07 / 08 / 2022

Aidatlara yüzde 150 zam geldi! Sitelerden göç başladı!

Aidatlara yüzde 150 zam geldi! Sitelerden göç başladı!

Aidatlar son dönemde İstanbullu konut sahiplerinin ve kiracılarının korkulu rüyası haline geldi. Birçok kişi yüksek aidatlardan şikayet ediyor. Sektör temsilcileri aidatlara ilişkin merak edilen soruları yanıtladı.NE ZAMAN KİRACI, NE ZAMAN EV SAHİBİ SORUMLU?

Yeni yapım niteliğinde olan hususlardan yalnızca konut sahibinin sorumlu olduğunun altını çizen Avukat Oğuz Kara, periyodik bakım ve düzenleme gibi işlemlerden ise kiracının sorumlu olduğunu vurguladı. Kara, konuyla ilgili olarak "Örneğin apartmanın yıkanması, asansörlerin periyodik bakımı, bahçe düzenlemesi ve sulaması gibi işlerde kiracının sorumluluğu gündeme gelecektir" şeklinde konuştu.

TÜGEM Kurucu Başkanı Hakan Akdoğan da bir bakım söz konusu olduğunda bunu kiracının ödeyeceğini fakat demirbaşla ilgili bir malzeme değişikliği olduysa o zaman bu durumun konut sahiplerini ilgilendirdiğini vurguladı. Akdoğan, "Örneğin evde klimanın temizliği yapılacaksa bunu kiracı yapacak. Klima bozulduysa, artık ömrü bittiyse ve değiştirilmesi gerekiyorsa bu artık ev sahibini ilgilendiriyor" şeklinde konuştu.

Aidatlara yüzde 150 zam geldi! Sitelerden göç başladı!

AİDAT BORCUNU ÖDEMEYENLER DİKKAT

Avukat Oğuz Kara, kiracıların kira sözleşmesi hazırlarken aidatı ödeyeceğine taahhüt ederek imza atıp kira sözleşmesini kabul ettiklerine, aidatı ödemeyen kiracıya konut sahibinin hukuki işlem başlatabildiğine dikkat çekti. Tıpkı kira borcu gibi aidat borcunu ödemeyen kiracıların da tahliye edilebildiğinin altını çizen Kara, "Bu durumda kira veya aidat borcunu sözleşmeye göre kararlaştırılan zamanda ödemeyen kiracı aleyhine kiraya veren konut sahibi kiracıya 30 gün ödeme süreli bir ihtarname gönderecektir. İhtarnamenin kiracıya tebliğinden itibaren kiracı borcunu 30 gün içinde ödemezse kiraya veren tahliye davası açabilecektir" şeklinde konuştu.

Kiracının aidat sorumluluğunu yerine getirmemesi durumunda ciddi yaptırımlarla karşılaşabileceğine dikkat çeken Kara, "Yeni düzenleme ile ev sahipleri, kira borcunu ödemeyen veya kaçma ihtimali olan kiracının taşınır malları üzerine bir yıllık ve işlemekte olan altı aylık kira bedelinin güvencesi olmak üzere hapis hakkını kullanabilecektir. Bu sebeple sözleşmede aidata ilişkin olarak getirilen özellikli her düzenleme titiz bir şekilde incelenmelidir" ifadelerini kullandı.