AİHM'den Yalova’daki depremzedeler lehine karar!

AİHM'den Yalova’daki depremzedeler lehine karar! AİHM'den Yalova’daki depremzedeler lehine karar!

Hayati Çelebi ile birlikte 19 kişinin 2005 yılında yaptığı ortak başvuruyu karara bağlayan AİHM, "Türkiye’nin, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin adil yargılanma hakkının garanti altına alınmasını öngören 6. maddesini ihlal ettiğine" hükmetti.


Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), 17 Ağustos 1999 depreminde Yalova’da evleri yıkılan mağdurların yaptığı şikayeti haklı buldu. 


Hayati Çelebi ile birlikte 19 kişinin 2005 yılında yaptığı ortak başvuruyu karara bağlayan AİHM, "Türkiye’nin, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin adil yargılanma hakkının garanti altına alınmasını öngören 6. maddesini ihlal ettiğine" hükmetti. 


Türkiye karar gereği, başvuru sahiplerine yaklaşık 90 bin avro maddi tazminat ödeyecek. 

Başvuru sahipleri, deprem sonrası 2000 yılında Türkiye’de açtıkları davada, "yıkılan evlerin inşaatında kalitesiz malzeme kullanıldığı ve yine inşaatın depreme karşı dayanıklılık standartlarına aykırı olduğu" gerekçesiyle inşaat şirketi aleyhine dava açmıştı. 


Yalova Mahkemesi, 2001 yılında aldığı kararda, "konutların inşaatlarının 1975 yılında tamamlandığı ve 10 yıllık zaman aşımının geçtiği" gerekçesiyle başvuruyu reddetmişti. Başvuru sahiplerinin daha sonra Yargıtay’a yaptığı başvuru da reddedilmişti. 


Yargıtay’ın başka bir dairesinin ise yine aynı depremle ilgili emsal bir davada "10 yıllık zaman aşımı" gerekçesini kabul etmeyip, aldığı başka bir kararın ardından açılan yeni davanın da sonuçsuz kalması üzerine evleri yıkılanlar, 2005 yılında AİHM’e başvurarak haklarını arama yoluna gitmişti. 


AİHM’e başvuruda bulunanlar, Yargıtay’ın farklı dairelerinde emsal oluşturan iki davada farklı kararlar nedeniyle mağdur oldukları tezini savunmuştu. 


AAHaber Vatan Gazetesi'nde şu şekilde yer aldı;


AVRUPA İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), 17 Ağustos 1999 depreminde Yalova’da evleri yıkılan mağdurların yaptığı şikayeti haklı buldu. Hayati Çelebi ile birlikte 19 kişinin 2005 yılında yaptığı ortak başvuruyu karara bağlayan AİHM, “Türkiye’nin, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 6. maddesini ihlal ettiğine” hükmetti. Türkiye karar gereği, başvuru sahiplerine yaklaşık 90 bin euro maddi tazminat ödeyecek. Başvuru sahipleri, 2000 yılında Türkiye’de açtıkları davada, “yıkılan evlerin inşaatında kalitesiz malzeme kullanıldığı ve inşaatın depreme dayanıklılık standartlarına aykırı olduğu” gerekçesiyle inşaat şirketi aleyhine dava açmıştı. Yalova Mahkemesi, 2001 yılında, “konutaların inşaatlarının 1975 yılında tamamlandığı ve 10 yıllık zaman aşımının geçtiği” gerekçesiyle başvuruyu reddetmişti. Başvuru sahiplerinin daha sonra Yargıtay’a yaptığı başvuru da reddedilmişti. Yargıtay’ın başka bir dairesinin emsal bir davada “10 yıllık zaman aşımı” gerekçesini kabul etmeyip, aldığı kararın ardından açılan yeni davanın da sonuçsuz kalması üzerine mağdurlar, AİHM’ye gitmişti.


Vatan


Haber BirGün Gazetesi'nde şu şekilde yer aldı;


AVRUPA İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM). Gölcüklü depremzedelerin müteahhitlere açtığı davanın reddedilmesini 'adil yargılama hakkının ihlali' olarak değerlendirdi ve Türkiye'yi tazminat ödemeye mahkum etli. 

Gölcük'te yaşayan 20 yurttaş tarafından 4 Mayıs 2000 tarihinde, konutların yapında standartlara uyulmadığı ve kullanılan malzemenin kalitesiz olduğunu gerekçesi ile inşaat şirketlerine maddi-manevi tazminat davası açılmıştı. 


Yalova bölge mahkemesi 27 Aralık 2001'de inşaatın tamamlanmasının üzerinden on yıllık zaman aşımı süresi geçtiği gerekçesi ile (fi Kasım 1975) davayı reddetti. Bu karar 25 Haziran 2002 tarihinde Yargıtay 13. Dairesi tarafından onandı. Bu arada 4 Eyliil 2002 tarihinde Yargıtay 4. Daire, önüne gelen benzer başka bir davada 13. Dairenin aksine inşaatın bitiş tarihini değil depremin olduğu tarihi göz önünde bulundurdu. Başvuranlar 13. Dairenin kararını düzeltmesini talep emesine rağmen bu talepler geri çevrildi. 


Strasbourg Mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 6. Maddesini (adil yargılama) göz önünde bulundurarak, Yargıtay'ın farklı dairelerinin benzer davalarda farklı kararlar vermesi sebebiyle adil yargılama hakkının ihlal edildiği gerekçesi ile şikayetçilerin tazminat talebini kabul etti. Türkiye'yi her bir başvuran için 4 bin 500'er avro olmak üzere toplamda 90 bin avro ödemeye mahkum etti. 


BirGün