AİHM'den Türkiye'ye 875 bin euro'luk ceza

AİHM'den Türkiye'ye 875 bin euro'luk ceza

Zeytinburnu'nda (İstanbul) bulunan Yedikule Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi Vakfı, Beyoğlu'ndaki bir arsa için 2002'de dava açtı.AİHM, Surp Kevork Ermeni Kilisesi ile Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi Vakfı'nın açtığı davalarda, mülkiyet hakkını ihlal gerekçesiyle, Türkiye'yi 875 bin euro tazminat ödemeye mahkûm etti

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), iki Ermeni vakfının mülkiyet hakları ihlal edildiği iddiasıyla Türkiye aleyhine açtığı davaları karara bağladı. Mahkeme, Samatya Surp Kevork Ermeni Kilisesi, Mektebi ve Mezarlığı Vakfı ile Yedikule Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi Vakfı tarafından açılan davalarda, Türkiye'nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin (AİHS) mülkiyet hakkını koruma altına alan 1 numaralı protokolün 1. maddesini ihlal ettiğine karar verdi.
İki davada Türkiye'nin ödemesi gereken tazminat miktarı toplam 875 bin euro olarak belirlendi.
Samatya Surp Kevork Ermeni Kilisesi, Mektebi ve Mezarlığı Vakfı, Şişli'deki üç ev için 2003'te, Yedikule Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi Vakfı da Beyoğlu'ndaki bir arsa için 2002'de dava açtı.
Davanın gerekçesinde, vakıfların 1950'li ve 1960'lı yıllarda sahip oldukları bu mülklere 1990'ların sonunda devlet tarafından el konulması gösterildi.

`Ayrımcılık' incelenmedi
Davacılar, bu uygulamanın Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin mülkiyet hakkının korunmasını düzenleyen 1 numaralı protokolün 1. maddesine aykırı olduğunu, ayrıca Türkiye'nin Sözleşme'nin adil yargılanmayı garanti altına alan 6 ve ayrımcılığı yasaklayan 14. maddelerini de ihlal ettiğini öne sürdü.
AİHM, dün verdiği kararlarda, mülkiyet hakkının ihlal edildiğine hükmederken, davacıların adil yargılanma hakkının ihlali ve ayrımcılığa maruz kaldıkları yönündeki şikâyetleri incelemeye gerek görmedi.
Özellikle, ayrımcılık iddiasının dikkate alınmaması Ankara'yı rahatlattı. Bu iddianın değerlendirmeye alınması halinde Türkiye'nin politik açıdan zor durumda kalabileceği belirtildi.

3 ay içinde iade edilecek veya...
Türkiye, AİHM'nin aldığı kararlar çerçevesinde, Samatya Surp Kevork Ermeni Kilisesi, Mektebi ve Mezarlığı Vakfı'nın mallarını üç ay içinde iade etmek zorunda.... İadenin olmaması halinde ise vakfa 600 bin euro tazminat ödenecek. Yedikule Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi Vakfı'na yönelik herhangi bir iddia ise söz konusu değil. Türkiye, bu vakfa doğrudan 275 bin euro tazminat ödeyecek.

Milliyet