Afyon'da hazine arsaları satılacak

Afyon'da hazine arsaları satılacak

Afyonkarahisar'da taşınmaz malların bedelsiz irtifak hakkı tesis edilecek.Afyonkarahisar Valiliği Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü Merkez ilçede Hazine adına kayıtlı arsaları, talep eden yatırımcılar lehine bedelsiz irtifak hakkı tesis edecek. Arsalar için tahsis talebinde bulunacak gerçek veya tüzel kişiler, Afyonkarahisar Valiliği Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü'ne istenen belgeleri 25 Nisan 2008 tarihine kadar onaylatacaklar. Belgeleri tamamlamayanlar değerlendirme dışı bırakılacak. İstenecek belgeler, doğrudan Defterdarlıktan (Milli Emlak Müdürlüğünden) temin edilebilecek. Merkez ilçe Çakır Köyü, Erkmen ve Susuz Kasabaları ile Ali Çetinkaya Mahalleleri'nde bulunan taşınmazların rayiç değerleri 567 bin YTL ile 10 milyon 235 bin YTL arasında değişmekte.