Adana'da "Kent Sorunları" Sempozyumu

Adana'da


TMMOB Başkanı Soğancı: ''Yasalarla kurumlara plan yapma yetkileri verilerek, kent rantının paylaşımı rekabet nedeni haline geldi''


Türkiye Mimar Mühendis Odaları Birliği (TMMOB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, ''Kentsel dönüşüm çalışmalarının, rantta dönüştüğünü'' bildirdi.

Soğancı,  Adana  İl Koordinasyon Kurulunca düzenlenen "Adana Kent Sorunları" sempozyumunun açılışında, "Sıkıntılı, sancılı, sorunlu bir ülkede yaşıyor olmanın tüm sonuçları, mühendis ve yurttaş kimliğimiz dolayısıyla yine bizi buluyor" dedi.

Birliklerine bağlı odaların iki yıllık çalışma dönemlerinde, sorumluluk bilinci doğrultusunda, 200'ü aşkın etkinlikle kamuoyunun önüne çıktığını ifade eden Soğancı, geçen yıl başlattıkları "kent sorunları" sempozyumunun yedincisini gerçekleştirdiklerini söyledi.

"Günümüzde kentsel dönüşüm ile konut üretiminin, amacından farklı biçimde, inşaat sektörü üzerinden ekonomiyi canlandırmaya yönelik bir siyaset olarak sunulduğunu'' öne süren Soğancı, şöyle konuştu: "Üzerinde çokça oynanan, sürekli değiştirilen ve temel hedefi sermaye gruplarına rant aktarmak olan 'kentleşme, planlama, imar, yapı ve afet yasaları' çalışmaları bu amaçlardan mutlaka uzaklaştırılmalıdır. Bu konular tam bir bütünsellik içinde ve tutarlı bir yasal düzenlemeler perspektifinde yapılmalıdır."

Meclis gündeminde olan kentsel dönüşüme ilişkin yasal düzenlemeler ve bazı belediyelerce de uygulanan kentsel dönüşüm uygulamalarını hatırlatan Soğancı, "Bunların kentsel yenileme ve dönüşüm taleplerine yanıt vermediğini, kentsel dönüşüm adı altında yapılan çalışmaların rant amacına dönüştüğünü" savundu.

İstanbul'da Galataport, Haydarpaşaport, Dubai Kuleleri, Ankara'da Çiftlik, Güvenpark, Kuğulupark, Antalya'da Lara Kent Parkı gibi projelere dikkati çeken Soğancı, şöyle konuştu: "Yasalarla kurumlara plan yapma yetkileri verilerek, kent rantının paylaşımı kurumlar arasında rekabet nedeni haline geldi. Özelleştirme İdaresi, TCDD, Dış Ticaret Müsteşarlığı gibi birçok kuruma plan yapma ve ilgili oldukları arazileri pazarlama yetkileri verilmiştir. Rant odaklı ve parçacı bir anlayışın ürünü olan bu mevzuat projelerini reddediyoruz ve bütün bunların kentsel dönüşümü değil rant amaçlı bir tasfiyeyi hedeflediğini bir kez daha belirtiyoruz. Bunlar bizlere göre rantı gören finans çevrelerinin ağzının suyunu akıtıyor.

Türkiye'nin genelinde kentleşme sürecinde yıllardır devam eden plansızlık ve denetimsizlik, yanlış arazi kullanım politikaları, kaçak yapılaşma ve imar affı süreçleriyle de beslendiğinden sağlıklı, güvenli ve yaşanabilir kentler oluşturulamamıştır. Plansızlığın ve denetimsizliğin ağır sonuçları, özellikle depremlerin yol açtığı felaketler ve yakın zamanlarda yaşanan sel, heyelan, bina çökme örnekleri ile de gözler önüne serilmiştir."

"Bugün kentlerde inşaat sektörü ve arazi yatırımlarının sadece küçük ve
orta sermayenin değil büyük sermayenin de ilgisini çektiğini" öne süren Soğancı, ''Çok büyük ölçekli toplu konut projeleri, büyük müteahhitlik firmaları ve yap-sat-devret yoluyla yapılan altyapı projeleri, gökdelenler, uluslararası ticaret merkezleri, ülke içi birikim yetersiz olunca büyük dış borçlanma girişimleri, bu geçiş döneminin özelikleri olarak şekillenmektedir" dedi.

Soğancı, sözlerini, ''Ev kadınları, gençler, öğrenciler, kentin esnafı, emekliler, mühendisler, mimarlar, şehir plancıları, doktorlar, hangi meslekten ve hangi yaş grubundan olursak olalım, bu kentte yaşıyorsak mutlaka kentin sakini değil, sahibi olalım ve bunun için mücadele edelim'' çağrısıyla tamamladı.

Vali Atış'ın uyarısı

Adana Valisi İlhan Atış ise sempozyumun başlangıcındaki takdim sırasında, düzenleme kurulu görevlisinin "Sayın başkanım, Sayın valim" sıralamasıyla yaptığı sunumuna tepki gösterdi.

Vali Atış, açılış konuşmasını yapmak üzere kürsüye geldiğinde, sözlerine "Burada Atatürk fotoğrafı ve Türk Bayrağı olmalıydı. Sanırım ben sempozyumun hemen başlaması için acele ettirdim, bu unutkanlık ondan kaynaklanmış olabilir diye düşünüyorum" diyerek, ilgililere uyarıda bulundu.

Vali Atış'ın uyarısı üzerine, Türk Bayrağı konuşma kürsüsünün arkasına yerleştirildi. Konuşmasına, Adana'da, tüm bürokratların katılımıyla 'Yaptıklarımız ve Yapacaklarımız' başlıklı toplantılar düzenlediklerini hatırlatarak başlayan Vali Atış, bu etkinliklere yeterince ilgi gösterilmemesine sitem etti.

Vali Atış, "Kentle ilgili kararlarda 'bize danışın' diyenler, davet etmemize rağmen düzenlediğimiz toplantılara katılmıyorlar. Oysa, biz kentin yönetimiyle ilgili herkesin söz sahibi olmasını istiyoruz. 15 günde bir ya da ayda bir kez yaptığımız bu toplantılara katılım için başta sivil toplum kuruluşları ve meslek örgütleri olmak üzere herkese davetiye gönderiyoruz. Eline davetiye ulaşmayan varsa bizi arasın'' diye konuştu.

Kentteki yaşamı evin içindeki yaşama benzeten Vali Atış, şunları kaydetti: "Dağınık ve kirli bir evde oturanların ruh sağlığı nasıl iyi olmazsa, çarpık kentleşmenin görüldüğü kentlerde yaşayanların da ruh sağlığı iyi olmaz. Bu nedenle sadece sempozyumlar düzenleyip, burada konuşmalar yapmakla kalmayın, kentin yönetimiyle ilgili ağırlığınızı da koyun. Bizi sürekli rahatsız edin, söylediğiniz konuların takipçisi olun. Ben günde 20 saat çalışmaya hazırım, siz de bunu istiyorsanız hep birlikte kol kola çalışalım."

Seyhan Oteli'nde, oda temsilcileri, üyeleri, sivil toplum kuruluşları ve muhtarların katılımıyla gerçekleştirilen sempozyum iki gün sürecek.