Ahmet Faik Bitlis: Boya sanayii 2014'te yüzde 4 büyüyecek!

Ahmet Faik Bitlis: Boya sanayii 2014'te yüzde 4 büyüyecek!

Boya Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Faik Bitlis, açıklamasında "Bu yıl da 2013'te olduğu gibi yüzde 4 civarında bir büyüme olacağını tahmin ediyoruz dedi.Boya Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Faik Bitlis, açıklamasında "Bu yıl da 2013'te olduğu gibi yüzde 4 civarında bir büyüme olacağını tahmin ediyoruz dedi. Bölgesel ihracat pazarlarındaki gelişmeyi de dikkate aldığımızda, sektör, ana kimya sektörü içinde dış pazarlarda rekabet düzeyini artırıyor. Bu artış ihracatımıza da yansıyor. Sektörün ihracatında boya ürünlerinin yanı sıra son dönemde yapı kimyasalları, hammadde ve yan ürünler de giderek önem kazanıyor" diye konuştu. Hükümetin son bir yıllık dönemde genel sanayiye yönelik uyguladığı yeni teşvik sisteminin, bugüne kadar verilen teşviklerin içinde ayrıcalıklı bir konuma sahip olduğunu öne süren Bitlis, "Teşvik sistemi, altı ayrı bölgeyi kapsıyor ve sanayiciye önemli istihdam, vergi, üretim, yatırım ve ihracat imkanı sağlıyor. Boya sektörünün üretim yapısı ve konumu dikkate alındığında batı bölgelerindeki sektörel üretim gücünün, yeni teşvik sistemiyle birlikte yeni yatırımlara yönelmesi olumlu bir gelişme. Bu gelişim genel kimya sektöründe de gerçekleşiyor" görüşünü düe getirdi.  Boya sektöründe, 2013 yılında 850 bin tonluk üretim gerçekleştiği bügisini veren Boya Sanayicileri Derneği (BOSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Faik Bitlis, pazar büyüklüğünün 2 milyar doların üzerine çıktığını bildirdi. Sektörün iç ve dış pazar toplam büyüklüğünün 3 milyar doların üzerinde olduğunu ifade eden Bitlis, Türkiye'nin dünyaboyapazanndan da yüzde 2'lik bir pay aldığım söyledi. Türkiye boya sektörünün geçtiğimiz yıl ihracatta iyi bir performans sergilediğini ifade eden Bitlis, "İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçüarı Birliği'nin (İKMİB) verilerine göre boya ve hammaddeleri ihracatı 1 müyar 36 müyon dolara ulaştı. İhracatın 2014 yılında da artış trendini sürdürmesini bekliyoruz" dedi. 


Sektörün bugün toplam tahmini üretiminin yüz de 10'una yalan bir kısmının ihracata yöneldiğini düe getiren Bitlis, "Bu oranın 10 yü öncesinde yüzde 3-4 civarında olduğunu varsayarsak sektörümüzün ihracatta önemli bir gelişim gerçekleştirdiğini görebiliriz. Bölgesel üretim gücümüzü de dikkate alarak hedef pazarlarda önemli bir güce kavuşacağımızı düşünüyoruz. Sektörün ihracatta öne çıkan rotalarının, biraz da uluslararası alandaki siyasi ve ekonomik yapıya bağlı" diye konuştu. Sektörün 45 ülkeye ihracat yaptığını düe getiren Bitlis, ihracat pazarları açısından ilk etapta yakın bölge pazarlarının öne çıktığını söyledi. Bitlis, "Ortadoğu, Balkanlar, Türk cumhuriyetleri, Doğu Avrupa, Kuzey ve Orta Afrika ülkelerine ihracatın artırılması için çalışmalar devam ediyor" dedi. 


"Hedeflerin daha da büyüyerek gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz" Bu yüm ilk yarısında sektörün geldiği noktanın Türkiye ekonomisinin gelişim hızına paralel bir yapı gösterdiğini belirten Ahmet Faik Bitlis, "2014 yılının ikinci yarısında ise tarım ve sanayi sektörleriTürkiye boya sektörünün 2013 yılında yaklaşık yüzde 4 büyüme kaydettiğini ve sanayi boyalarında büyümenin, inşaat boyalarına göre daha büyük olduğunu söyleyen Boya Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Faik Bitlis, "Bu yıl da 2013'te olduğu gibi yüzde 4 civarında bir büyüme olacağını tahmin ediyoruz. Boya ve hammaddeleri ihracatında da yüzde 5-10 aralığında artış öngörüyoruz" diye konuştu. Sektörün bugün tahminen üretiminin yüzde 10'unu ihraç ettiğini aktaran Bitlis, "Bu oranın 10 yıl öncesinde yüzde 3-4 civarındaydı. 


Dolayısıyla sektörün ihracatta önemli bir gelişim kaydettiğini görüyoruz" dedi "Sektörümüzün dış pazarla rekabet düzeyi her geçen gün artıyor" İç pazarda sektörün teknolojik yapısının gelişmiş ülkeler üe eşdeğer bir özellik gösterdiğini büdiren, Bitlis, "Bu kapsamda sektörümüzün potansiyel rekabet gücünde önemli bir artış beklentisi içindeyiz. Boya sanayü; iş gücü verimlüiğiniıı yanıda iç piyasada dinamik bir yapının üretimdeki artışlarıyla, mal ve hizmet piyasalarında nispi bir canlılık bekleniyor. Ulusal ekonomimizin 2015 yılında daha yüksek bir gelişme hızıyla beraber yüzde 5'lik büyüme hızına gireceği düşünülürse, sektörümüzdeki ekonomik hedeflerin daha da büyüyerek gerçekleşeceğini talimin ediyoruz" diye konuştu. 


Bitlis, ayrıca boya sektöründe tüketimin artmasına yönelik beklentiler olduğunu dile getirerek, kentsel dönüşümün hızlanacağı 2015 yılında tüketimin de artacağını ifade etti. 


Dünya Özel Ek