10 / 08 / 2022

Aidatlara yüzde 150 zam geldi! Sitelerden göç başladı!

Aidatlara yüzde 150 zam geldi! Sitelerden göç başladı!

Aidatlar son dönemde İstanbullu konut sahiplerinin ve kiracılarının korkulu rüyası haline geldi. Birçok kişi yüksek aidatlardan şikayet ediyor. Sektör temsilcileri aidatlara ilişkin merak edilen soruları yanıtladı.'TOPLANTILARA KATILMAK ÇOK ÖNEMLİ'

Yüksek aidatlarla karşılaşılmaması için nelere dikkat edilmesi gerekli? Avukat Oğuz Kara, konut sahiplerinin kat malikleri kuruluna mutlaka katılması gerektiğinin altını çizdi "Aidatları belirlemek için kat malikleri kurulu, yılda bir defadan az olmamak üzere yönetim planında gösterilen zamanlarda, böyle bir zaman gösterilmemişse her takvim yılının ilk ayı içinde toplanıyor. Yüksek aidat artışlarıyla karşılaşılmaması için ev sahiplerinin bu toplantılara katılımı önemli" diye konuşan Kara, bir bina ya da sitede işletme projesi hazırlanırken bir önceki senede gerçekleşmiş olan giderlerin enflasyon karşısındaki bugünkü değerinin tespit edildiğini ifade etti. 

Bu tutara sene içinde gerçekleşmesi muhtemel 'öngörülemeyen giderler'in de dahil edilerek senelik tahmini bütçenin hazırlandığını dile getiren Kara, konut sahiplerinin çoğunluğu tarafından kabul edilen aidat miktarının diğer kat maliklerini de bağladığının altını çizdi. Senenin bu zamanlarında aidat tutarlarının 2022 yılı için yeniden belirlendiğie vurgu yapan Kara, "Özellikle güvenlik ve temizlik personeli bulunan sitelerde personel gideri asgari ücrete yapılan zam oranında artacak. Bu da aidatı yükseltecek en önemli kalem olacak. Bunun dışında zamlar nedeniyle giderlerde ciddi bir artış olacak. Bu nedenle kat maliklerinin toplantılara katılım sağlaması çok önemli" şeklinde konuştu. Aidat yükselişlerinde kanuni bir yükseliş üst limiti bulunmadığını hatırlatan Kara, "Yalnızca kiracılar bakımından kira ile sınırlı sorumluluktan söz etmek mümkün" dedi. 

Aidatlara yüzde 150 zam geldi! Sitelerden göç başladı!

İTİRAZ İÇİN O SÜREYE DİKKAT

Konut sahiplerinin genel kurula katılımının önemini dile getiren Avukat Oğuz Kara, "Kat malikleri aidat artışının nereden kaynaklandığını öğrenebilir ve denetimini sağlayabilir. Kiracılar ise bu toplantıya yalnızca mal sahibinden vekaletname almasıyla katılabilirler" açıklamasında bulundu.

İtiraz hakkı için 1 aylık sürenin altını çizen Kara, "Kat malikleri kurulunca verilen kararlar aleyhine, kurul toplantısına katılan ancak karşı oy kullanan her kat maliki karar tarihinden başlayarak 1 ay içinde, toplantıya katılmayan her kat maliki ise kararı öğrenmesinden başlayarak 1 ay içinde ve genel kurul davetiyesi eline ulaşmayanlar 6 ay içinde sulh mahkemesinde iptal davası açabilir. Davayı bir kat malikinin bile açması yeterli olacaktır" dedi. Dava açma süresinin genel kurul tarihinden itibaren 6 ayı geçemeyeceğine de vurgu yapan Kara, 6 aydan sonra iptal davasının açılamayacağının altını çizdi. Kara ayrıca KMK ve yönetim planına açıkça aykırı olan kararlar için aykırı oy kullanılmasa dahi süre şartı bulunmaksızın her zaman dava açılabileceğine dikkat çekti.

'AİDAT BORCUNUN BİRİNCİ DERECE SORUMLUSU...'

Avukat Oğuz Kara, ortak gider ve aidat borcundan konut sahibinin sorumlu olduğuna vurgu yaparak, "Kiracı ise kat maliki ile birlikte söz konusu borçlardan her ay kira miktarı kadar kat maliki ile birlikte müteselsilen sorumlu olacaktır. Yani kiracının sorumluluğu ödemekle yükümlü olduğu kira miktarı ile sınırlıdır" ifadelerini kullandı.

Aidat borcunun birinci derece sorumlusunun konut sahibi olduğun dikkat çeken Kara, konut sahibinin aidat borcundan sorumluluğunun sözleşmeyle ortadan kaldırılamayacağını da belirtti. Kara, konut sahibinin sorumluluğunu, "Malikin kiracısı ile böyle bir sözleşme yaptığını varsayalım, bu durumda sözleşme yalnızca iç ilişkiyi ilgilendirir ve sadece tarafları bağlar, apartman yönetiminin dava açmasını veya icra takibi başlatmasını engellemez" diyerek açıkladı.