28 / 05 / 2022

Adana'da icradan 1 milyon 342 bin TL'ye satılık fabrika!

Adana'da icradan 1 milyon 342 bin TL'ye satılık fabrika!

Adana 10. İcra Müdürlüğü, Adana İli, Yüreğir İlçesi, Mihmandar Köyü, 193 ada, 4 parselde yer alan 9 bin 646 metrekare alanlı çırçır fabrikasını satışa sunuyorAdana 10. İcra Müdürlüğü tarafından verilen ilan şu şekilde;

T.C.  Adana  10. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN GAYRİMENKULUN AÇIK ARTIRMA İLANI

Dosya No: 2008/3680

SATILMASINA KARAR VERİLEN GAYRİMENKULUN CİNSİ, KIYMETİ, ADETİ, EVSAFI: Borçluların Adana ili Yüreğir ilçesi Mihmandar (Doğankent) Köyü 193 ada 4 parseldeki 9646,63 m2'lik çırçır fabrikası ve arsası satışa çıkarılmıştır.

GAYRİMENKULUN ÖZELLİKLERİ VE KIYMETİ: Gayrimenkul Adana ili Yüreğir ilçesi Mihmandar Köyü Haşim Dalgıç caddesi üzerinde 6 kapı nolu yerde bulunmaktadır. Parsel üzerinde eski çırçır fabrika binası ortada avlu oluşturacak şekilde düzenlenmiştir. Güney tarafta makinelerin bulunduğu yapı iki katlı briket duvarlı betonarme kolonlu ara döşemesi beton olup üzeri çelik çatılı galvaniz trapez saç ve oluklu çinko örtülüdür. Yapı Zeminde 1550 m2 alanlı olup bakımsız durumdadır. Yapının halihazır durumu ile mahalli raiçlere göre 500.000-TL değer takdir edilmiştir. Parselin kuzeybatı kısmında tek katlı betonarme olarak yapılmış 420 m2 alanlı depo giriş kısmında iki katlı büro alarak kullanılan toplam 130 m2 alanlı yapı bulunmaktadır yapı bakımsız durumdadır. Yapıya 100.000-TL değer takdir edilmiştir. Parsel üzerinde batı tarafta iki tarafta iki katlı makina binaları ile depo yapıtları arasında kalan kısımda iki kat yüksekliğinde üzeri çinko örtülü depo olup toplam 300 m2 alanlıdır. Bir kısmı ara katlı olup bakımsız durumdadır. Söz konusu yapıların değeri 60.000-TL'dir. Parselin kuzeydoğu tarafında tek katlı depo yapılan bulunmaktadır, yapıda sundurmalar bulunmaktadır. Tek katlı yapı betonarme olup içi dışı sıvalı zeminleri beton olup yapı 800 m2 alanlıdır. Sundurmalar çelik çatılı galvaniz trapez saç örtülü toplam 600 m2 alanlıdır. Yapının değeri 200.000 TL'dir 193 ada 4 parsel toplam 9646,63 m2 olup zeminin toplam değeri 482.331,50-TL'dir, arsa payı ve üzerindeki yapıların toplam değeri 1,342.331,50-TL olup, 1.342.331,50-TL üzerinden satışa çıkarılmıştır.

İMAR DURUMU: Doğankent Belediyesinin imar çapında Mihmandar Köyü 193 ada 4 parselin imar planında "B-3 Tic. Yapı Nizamı" olarak ayrılan alan içinde kaldığı bildirilmiştir.

Satış Günleri: 1.Satış 14.11.2011 günü saat: 10.00-10.10 arası Adana Adliyesi 5. kat no:408 Seyhan/ADANA. 2-Şatış 24.11.2011 günü saat: 10.00-10.10 arası Adana Adliyesi 5. kat no:408 Seyhan/ADANA adresinde açık arttırma suretiyle satılacaktır.

SATIŞ ŞARTLARI:

1- Satışlar yukarıda yazılı tarih gün ve saatler arasında yukarıda belirtilen adreste açık arttırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin dilen kıymetin %60'ını ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak kaydı ve şartı ile yukarıda yazılı 2. Satış günlerinde yukarıda yazılı adreste aynı saatler arasında ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da rüçhanlı alacakların alacağını ve satış masraflarını ve değerinin %40'mı aşması suretiyle en çok artırana ihale olunur. Ancak artırma bedelinin satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevrilme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen kıymetin %20'si nispetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verebilir. %18 KDV, resmi, ihale damga resmi, tapu alım ,harç ve masrafları, ve tahliye, teslim masrafları alıcıya aittir, aynından doğan vergi borçlan satış bedelinden ödenir.

3- ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (ilgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan dayanağı belgeler ile (15) on beş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde haklan tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaştırmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse I.I.K.'nun 133 maddesi gereğince ihale feshedilir, iki ihale arasındaki farktan diğer zararlardan ve ayrıca yasal faizden alıcı ve kefilleri mesul tutulacak hiçbir hükme hacet kalmaksızın dairemizce kendilerinden tahsil edilecektir.

5- Şartname ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup, masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edeceklerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları başkaca bilgi almak isteyenlerin 2008/3680 sayılı dosya numarası ile müdürlüğümüze başvurmaları gideri verildiği taktirde, şartnamenin bir örneğinin başvurana verileceği veya gönderileceği ilan olunur.(İc.lf. K. 126)
(*) ilgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

İlanı görmek için tıklayınız


Zeynep Karabag/Emlakkulisi.com