25 / 05 / 2022

ADK Gayrimenkul Yatırım İnşaat Sanayi Dış Ticaret Anonim Şirketi kuruldu!


ADK Gayrimenkul Yatırım İnşaat Sanayi Dış Ticaret Anonim Şirketi, Isa Khadzhımuradov, İlyas Çalışkan, İsmail Adak Yönetim Kurulu Üyelikleri'nde 600 bin TL sermaye ile 1 Nisan'da Beylikdüzü, Yakuplu Mahallesi'nde kuruldu.ADK Gayrimenkul Yatırım İnşaat Sanayi Dış Ticaret Anonim Şirketi, Isa Khadzhımuradov, İlyas Çalışkan, İsmail Adak Yönetim Kurulu Üyelikleri'nde 600 bin TL sermaye ile 1 Nisan'da Beylikdüzü, Yakuplu Mahallesi'nde kuruldu. 


ADK Gayrimenkul Yatırım İnşaat Sanayi Dış Ticaret Anonim Şirketi iş konusu; GAYRİMENKUL a.İnşaat taahhüt ve müteahhitlik işleri yapmak, resmi ve özel inşaatlar yapmak. b.Resmi ve özel kamu kurum ve kuruluşların inşaat işleri, tüneller, limanlar, fabrikalar, yollar, köprüler, bentler, barajlar, lojmanlar,idare binaları gibi yapılar, resmi kurum ve hizmet binaları, beton, asfalt, karayolu, liman binaları, iş hanları, ticari yapılar, atölyeler, imalathaneler ile her türlü toplu konut, kooperatif meskenleri, kara ve demir yolları, hava meydanları, istasyonlar, otogarlar, otoparklar, garajlar, çarşı mağaza, pazar işyeri, otel, motel, villa, pansiyon, hastane, cami, dispanser, sağlık merkezleri, ilk yardım tesisleri ve benzeri devlet yapıları gibi bayındırlık tesisleri, tatil köyleri, okul inşaatı, eğitim merkezleri, öğrenci yurtları, gölet ve iskele, turistik konaklama, uçuş pistleri, sportif ve tamamlayıcı tesisler ve petrol, doğalgaz boru hatları, kanal içme suyu, su kanalları, drenaj tesisleri, sulama ve kanalizasyon işlerinin inşasını yapmak,alım satımı ,pazarlamasını yapmak,kiralamak,kiraya vermek. c.Şirket ahşap, yarı ahşap ve betonarme toplu konut, özel konut, her türlü devlet inşaatları yapabilir. Kendi adına yapmış olduğu inşaatları pazarlayabilir.  d.Kat karşılığı mesken ve işyerleri inşaatları yapmak, sözleşmeler yapmak, bu mesken ve işyerlerinin tadilat ve montaj işleri, peyzaj ve çevre düzenlemelerini yapmak. e.Yurt içi ve yurt dışında her türlü inşaat tesisat elektrik ve hafriyat konularında taahhütlerde bulunmak ve yerine getirmek,  f.Yurt içi ve yurt dışında her türlü yol stabilize çalışmaları, beton, yol, asfalt çalışmaları yapmak ve taahhütleri yerine getirmek. g.Fabrika ve tesislerin komple inşaatının ve montaj işlerinin yapımı ve petrol boru hatları,diğer boru hatları ,yüksek ve alçak gerilim elektrik tesisatları,enerji nakil hatları,telefon,telgraf ve diğer havi nakil hatları yapım ve montaj işlerini,onarım değişim ve restorasyon işlerini yapmak,yaptırmak.  h.Yurtiçi ve yurtdışında her türlü gayrimenkul alım satımı,kiralalanması,kiraya verilmesi,ve inşasını yapmak ı.Hertürlü gayrimenkul yatırım projeleri hazırlanması,uygulanması, kontrollük ve danışmanlık hizmetleri yapmak i.Özel ve Kamu kesiminde gerçek ve tüzel kişilere ait her türlü taşınmaz gayrimenkuller ve taşınmazlar ile ilgili ekspertiz, değerleme hizmetleri verebilir, planlama etüdleri, program etüdleri, ön fzibilite etüdleri, kesin fzibilite etüdleri raporlar ve uygulamaların takibi,konularında danışmanlık hizmeti verebilir. Danışmanlık isteyen hakiki ve hükmi şahısların bu isteklerini yerine getirmek amacı ile yurt içindeki veya yurt dışındaki kişi ve kuruluşlardan hizmet kiralayabilir veya bunlarla işbirliği yapabilir. j.Gayrimenkul yatırımın amacına yönelik olarak iş yerleri, turistik tesisler, alış veriş merkezleri, garaj,depo,antrepo,ofis,imalathane,lojistik hizmet binaları inşa edebilir,satın alabilir,satabilir,kiraya verebilir,kira ve satış sözleşmesi tanzim ve imza edebilir. k.Gayrimenkul yatırımın amacına yönelik olarak hazineden, vakıflardan, belediyelerden, kamu kurum ve kuruluşlarından hakiki ve hükmi şahıslardan arazi,bina, turistik tesis, arsa, satın almak, kiralamak, yap işlet devret akdi ile gayrimenkulu devir almak, bu şekilde kiralanan yada satın alınan arsa, araziler üzerine her türlü turistik tesisler, işyerleri, depo ve lojistik tesis inşa edilip işletilmesi ayrıca bu şekilde iktisap edilen taşınmazların üzerine devre mülk şeklinde inşaat yapılması ve satılması l.Kat karşılığı arsa almak,parsellemek suretiyle aracılık yapmamak kaydıyla satmak, takas etmek ve kar karşılığı inşaat yapmak m.Şirket ihtiyacı için inşaat makineleri alet ve edevatlarını alabilir, kiralayabilir, satabilir, kiraya verebilir, ithalatı, ihracatı ve pazarlamasını yapabilir. n.Konusu ile ilgili olarak taahhüt işleri yapabilir, yol,bina,fabrikalarının inşaatlarının bakım,tamir ve onarımını yapabilir. o.Her türlü inşaat malzemeleri, inşaatlarda kullanılan her türlü demir, çimento, kum, çakıl, tuğla,briket,hazır beton, prefabrik yapı elemanları, ahşap yapı malzemelerinin boya ve boya malzemelerinin alımı, satımı,ithalatı,ihracatı ve ticaretini yapmak. ö.Her türlü yapı projeleri çizmek ve çizdirmek,etüdler hazırlamak, ilgili kamu kuruluşlarından tescillerini yaptırmak, ruhsatlarını ve iskanlarını almak ve aldırmak p.Konuları ile ilgili hertürlü hafriyat işleri yapmak, inşaatların molozlarını, malzemelerini taşımak, başkalarına taşıttırmak işlerini yapmak. r.Konusu ile ilgili olarak piyasa araştırması yapmak ve danışmanlık hizmetlerinde bulunmak. REKLAM a-Televizyon, radyo, basın, yayın, sinema, mecmua, dergi, afiş, elektrik ve elektronik her nevi teknik cihaz, internet üzerinden reklamcılık yapmak, bunun için gerekli olan stüdyolar, tasarım atölyeleri kurmak, film reji, yazılı, sesli, ışıklı ve görüntülü tanıtım ve ilan işlerini yapmak ve yaptırmak. 


ADK Gayrimenkul Yatırım İnşaat Sanayi Dış Ticaret Anonim Şirketi adres: Beylikdüzü, Yakuplu Mahallesi, Hürriyet Bulvarı 1/217