Çukurova Balkon

Ado G Denizcilik Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi kuruldu!

Ado G Denizcilik Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi kuruldu! Ado G Denizcilik Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi kuruldu!

Ado G Denizcilik Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi 9 Şubat 2015'te, 50 bin TL sermaye ile Bakırköy'de, Vugar Hüseyin Yönetim Kurulu Başkanlığı'nda kuruldu.


Kartal'ın hemen teslim en cazip sitesinde! 65 metrekare 299 bin TL!


Ado G Denizcilik Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi 50 bin TL sermaye ile 9 Şubat 2015'te, Vugar Hüseyin Yönetim Kurulu Başkanlığı'nda kuruldu.


Ado G Denizcilik Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi iş konusu;1) Motorlu ve motorsuz deniz taşıtlarının, v.b. yurt içinde ve  yurt dışında imalatını ve ticaretini yapmak, acente, bayilik ve mümessilliğini almak, ithalat, ihracat, toptan ve perakende ticaretini yapmak  2) Gemi inşaatı imalatı yapmak.tamir ,tadilat ve bakım hizmetleri vermek. 3) Deniz işleri komisyonculuğu yapmak gemi satın almak, satmak,kiralamak, kira ile tutmak, tahmil, tahliye,istif, limbo, aktarma işleri yapmak her türlü yük ve eşyanın taşınmasını,transit işlemleri yürütmek ve neticelendirme, özel antrepoculuk yapmak. 4) Gemilerin raspa, boya,tamir işlerini ambar temizliğini, gemi bekçiliğini,her türlü deniz vasıtası yed-i eminliğini yapmak, deniz kumanya malzemeleri, akaryakıt ve denizcilikte kullanılan her türlü teçhizat, makine ve malzemelerini satın almak, satmak, kiralamak, kira ile tutmak, ithal ve ihraç etmek ve sair bilcümle gemi ikmal işlerini yapmak ve yaptırmak  5) Her türlü liman, çekek yeri  kurmak işletmek, kiralamak, kira ile tutmak.  6) Yurtiçi ve uluslar arası deniz taşımacılığı ile yük ve yolcu nakliyatı konusunda acentelik, mümessillik, genel temsilcilik ve her türlü bilet satışı yapmak. 7) Avarya komiserliği, avarya nezaretçiliği  işlerini yapmak.  8) Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak.  9) Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat  taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar,yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek.  10) Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek.  11) Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. 12) Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek.  13) Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak. 14) Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak. 15) Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak.  16) Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak. 17) Dekorasyonla ilgili spor salonlarının saha çizimi, boya, parke ve cam cila, duvar kağıdı, halıfleks, asma tavan-kartonpiyer, fayans-kalebodur, su ve elektrik tesisatı,çatı tadilat işleri yapmak. 18) Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek.  19) Durum (halihazır), kadastro, yeraltı maden ocakları, deniz dibi, Tünel ve baraj, yol, su, kanalizasyon, boru hattı gibi şerit haritalarının yapımı. Parselasyon planlarının yapımı. 20) İslah-imar planlarının yapımı ve uygulama işlemlerinin yapımı.  21) Konusuyla ilgili her türlü dengeleme,hesaplama,yazım ve çizim işlerinin yapımı.o. Yurt içinde ve yurt dışında genel katma ve özel bütçeler kapsamındaki bütün daire, müessese ve kurumların yer altı ve yer üstü her türlü bayındırlık hizmetleri, karayolu, demiryolu kanal, köprü, tünel, menfez, liman, rıhtım, havuz, baraj, istinat duvarı, akarsu düzenlemesi, sulama tesisi inşaatlarını yapmak 22) Şirket yurt içi ve yurt dışı yol, köprü, baraj, liman, okul, toplu konut ve hastane gibi bayındırlık tesisleri ile sınai ve turistik inşaat taahhüdünde bulunabilir. 23) Her türlü katı atık yönetimi, geri kazanım konularında projeler hazırlamak, işletilmesi, bakım ve onarımını yapmak. Atıklardan alternatif ısıtma ve soğutma teknolojileri ve alternatif su elde etme teknolojileri geliştirilmesi, tesisler kurulması, projelendirme ve işletilmesi işlerini yapmak    - Konusu İle İlgili : 1- Şirket konusuna giren işler için her türlü tesisat, teçhizat,yardımcı teçhizat ve vasıta satın alabilir, kiralayabilir, işletebilir.  2-Her türlü taşınır ve taşınmaz mal satın alabilir, satabilir, kiralayabilir ve kiraya verebilir. 3-Şirket amaç ve konusuna giren işlerle ilgili olarak resmi ve özel açılmış ve açılacak olan ihalelere katılabilir,  pey sürebilir, iskonto yapabilir 4-Şirket faaliyet konularına giren sanayi yatırımlarında bulunabilir.  5-Şirket amacıyla ilgili olarak ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler


Ado G Denizcilik Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi adres: Bakırköy, Şenlikköy Mahallesi, Hürriyet Caddesi Villa Çetin 1/5