL’dir. 1 adet ( 1 adet 25 gr.lık sabun işleme makinaları silindir 1 adet damga makinası 1 adet sabun kesme makinası 1 adet ploder) parasal değeri 3.500,00 TL’dir.4 adet esans tankları (1000 Kg.lık)beher tanesi 1.000,00 TL olup ceman 4.000,00 TL’dir.10 adet esans tankları (300 kg.lık)beher tanesi 350,00 TL olup ceman 3.500,00 TL’dir.1 adet Yağ ve sabun nakil pompaları(komple ünite) parasal değeri 6.000,00 TL’dir.2 adet krom tank 10 tonluk beher tanesi 1.000,00 TL olup ceman 2.000,00 TL’dir.1 adet krom tank 13 tonluk parasal değeri 1.200,00 TL’dir.2 adet Pnömatik sabun taşıyıcısı beher tanesi 550,00 TL olup ceman 1.100,00 TL’dir.9 adet Muhtelif büyüklükte sabun tankerleri (Yağ silikat kostik vs.stoğu)beher tanesi 500,00 TL olup ceman 4.500,00 TL’dir.1 adet split klima(arızalı) parasal değeri 150,00 TL’dir.2 adet printer (domiwo) arızalı beher tanesi 100,00 TL olup ceman 200,00 TL’dir. 5 adet Koli kapatma makinası SM8 Tipi (arızalı) beher tanesi 300,00 TL olup ceman 1.500,00 TL’dir.1 adet Çift helezonlu atemizör altı sabun badünözlü ploder 300 mm parasal değeri 8.000,00 TL’dir.1 adet Çift helezonlu 2 kademeli refaynır ploder 300 mm (Vakum çemberli)parasal değeri 18.000,00TL’dir.1 adet sabun kesme makinası parasal değeri 5.000,00 TL’dir.1 adet zarf tipi sabun sarma ambalaj makinası yerli parasal değeri 10.000,00 TL’dir.3 adet 3 toplu silindir (Yerli imalat)beher tanesi 5.000,00 TL olup ceman 15.000,00 TL’dir.1 adet 50 tonluk sabunlaştırma kazanı parasal değeri 8.000,00 TL’dir.1 adet sabun kurutma asansörü (Mazzoni PRV4)parasal değeri 3.000,00 TL’dir.1 adet 3 duraklı yük asansörü 1000 kg.lık parasal değeri 3.500,00 TL’dir. 28-ELEKTROLİZÖR DAİRESİ ; 2 adet Elektrolizör (Bamag marka 62.5 Nm3 hidrojen kapasiteli )S150E40 beher tanesi 90.000,00 TL olup ceman 180.000,00 TL ‘dir. 1 adet 15 kVA otomatik şalt tablosu,diskonjonktör ve gösterici aletleri parasal değeri 4.500,00 TL’dir.1 adet Transformatör (ithal) 1000 kVA tam otomatik elektrolizör tesisi yükü ayar tertibatı parasal değeri 10.000,00 TL’dir.1 adet Redresör (ithal) 1000 kVA parasal değeri 10.000,00 TL’dir.1 adet Elektrolizör tesisi komple alarm ve arıza tablosu parasal değeri 5.000,00 TL’dir.1 adet Kumanda tablosu ithal parasal değeri 1.000,00 TL’dir.1 adet alçak gerilim tablosu parasal değeri 1.000,00 TL’dir. 2 adet Su tasfiye tesisi (Permodid) beher tanesi 6.000,00 TL olup ceman 12.000,00 TL’dir. 1 adet Hidrojen kompresörü (Burchard 140 m3/h 40 bar)parasal değeri 25.000,00 TL dir.1 adet Oksijen kompresörü (Burchard 70 m3 /h 150 bar)parasal değeri 12.000,00 TL’dir.2 adet Elektrolit tankı (1 adet 7,5 m3 ,1 adet 12,5 m3 kapasiteli)beher tanesi 1.200,00 TL olup ceman 2.400,00 TL’dir.2 adet Soğutma kulesi (Marley)(2 adet sirkülasyon pompası ile birlikte)beher tanesi 750,00 TL olup ceman 1.500,00 TL’dir.1 adet oksijen gazometresi (100 m3 kapasiteli otomatik alarm tertibatlı)-(arızalı) parasal değeri 1.000,00 TL’dir.1 adet Hidrojen gazometresi (100 m3 kapasiteli otomatik alarm tertibatlı )-(arızalı) parasal değeri 1.000,00 TL’dir.2 adet Hidrojen tankı 20 m3 kapasiteli beher tanesi 3.500,00 TL olup ceman 7.000,00 TL’dir.1 adet Elektrolizör S350E50(Bamag marka 150 Nm3 hidrojen kapasiteli)komple-1979 mod-776 kw parasal değeri 150.000,00 TL’dir.1 adet Otomatik şalt tablosu,diskjontör,sigorta ve komple tesisatı parasal değeri 4.500,00 TL’dir.1 adet Hidrojen kompresörü (Hava soğutmalı 160m3 /h 40 bar )parasal değeri 10.000,00 TL’dir. 1 adet oksijen kompresörü (Yerli) parasal değeri 7.500,00 TL’dir.
29-RAFİNE II –DEODORİZÖR DAİRESİ ; 2 adet Rafine kazanı 50 ton kapasiteli karıştırıcı tertibatlı beher tanesi 3.500,00 TL olup ceman 7.000,00 TL’dir.5 adet Vakum pompası su halkalı beher tanesi 750,00 TL olup ceman 3.750,00 TL’dir.3 adet Sitrik asit besleme sistemi beher tanesi 500,00 TL olup ceman 1.500,00 TL’dir.9 adet Yağ deposu 175 ton kapasiteli ısıtıcılı dikdörtgen beher tanesi 3.000,00 TL olup ceman 27.000,00 TL’dir.7 adet 325 ton kapasiteli ısıtıcılı dikdörtgen yağ deposu beher tanesi 5.000,00 TL olup ceman 35.000,00 TL’dir.3 adet Deodorizör kontini sistemi (2,2m h:11m)enjektörlü 3 kademeli vakum sistemi yağ asidi ayırıcılı kumanda tablosu ile birlikte beher tanesi 100.000,00 TL olup ceman 300.000,00 TL’dir.1 adet Plakalı eşnajör (6 adet APV 4 adet vicrab marka )parasal değeri 60.000,00 TL’dir. 13 adet Santrifüj yağ besleme pompası beher tanesi 500,00 TL olup ceman 6.500,00 TL’dir.2 adet kızgın yağ kazanı 500.000 kcal/h beher tanesi 13.000,00 TL olup ceman 26.000,00 TL’dir.1 adet Kızgın yağ kazanı 300.000 kcal/h parasal değeri 10.000,00 TL’dir.8 adet basınçlı alüminyum filtre beher tanesi 750,00 TL olup ceman 6.000,00 TL’dir.4 adet soğutma kulesi (tesisatı ile komple) beher tanesi 1.000,00 TL olup ceman 4.000,00 TL’dir.1 adet yağ buhar su boru hatları vanalar redüktörler pnömatik kumandalı parasal değeri 10.000,00 TL’dir.
30-VİNTERİZE ÜNİTESİ ; 1 adet Soğutma kompresörü (Freon gazlı) parasal değeri 8.000,00 TL’dir. 7 adet Filtre pres (plakalı) üst katta beher tanesi 6.000,00 TL olup ceman 42.000,00 TL’dir.2 adet Karışı kazanı 20 tonluk beher tanesi 6.000,00 TL olup ceman 12.000,00 TL’dir.1 adet Stok tankı 10 tonluk parasal değeri 3.000,00 TL’dir.1 adet Pompalar ve eşanjör parasal değeri 3.500,00 TL’dir.
31- YEMEKLİK MARGARİN DAİRESİ; 1 adet Yemeklik margarin tesisi vatatör komple parasal değeri 60.000,00 TL dir.2 adet Amonyak kompresörü (Vilter marka 4 silindirli 40 hp otomatik komple .beher tanesi 7.500,00 TL olup ceman 15.000,00 TL dir.1 adet Kutu doldurma kapatma makinası (CO.MA.CO) parasal değeri 60.000,00 TL’dir. 5 adet teneke dolum makinası (Toledo) beher tanesi 5.000,00 TL olup ceman 25.000,00 TL’dir. 4 adet pastörize makinası vicarb beher tanesi 5.500,00 TL olup ceman 22.000,00 TL’dir. 1 adet Margarin dairesindeki diğer yardımcı makine ve tesisatı (1 adet viking marka 2 JP motorlu pompa 6 adet 15 tonluk karıştırıcı 6 adet ısıtıcılı paslanmaz çelik yağ tankı 5 tonluk karıştırıcılı ısıtıcılı paslanmaz çelik yağ tankı 4 adet 50 kg lık baster terazi )parasal değeri 28.000,00 TL’dir. 4 adet printik jet makinası beher tanesi 6.000,00 TL olup ceman 24.000,00 TL’dir. 1 adet srotorins terazi parasal değeri 2.000,00 TL’dir.
32-SOĞUK HAVA DEPOSU ; 1 adet Soğutma kompresörü Carrier 45 kw parasal değeri 40.000,00 TL’dir 2 adet Soğutma kompresörü Carrier 11 kw beher tanesi 5.000,00 TL olup ceman 10.000,00 TL’dir. 11 adet Soğutma kompresörü Carrier 7,5 kw beher tanesi 5.000,00 TL olup ceman 55.000,00 TL’dir. 4 adet otomatik kapı beher tanesi 500,00 TL olup ceman 2.000,00 TL’dir.4 adet hava perdesi beher tanesi 600,00 TL olupceman 2.400,00 TL’dir.
33-MEKANİK VE TAŞLAMA ATÖLYESİ ; 3 adet torna makinası beher tanesi 2.000,00 TL olup ceman 6.000,00 TL’dir.1 adet Freze makinası parasal değeri 2.500,00 TL’dir.4 adet Planya makinası beher tanesi 1.500,00 TL olup ceman 6.000,00 TL’dir.3 adet Matkap beher tanesi 600,00 TL olup ceman 1.800,00 TL’dir.1 adet Radyal matkap (bowers marka,oynar başlıklı,)parasal değeri 3.000,00 TL’dir.5 adet kaynak jenaratörü beher tanesi 500,00 TL olup ceman 2.500,00 TL’dir.2 adet Satıh taşlama makinası beher tanesi 1.200,00 TL olup ceman 2.400,00 TL’dir.2 adet Helezon taşlama makinası beher tanesi1.500,00 TL olup ceman 3.000,00 TL’dir.1 adet oluk açma makinası parasal değeri 1.000,00 TL dir 2 adet sulama fırınları beher tanesi 500,00 TL olup ceman 1.000,00 TL dir.3 adet Oksi-asetilen kaynak makinası beher tanesi 750,00 TL olup ceman 2.250,00 TL dir.1 adet Tepsi testere makinası parasal değeri 750,00 TL dir. 1 adet muhtelif takım ve avadanlıklar parasal değeri 1.500,00 TL’dir.
34-KALİTE KONTROL LABARATUVARI ; 1 Adet Rutubet cihazı (Origon Sortprius)parasal değeri 5.000,00 TL dir.1 adet Refroktometre (REM 91)parasal değeri 5.500,00 TL dir. 2 adet hassas terazi Metler beher tanesi 2.500,00 TL olup ceman 5.000,00 TL dir.1 adet Turbidi metre hach parasal değeri 5.000,00 TL dir.1 adet Spektrotometre (Pekin elmer)parasal değeri 4.000,00 TL dir.1 adet Bakteriyoloji laboratuarı parasal değeri 900,00 TL’dir.1 adet Filtreli klima parasal değeri 1.500,00 TL’dir. 1 adet spektrometre shımadzu parasal değeri 2.000,00 TL dir.1 adet Gos kromotgrafi (Varian)parasal değeri 4.000,00 TL’dir.1 adet PH metre parasal değeri 600,00 TL dir. 3 adet ısıtıcı (Elektromag)beher tanesi 200,00 TL olup ceman 600,00 TL dir.1 adet Büyük ısıtıcı (Elektromag)parasal değeri 500,00 TL dir.2 adet Etüv (Nüve marka)beher tanesi 1.000,00 TL olup ceman 2.000,00 TL dir.1 adet Değirmen (Folling numbert)parasal değeri 1.500,00 TL dir.2 adet ekstraksiyon ocağı(Elektro-Mag)beher tanesi 1.500,00 TL olup ceman 3.000,00 TL dir.1 adet Protein cihazı (Kjeltec yakma ünitesi)parasal değeri 5.000,00 TL dir.1 adet NMR cihazı (Bruker)parasal değeri 5.500,00 TL dir.4 adet su banyosu (Haake D8)beher tanesi 4.000,00 TL olup ceman 16.000,00 TL dir.1 adet Su banyosu (HaakeK)parasal değeri 750,00 TL dir.1 adet Su banyosu (Hergeus)parasal değeri 700,00 TL dir.1 adet Refraktometre (Krus)parasal değeri 1.500,00 TL dir.1 adet santrifüj (Heracus)parasal değeri 1.400,00 TL dir.1 adet Santrifüj (Hettic)parasal değeri 1.400,00 TL dir.3 adet hassas terazi (Sartorıus)beher tanesi 1.500,00 TL olup ceman 4.500,00 TL dir.1 adet terazi 5 kg lık parasal değeri 200,00 TL dir.1 adet terazi 30 kg lık parasal değeri 300,00 TL dir.3 adet Etüv (Borsing kotteman,imperial marka)beher tanesi 1.500,00 TL olup ceman 4.500,00 TL dir.1 adet otoklav (Heineke comany)parasal değeri 2.000,00 TL dir.1 adet kolon sayacı(Gebec) parasal değeri 500,00 TL dir.1 adet Mikroskop (Bush-lomb)parasal değeri 1.500,00 TL’dir. 1 adet Ransimetre parasal değeri 4.500,00 TL dir.1 adet Titratör parasal değeri 5.500,00 TL dir.3 adet buzdolabı beher tanesi 200,00 TL olup ceman 600,00 TL dir.1 adet split klima parasal değeri 500,00 TL dir.2 adet pencere tipi klima beher tanesi 70,00 TL olup ceman 140,00 TL dir.
35-KAZAN DAİRESİ; 1 adet Alev borulu buhar kazanı 1951 Model Borsing marka skoç tipi 15 atü (Komple donanımı ve tesisatı ile birlikte parasal değeri 35.000,00 TL dir.1 adet Su borulu buhar kazanı (Bersey satte marka 10 ton buhar kapasiteli 18 atü komple donanımı ve tesisatı ile birlikte) parasal değeri 40.000,00 TL dir.1 adet su borulu buhar kazanı Cleaver broks marka 15 atü 9 ton/h buhar kapasiteli 1976 model komple donanımı ve tesisatı ile birlikte parasal değeri 42.000,00 TL dir.1 adet Su borulu buhar kazanı Cleaver broks marka 15 atü 20 ton/h buhar kapasiteli 1991 modeldonanımı ve tesisatı ile birlikte komple parasal değeri 150.000,00 TL dir. 1 adet Kömür kazanı açık sahada-tank sahası yanında alev borulu silindirik tip parasal değeri 25.000,00 TL’dir.
36-YAĞ DEPOLAMA TANKLARI ; 4 adet 55 tonluk Fuel oil tankı ,1 adet 70 tonluk,6 adet 105 tonluk ,1 adet 125 tonluk , 3 adet 475 tonluk , 4 adet 495 tonluk,1 adet 850 tonluk,6 adet 2095 tonluk 2 adet 2750 tonluk yağ depolama tankları toplam 28 adet olup parasal değeri 1.500.000,00 TL dir.
37-KONVEYÖRLER (HELEZONLAR) ; 1 Adet selektörler kırma kazan küspe depoları linter yapma, prese, linter temizleme, çiğit temizleme ve hazırlama daireleri ve bunlara bağlantılı vidalı helezonlar, transmisyon, şanzıman, redüktör ve motorları ile birlikte komple parasal değeri 15.000,00 TL dir.
38-MERKEZİ ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMİ ; 1 Adet Pazarlama (2 adet ),Yemekhane (2 adet), İdari Müdürlük (1 adet),Teknik Müdürlük(2 adet),İdari bina-II (l adet) parasal değeri 15.000,00 TL dir. BUNA GÖRE ;Satışa konu fabrika içerisinde Makine ve teçhizatların toplam parasal değeri 8.485.090,00 TL’dir.
Sonuç olarak * Fabrikanın entegre bir tesis olduğu,fabrikada;Soya unu,Soya yağı,Ayçiçek yağı,Sofralık margarin,Çiğit yağı,Ham yağ,Rafine sıvı yağ,Mısır Yağı,Sabun,Sabun tozu,Tenek ve Küspe üretebilecek bir tesis olduğu,* Fabrikanın 2016 yılında kiracının fabrikayı terk etmesi ile o günden beri çalışmadığı,ancak makine alet ve cihazların kapalı bölümde korunmuş durumda olduğunun görüldüğü, * Makine alet ve cihazların büyük bir bölümünün bakımları yapıldığında çalışabilecek durumda olduğu.
İCMAL ;
9359 ADA 56 PARSEL SAYILI TAŞINMAZIN ARSA PARASAL DEĞERİ 67.542.786,00 TL
816 ADA 101 PARSEL SAYILI TAŞINMAZIN ARSA PARASAL DEĞERİ 627.500,00 TL
PARSELLER ÜZERİNDEKİ YAPILARIN PARASAL DEĞERİ 13.782.515,00 TL
PARSELLER ÜZERİNDEKİ MAKİNE VE TESİSATLARIN P.DEĞERİ 8.485.090,00 TL
PARSELLER ÜZERİNDEKİ ELEKTRİK VE TESİSATLARIN P.DEĞERİ 1.826.000,00 TL
PARSELLER ÜZERİNDEKİ AĞAÇLARIN PARASAL DEĞERİ 35.920,00 TL
+.............................
TOPLAM 92.299.811,00TL
olarak bilirkişilerce kıymetlendirilmiş olup ve işbu muhammen bedel üzerinden satışa çıkartılmıştır.(Adana 1.İcra Hukuk Mahkemesinin 2020/360 Esas, 2021/177 Karar sayılı ilamı kesindir.)
Adresi Hasan Şaş Bulvarı No:184 Yüreğir / ADANA
Yüzölçümü 76.302,54 m2
Arsa Payı 100/100
İmar Durumu Yüreğir İlçe Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün imar çapı olarak vermiş olduğu planda;9356 Ada,56 Parsel’in yer aldığı parsel 1/1000 ölçekli uygulama imar planına göre kısmen ayrık nizam,Emsal 1,40,Taks: 0,40 yapılaşma koşullarıyla Konut Alanı’nda,kısmen ise İmar yolu lejantında,816 Ada,101 Parsel ise İmar Yolu lejantında kalmakta olduğu anlaşılmıştır.Ayrıca imar çapı olarak verilen plandan anlaşıldığı üzere parselin yapılaşabilmesi için düzenleme görmesi gerekmekte olduğu,imar yolu v.b. kısımların düzenleme sonucunda parsel alanından ayrılması gerekmektedir.
Kıymeti 92.299.811,00 TL
KDV Oranı %18
Kaydındaki Şerhler Tapu kaydındaki gibidir.

1. Satış Günü 15/12/2021 günü 10:00 - 10:05 arası
2. Satış Günü 12/01/2022 günü 10:00 - 10:05 arası
Satış Yeri : Yeni Adliye Binası 1. Kat D110 - KAZIM KARABEKİR MAHALLESİ MUSTAFA KEMAL PAŞA BULVARI NO :29 YÜREĞİR / ADANA

Adana Yüreğir

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.