Afet riski raporu!

Afet riski raporu!Riskli yapı, deprem, sel, heyelan gibi muhtemel bir afette içerisinde yaşayanların can güvenliğinin olmadığı yapılar olarak tanımlanıyor. Peki bir yapı için afet riski raporu nasıl alınır?


Afet riski raporu!

Riskli yapı, deprem, sel, heyelan gibi muhtemel bir afette içerisinde yaşayanların can güvenliğinin olmadığı yapılar olarak tanımlanıyor.

 

6306 sayılı kanun uyarınca Kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında riskli yapılar öncelikle malikleri tarafından tespit ettiriliyor.

 

"Kentsel Dönüşüm Kanunu"ndan yararlanmak için Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca lisanslandırılmış bir kuruluşa başvurarak, binanız için Deprem Risk Raporu hazırlatmanız yeterlidir. 


"Deprem Risk Raporu" alınabilmesi için binadan bir kişinin yetkili bir kuruluşa başvuruda bulunması kanunen yeterli olup, bina ortak kararına gerek yoktur.


Deprem Risk Raporu öncesi hazırlanması gereken belgeler

- İlgili Belediye İmar Müdürlüğü veya Tapu Müdürlüğü’ ne başvurarak binanıza ait statik ve/veya mimari proje temin edilir;


- İlgili Belediye’de binanıza ait proje bulunamadığı takdirde binanızın taşıyıcı sistem rölöve projesi tarafımızdan hazırlanacaktır.


- Varsa binanız için daha önce almış olduğunuz teknik raporlar;


- Bakanlık Lisanslı Kuruluşu Proyeni Mühendislik Proje Mimarlık Müşavirlik İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti ne başvuru dilekçesi


- Tapu fotokopisi (Daire tapusu, Kat mülkiyetiniz (İskanınız) yok ise daireye ait hisseli arsa tapusu)


- Nüfus cüzdanı fotokopisi (TC Kimlik No)


- Tapudan kat maliklerini ve arsa oranlarını belirten bağımsız bölüm listesini gösterir belge


Bu Belgeler ile örnek dilekçeyi doldurarak Bakanlık Yetkili Kuruluşuna başvuruda bulunduğunuzda binanız için çalışmalara hemen başlanacaktır.


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yetki Belgeli (lisanslı) Kuruluşların Deprem Risk Raporu için binanızda yapacağı teknik çalışmalar:

- Binanızın mevcut projesinin yerinde kontrolü ve değişikliklerin tespiti;


- Binanızın mevcut projesi yok ise binanızın taşıyıcı sistem ve mimari rölövesinin hazırlanması;


- Bina beton kalitesinin belirlenmesi için katlardan beton örneği alınması;


- Yapının yığma yapı olması durumunda taşıyıcı duvar özellik tespiti yapılması;


- Karot ile alınan beton örneklerinin Bakanlık Lisanslı Yapı Laboratuvarlarında Beton Dayanım Testlerinin yapılması ve raporlanması;


- Röntgen ve pas payı açılarak betonarme kolon, kiriş ve perdelerde donatı çap ve adetlerinin tespiti;


- Röntgen ile betonarme kolon, kiriş ve perdelerde etriye sıklığının tespiti;


- Binanızın oturduğu zeminin ( kalitesi) taşıma kapasitesi, binanın bulunduğu alanın depremselliğinin belirlenmesi için zemin etüd raporunun hazırlanması; (Mevcut Rapor olması durumunda yapılmayacaktır)


- Binanız taşıyıcı sisteminin bilgisayarda 3 boyutlu modellenip, düşey yük ve deprem hesaplarının yapılması ve Bina deprem performansının belirlenmesi.


- Yapılan tüm çalışmalar sonucu İlgili yönetmelik ve Bakanlık teslim formatına göre bina Deprem Risk Raporunun hazırlanması.


- Binanız için hazırlanmış Deprem Risk Raporunun 1 nüshası sizin adınıza üst yazı ile Bakanlığa tarafımızdan teslim edilecek diğer 1 nüshası ise bize dilekçe ile başvuruda bulunan kişi, kişiler, apartman yönetimi, kurum yada kuruluşlara teslim edilecektir.


Afet dönüşüm yasası!