Afyon'da icradan 916 bin TL'ye satılık fabrika!

Afyon'da icradan 916 bin TL'ye satılık fabrika!

Dinar İcra Müdürlüğü, Afyonkarahisar İli, Dinar İlçesi, Yeşilçat Köyü, Hüyürkardı Mevkii, 152 ada, 233 parselde yer alan mermer ve çorap fabrikası tesislerini satışa sunuyor

Hafta sonu gezilecek 2 proje 2 site!

Dinar İcra Müdürlüğü tarafından verilen ilan şu şekilde;

T.C. DİNAR İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
SAYI: 2011/571 Talimat
Örnek NO :27
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda tapu kaydı ve nitelikleri yazılı taşınmazın satılarak paraya çevrilmesine karar verilmiştir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği kıymeti, adedi, önemli özellikleri:

TAPU KAYDI: Tapunun Afyonkarahisar ili Dinar ilçesi Yeçilçat Köyü Hüyürkardı Mevkii 152 ada 233 parsel cilt 23sayfa 2197 sırasında kayıtlı 3H/9064m2/10dm2 yüzölçümü arsa niteliğindeki taşınmazın üzerindeki yapıyla açık artırma sureti ile 916.263,65 TL kıymet taktiri ile satılarak paraya çevrilecektir.

GAYRİMENKULUN HALİ HAZIR DURUMU ÖZELLİKLERİ: Arsa üzerinde.ve vaziyet planına göre 7.598,89m2 alana oturan mermer ve çorap fabrikası tesisleridir. Arazı imar sahası dışında olup, arsa sahibi tarafından mevzii imar planı yaptırılarak arsa üzerine fabrika binası inşa olunmuştur. Fabrika binası prefabrik inşaat tarzında yapılmış olup, çatısı alüminyum sandiviç panel malzeme ile kapatılmıştır. Ön cephe iki katlı olup üst kat idari kısım zemin kat ise giriş ve yemekhane olarak tanzim edilmiştir. Fabrika binası 233 parsel üzerinde olup, daha ayrıntılı bilgi dosyasında ve bilirkişi, raporundadır.

GAYRİMENKULUN DEĞER: 06/11/2009 tarihli bilirkişi raporu ile 916.263,65 TL değer tahmin ve takdir edilmiştir.

SATIŞ ŞARTLARI:
1- Birinci Satış 04/11/2011 (Cuma) günü (14.00 -14:05) saatleri arasında Dinar Adliyesi Önünde açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen değerin % 60'ını ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak şartı ile 14/11/2011 (Pazartesi) günü aynı yer ve saatler arasında ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da rüçhanlı alacaklıların alacağını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin % 40 ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir, ihale damga vergisi Vı tapu hariç ve masrafları, %18 KDV, tahliye ve teslim masrafları alıcıya aittir. Tellaliye harcı, İ4 tapu harç ve masrafları ile aynından doğan vergi borçlarının tamamı satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Taşınmazı satın alanlar, ihaleye alacağına mahsuben iştirak etmemiş olmak kaydıyla, ihalenin feshi talep edilmiş olsa bile satış bedelinin derhal ve İ.İ.K.'nun 130. maddesine göre verilen süre içinde nakden ödemek zorundadır.

5- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse icra ve iflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İki ihale arasındaki farktan ve %10 faizden alıcı ve kefilleri mesul tutulacak ve hiçbir hükme hacet kalmadan kendilerinden tahsil edilecektir.

6- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

7- Açık artırma ilanı tebliğ edilemeyen tapu ilgililerine, tapu adresi bulunamayan ve/veya tapuda kayıtlı adreslerinde bulunamayan ve adli tebligatı iade edilen ilgililere gazetede yayım tarihinden itibaren 15 gün sonra İİK128 maddeye göre ilan en tebliğ yerine kaim olacağı.

8- Satışı iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin Müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 07/09/2011
(İİK m. 126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

İlanı görmek için tıklayınız


Zeynep Karabag/Emlakkulisi.com

pus