Afyon'un foto haritası çıkarıldı!

Afyon'un foto haritası çıkarıldı!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca gerçekleştirilen Ortofoto Projesi kapsamında Afyonkarahisar'dan havadan görüntü alımı tamamlandı.Ortofoto Projesi ile Türkiye'nin butun binalannı.hatla binalardaki çarpıklaşmayı da görme imkanı mümkün olacak.Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca gerçekleştirilen Ortofoto Projesi ile Türkiye'nin butun binalannı.hatla binalardaki çarpıklaşmayı da görme imkanı mümkün olacak. 


BİNALARDAKİ ÇARPIKLAŞMA GÖRÜLECEK 


Çevre Ve Şchircilik Bakanlığı'nca gerçekleştirilen Ortofoto Projesi kapsamına alınan 40 bin kilometre alanda: kentlerin yerleşim vc gelişme alanlarını kapsayacak şekilde, kıyı bölgelerinde, sosyal, kültürel, sanayi vc turizm alanlannda. il. ilçe vc beldelerde yüksek çözünürlüklü ortofoto üretimi yapılıyor. 


Türkiye'de bir ilk olma özelliğinin yanında, dünyada da sayılı projelerden arasında yer alan Ortofoto Projesi ile ortaya çıkan haritadan her şeyi. Türkiye'nin bütün binalarını hatta binalardaki çarpıklaşmayı da görme imkanı mümkün olacak. 


KAÇAK YAPILAŞMALAR TESPİT EDİLECEK 


Ortofoto Projesi ile özellikle, kentsel alanlann yüksek çözünürlüklü görüntüleri elde edilecek, ihtiyaç duyulan imar planlan için temel altlıklar oluşturulacak. Afet Yönetiminin ihtiyaç duyduğu temci veriler hizmete sunulacak, ülkenin bina envanteri elde edilecek. Kentlerin mahalle mahalle afet sigortalanma oranları görülebilecek, afet sonrasında hak sahipleri. DASK tarafından hızlı bir şekilde bclirlenccck. kıyılardaki kaçak yapılaşmalar takip edilebilecek. kentlerde binalarda kaçak katlar otomatik olarak belirlenebilecek.


Oluşturulacak Bakanlık wcb sayfası (portal) üzerinden bu altlık verilerle birlikte Bakanlık mekânsal verileri de sunulacak, portal üzerinde parsel sorgulama, riskli yapı sorgulama, plan sorgulama vb. verilere vatandaş tarafından erişim sağlanabilecek. 


Ortofoto Projesi kapsamında Eylül - Ekim aylarında Afyonkarahisar,  Diyarbakır, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya, 

Kayseri, Nevşehir, Yozgat. Çorum vc Tokat illerinde havadan görüntü alımı tamamlandı. Gaziantep vc Kahramanmaraş illerinin de görüntü alımı tamamlanmak üzere Eskişehir, Mersin, Osmaniye, Batman, Antalya.  Adana  illerinde bu hafta itibari ile hava şartlarının uygun olması durumunda görüntü alımı devam cdccck. Proje kapsamında arazi çalışmalan tamamlanan bölgelerde de 2014 yılı sonuna kadar havadan görüntü alımı tamamlanması planlanıyor. 


Afyon Kocatepe Gazetesi