Adapazarı Belediyesi 52 milyon YTL'lik konut yaptıracak

Adapazarı Belediyesi 52 milyon YTL'lik konut yaptıracak

Adapazarı Merkez Belediye Başkanlığı, 52 milyon 948 bin YTL muhammen bedelli konutları yaptırmak üzere kapalı teklif usulü ile ihale açtı.

Adapazarı Merkez Belediyesi Korucuk Mahallesi, muhtelif parsellerde kayıtlı taşınmaz üzerine gelir paylaşımı esasına göre toplu konut inşaatı yaptıracak.


İhale, 15 Ekim 2007 tarihinde saat 10.00'da Adapazarı Merkez Belediyesinde gerçekleştirilecek.


Kapalı teklif usulü ile yapılan artırma ihalelerinde, geçerli en yüksek teklifin altında olmamak üzere, oturumda hazır bulunan isteklilerden sözlü veya yazılı teklif alınmak suretiyle ihale sonuçlandırılacak.


Ancak, geçerli teklif sayısının üçten fazla olması durumunda bu işlem, geçerli en yüksek teklif üzerinden, oturumda hazır bulunan en yüksek üç teklif sahibi istekliyle, bu üç teklif ile aynı olan birden fazla teklifin bulunması halinde ise bu istekliler dahil edilmek suretiyle yapılacak.


Komisyon uygun gördüğü her aşamada oturumda hazır bulunan isteklilerden yazılı son tekliflerini alarak ihaleyi sonuçlandırabilecek. İstekliler işin şartnamesini mesai saatleri içinde Mali Hizmetler Müdürlüğünden bedelsiz olarak görebilecekleri gibi aynı yerden bedeli karşılığı satın alabilecekler.


Şartnameye göre hazırlanacak olan teklif mektupları, 15 Ekim 2007 tarihinde saat 9.00'a kadar Adapazarı Merkez Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğüne verilecek.