08 / 08 / 2022

Afet Riski Azaltma ve Deprem Çalıştayı düzenlendi!

Afet Riski Azaltma ve Deprem Çalıştayı düzenlendi!

Afet Riski Azaltma ve Deprem Çalıştayı düzenlendi. TBB Başkanı ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, ''Yüksek teknolojiyi ve akıllı şehirleri deprem başlığıyla çok hızlı bir şekilde koordine etmek gerekiyor'' dedi.Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) iş birliği ile düzenlenen Afet Riski Azaltma ve Deprem Çalıştayı toplantısı çevrimiçi olarak yapıldı.

TBB tarafından yapılan açıklamada, toplantının açılış konuşmalarını TBB Başkanı ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, JICA Türkiye Ofisi Temsilcisi Nobuhiro Ikuro, AFAD Başkanı Dr. Mehmet Güllüoğlu, Gaziantep Valisi Davut Gül ve Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mücahit Demirtaş yaptı.

Açılış konuşmalarından sonra çalıştayın anahtar konuşmacısı JICA Türkiye'den Dr. Shoji Hasegawa bir sunum düzenledi.

Verilen aradan sonra birinci panel olan Afet Sonrası Müdahale Faaliyetleri, AFAD Müdahale Daire Başkanı Yusuf Aysu'nun moderatörlüğünde yapıldı.

Panelin konuşmacıları arasında Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AKUT Başkanı Recep Şalcı ve Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şükrü Ersoy katıldı. 

İkinci panel olan İl Risk Azaltma Planı Çalışmaları ise; AFAD Planlama ve Risk Azaltma Dairesi Başkanı Abdulkadir Tezcan önderliğinde gerçekleşti. 

Bu panelde Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Meltem Şenol Balaban bir sunum düzenledi.

Ayrıca panelde Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör,  Adana  Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürü Vedad Gürgen konuşmacı olarak katıldı. 

- "TBB olarak özellikle Japonya örneğini çok önemli buluyoruz" 

Açıklamada görüşleri yer alan TBB Başkanı ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, TBB ile Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) koordinasyonuna dikkati çekerek, "TBB olarak özellikle Japonya örneğini çok önemli buluyoruz. Şunu görüyoruz ki deprem öldürmüyor, binalar öldürüyor. Yüksek teknolojiyle bu sorunu çözme kapasitesine ulaştığınız zaman kaç şiddetinde bir deprem olursa olsun binanın kapasitesi, dayanma gücü öne çıkıyor. Ve en önemlisi halkın bilinçlendirmek adına deprem öncesinde, sırasında ve sonrasında ne yapılacağı konusunda insanı merkeze alan, bunu tamamen bir hayat planlaması şeklinde yapan Japonya’nın en az zararla buradan nasıl çıkabildiğini gördük." açıklamasında bulundu.

TBB olarak Japonya ve JICA ile sıkı bir şekilde çalışmalarda bulunduklarını anlatan Şahin, şu ifadeleri kullandı:

"Japonya'yı ziyaret ederek bu meselelerde kurumsal kapasitelerini görme ve nasıl bir altyapı oluşturduklarını görme fırsatımız oldu. Burada benim gördüğüm yüksek teknolojiyi ve akıllı şehirleri deprem başlığıyla çok hızlı bir şekilde koordine etmek gerekiyor. Bu konuda ülkemiz her geçen gün iyileşiyor. 1990’lı yıllardan sonra devletin aldığı kararlar, bakanlıklar arası iş birliği çok önemli ama daha da önemlisi yereldeki tüm unsurların bu alınan kararları uygulama kapasitesi. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak deprem master planı hazırladık ve devletin tüm birimleriyle, sivil toplumla yakın çalışıyoruz. 

Özellikle kentsel dönüşüm alanlarında yapı stoku ile ilgili yapılması gerekenler var. Sayın valimin başkanlığında bütün meslek odalarıyla bugün nasıl sağlık çalışanları pandemi dolayısıyla sahada ise, ilgili meslek odalarından mühendisler de sahada gerekli çalışmaları yapacaklar. Bu modeldeki amacımız bunu bir seferberliğe dönüştürmek ve 2 milyon insanı bilinçlendirmek. Herkesin görev alanına göre kim, ne yapması gerekiyorsa bunu hızlı bir şekilde koordine etmek. Bunu bir milli seferberlik ile tüm halkın gündemine almamız gerekiyor."