Adana'daki yeni imar planlarına itiraz edildi!

Adana'daki yeni imar planlarına itiraz edildi!

TMMOB Şehir Plancıları Odası (ŞPO) Adana Şube Başkanı Yakup Tatlı, Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan ve Bahçeşehir Mahallesi’nde yapımı düşünülen imar planlarına itiraz etti.


Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Şehir Plancıları Odası (ŞPO)  Adana  Şube Başkanı Yakup Tatlı, Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan ve Bahçeşehir Mahallesi’nde yapımı düşünülen imar planlarına itiraz etti.


Adana Büyükşehir Belediyesi’ne itiraz dilekçesi sunan Tatlı, Adana Büyükşehir Belediye Meclisinin 12 Mayıs 2017 tarih ve 67597785-050.01.04-202 sayılı meclis kararı ile onaylanan otogar alanına yönelik 1/25 000, 1/5000 ölçekli nazım imar planları ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planının ŞPO Adana Şube tarafından incelendiğini, söz konusu otogar alanı ihtiyacına yönelik onaylanan ve askıya çıkarılan imar planlarına ilişkin tespit yaptıklarını açıkladı. 


Mevcut otogar alanının yaklaşık 11 hektar alan kapladığı, teklif planda önerilen otogar alanının ise yaklaşık 8 hektar alan üzerinde planlandığının görüldüğünü ifade eden Tatlı, şunları söyledi:


“Yaklaşık olarak yüzde 29 oranında alan azalması söz konusudur. Bilindiği üzere imar planı değişiklikleri ihtiyaca yönelik zorunlu olmadıkça yapılamazken, hazırlanan teklif planda büyük oranda alan azalması varken ihtiyacı ne kadar karşılayacaktır? Öneri planda yapılan yer seçimi ile öğretmenler bulvarı üzerinde ciddi oranda trafik artışı olacaktır. Bölgeyi kent merkezine bağlayan en önemli aksın öğretmenler bulvarı olduğu aşikardır. Bu durumda alternatif ulaşım bağlantıları düşünülmüş müdür?


Mevcut otogar alanı ile teklif planda önerilen otogar alanı arası yaklaşık 3 kilometre mesafededir. Bu kadar kısa bir mesafe farkı varken bu denli büyük bir yatırımın yapılması ne kadar uygun olacaktır? Teklif plan ile yeni bir otogar alanı önerilmiş, ancak; mevcut otogar alanı ile ilgili bir plan kararı getirilmemiştir. Mevcut otogar alanı nasıl değerlendirilecektir?


Nazım imar planları hazırlama - onaylama yetkisi Büyükşehir Belediyesinde bulunmaktayken, Uygulama imar planlarını hazırlama - onaylama yetkisi İlçe Belediyelerindedir. Bu durumda söz konusu plan teklifinin 1/1000 ölçekli uygulama imar planının da Adana Büyükşehir Belediyesince onaylanması ne derece doğrudur? Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 32. Maddesinin 3. Fıkrasında “(3) Çevre düzeni planlarının kesinleşmeyen kısımlarını kapsayan imar planları onaylanmaz.” Hükmü yer almaktadır. Çevre düzeni planı ölçeğinde yer alan otogar alanı için, kesinleşen çevre düzeni planı var mıdır?


Söz konusu otogar alanını kapsayan imar planı teklifi, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği gösterimlerine uygun hazırlanmış mıdır? Söz konusu plan teklifleri tüm bu sorulara karşılık verememektedir. Bu nedenlerle; Adana Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.05.2017 tarih ve 67597785-050.01.04-202 sayılı meclis kararı ile onaylanan otogar alanına yönelik 1/25 000, 1/5000 ölçekli nazım imar planları ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planına itiraz ediyoruz.”


Milliyet