06 / 02 / 2023

Afet yönetimi yeniden yapılandırılıyor

Afet yönetimi yeniden yapılandırılıyor

Bayındırlık ve İskan Bakanı Faruk Nafiz Özak, afet yönetiminde sürecin tek eldenyönetilmesinin daha yararlı olacağını düşündüklerini belirterek, 'Afet ile ilgili risk yönetimini tamamen biz alabiliriz, afet anı ve afet sonrası için de İçişleri Bakanlığı vÖzak, Türkiye'nin bir afet ülkesi olduğunu ve bu gerçeği kabul etmek gerektiğini vurguladı. Başta deprem olmak üzere sel, heyelan, kaya düşmesi gibi afetlerin yoğun olarak görüldüğünü dile getiren Özak, "İstatistiklere bakarsanız, 100 yılda 100 bin kişi kaybetmişiz" dedi.

Özellikle 1999 depreminin büyük can ve mal kaybına yol açtığına dikkati çeken Özak, bu acı tecrübenin konunun ciddiyetini ortaya koyduğunu, birçok önemli çalışmaya zemin oluşturduğunu kaydetti.

Afet ile ilgili yürütülen çalışmalarda tartışılan ana noktanın "sürecin tek elden yönetimi" olduğuna işaret eden Özak, bu yöndeki eleştirileri dikkate aldıklarını ve yeni bir yapılanma üzerinde durduklarını söyledi.

Özak, "Bakanlığın adının Afet Bakanlığı şeklinde değiştirilebileceği söyleniyordu. Böyle bir değişiklik söz konusu mu?" sorusunu şöyle yanıtladı: "Değil. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Türkiye'de planlama konusunda en deneyimli bakanlık. Planlamada 1990'lı yıllardan sonra çok başlılık oldu. Bunu kabul etmek lazım. Özellikle yerelleşme sürecinde. Bizim de yerel yönetimler yasalarında, yerellere bu yetkiyi verme konusundaki talebimiz ortada. Çünkü hız, kalite, şeffaflık ve yerinden yönetimi destekliyoruz. Ancak daha evvel biz iktidara gelmeden önce birtakım kurumlara ve bakanlıklara planlama yetkisi verildi. Bu konuda, Bayındırlık Bakanlığının vizyonu ve misyonu ile bu çok başlılığı ortadan kaldırmayı düşünmemiz gerekiyor."

-"ÜLKENİN ZEMİN DURUMU ORTAYA KONULACAK"-

Bakan Özak, "gerek planlamanın, gerek projelendirmenin, gerek ihale etmenin, gerekse kontrolün tek elde olmasının ülke açısından daha yararlı olacağını düşündüklerini" belirterek, "Bunun için de tabii personel politikamız, personelin özlük hakları politikasını yeniden gözden geçirmemiz, eşit işe eşit ücret konusunda, hizmet alımları konusunda ve kaliteli teknik elemanı kaybetmeme, bilakis dışarıdan kaliteli elemanı Bakanlık bünyesine katma konusunda yapmamız gerekenler var. Bütün bunlar konuşuluyor, çalışılıyor" diye konuştu.

Bakanlığa bağlı Afet İşleri Genel Müdürlüğü, Yapı İşleri Genel Müdürlüğü ile Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğünün, afet alanında 3 önemli kuruluş olduğunu dile getiren Özak, bu genel müdürlükler bünyesinde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Özak, Afet İşleri Genel Müdürlüğünde yürütülen bir çalışma ile Türkiye'nin il, ilçe ve köy bazında zemin durumunu ortaya koyacaklarını belirterek, "Zemin etütlerine göre kitapçıklar hazırlanacak ve imar planları yapılacak. Nerede depremle ilgili sorun varsa orada inşaat yapılmayacak veya yapılacaksa da deprem riskine göre yapılacak. Bu konularda çalışıyoruz, birtakım senaryolar düzenliyoruz" dedi.

Yapıların depreme dayanıklılığını önceden tespit edip buna göre önlem almanın önemini vurgulayan Özak, "Eğer depremden önce yaparsanız 1 harcarsınız, depremden sonra yaparsanız 7 harcarsınız. 7 harcarken de can kaybını önleyemiyorsunuz, insan da kaybediyorsunuz, bina da, maddi değerler de kaybediyorsunuz" dedi.

-"AFET YÖNETİMİ STRATEJİK PLANI HAZIRLANIYOR"-

Bakan Özak, afet ile ilgili Başbakanlık bünyesindeki oluşumun da Bakanlık bünyesine alınıp alınmayacağının sorulması üzerine, bu konuda toplantıların sürdüğünü belirtti. Durum biraz daha şekillendikten sonra konuyu Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a sunacaklarını ifade eden Özak, şöyle devam etti: "Burada risk yönetimini tamamen biz alabiliriz, afet anı ve afet sonrası için İçişleri Bakanlığı ve ilgili bakanlıklar devreye girebilir veya tümü bizde toplanabilir. Biz tümüne de razıyız. Tabi yeniden bir yapılanma lazım. Özellikle afet anında ilgili kişiler, kuruluşlar sivil toplum da dahil olmak üzere bir organizasyonla ilgili yeni bir çalışmaya gerek var."

Özak, Bakanlık bünyesinde nasıl bir yapılanma olacağına yönelik soruyu yanıtlarken de yeni yapılanma gerektiğini vurgulayarak, "Sayın Başbakan da böyle istiyor. Bakanlıktan ziyade afet organizasyonundaki eksiklikleri ortadan kaldıracak bir sorumluluk ve yetki oluşması gerekiyor" dedi.

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sadık Yamaç da Türkiye'nin en önemli eksiklerinden birinin afet yönetiminde stratejik planının bulunmaması olduğunu belirterek, bu alanda çalışma yürüttüklerini söyledi.

Plan ile öncelikle hangi bölgelerde ne tür afetlerin meydana geldiğinin ortaya konulacağını kaydeden Yamaç, söz konusu risklere karşı alınacak tedbirler ve ilgili kurumların belirleneceğini söyledi. Yamaç, planın, risk yönetimine odaklanacağını ifade ederek, kriz yönetimine yönelik de böyle bir çalışmaya ihtiyaç olduğunu belirtti.
Geri Dön