27 / 06 / 2022

Afyonkarahisar'da 2.8 milyon TL'ye satılık 18 gayrimenkul!

Afyonkarahisar'da 2.8 milyon TL'ye satılık 18 gayrimenkul!

Afyonkarahisar İscehisar Belediye Başkanlığı, Afyonkarahisar İli, İscehisar İlçesi'nde yer alan 18 adet gayrimenkulü satışa çıkardı. Söz konusu taşınmazların satış bedeli 2 milyon 862 bin TL olarak belirlendi.Afyonkarahisar İli İscehisar İlçesi Belediye Başkanlığından:


Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Kavak Mahallesi Yarımca Mevkisinde tapunun 22768 - 22769 - 22770 - 22771 - 22772 - 22773 - 22774 - 22775 - 22776 - 22782 - 22783 - 22784 - 22785 - 22786 - 22787 - 22788 - 22789 ve 22791 parsellerinde kayıtlı ve ekteki listede metre kareleri, ihale muhammen bedelleri ve geçici teminatları belirtilen toplam on sekiz adet taşınmaz 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi gereğince açık artırma suretiyle satılacaktır.


İhale 25 ARALIK 2015 CUMA günü saat 14.00 ile 17.00 arasında Taşınmazların Mahallinde yapılacaktır.


İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI

a - Kanuni İkametgâh Sahibi Olmak,

b - Tebligat İçin Türkiye de adres göstermek.

c - İhale tüzel kişiler katılacaksa idare merkezlerinin bulunduğu mahkemelerden veya siciline kayıtlı bulunduğu, Ticaret ve sanayi odasından veya benzeri makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

d - Tüzel Kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş yetki belgesi,

e - İstekliler adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyorsa noterce tasdik edilmiş vekâletname,

f - Geçici teminat yatırmış olmak.

Daha fazla bilgi almak ve ihale şartnamesini görmek isteyenler Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğüne müracaat edebilirler.
 Afyonkarahisar da 2.8 milyon TL ye satılık 18 gayrimenkul!