Aile konutu satılabilir mi?

Aile konutu satılabilir mi?

Türk Medeni Kanununa göre aile konutu şerhi konulan bir ev üzerinde eşlerden biri, diğer eşinin izni olmadan herhangi bir işlemde bulunamıyor. Peki aile konutu satılabilir mi?


Aile konutu satılabilir mi?

Türk Medeni Kanununa göre aile konutu şerhi konulan bir ev üzerinde eşlerden biri, diğer eşinin izni olmadan herhangi bir işlemde bulunamıyor. Peki aile konutu satılabilir mi?


Malik eş aile konutunu satarsa ne olur?

Aile konutu, tapuda aile konutu şerhi konulmuş olduğu halde satılırsa, yapılan bu satış yasal olarak geçersiz sayılıyor. 


Yapılan satışa onay vermeyen eş, Medeni Kanun 194. maddesine göre açacağı tapu iptal ve tescil davası açabiliyor. Bu dava sonucunda, yapılan satış işlemi ve üçüncü şahıs üzerinde kayıtlı olan aile konutuyla ilgili tapu kaydı iptal ediliyor.


Buna karşın konutu satın alan yeni malik satıştan sonra rızası olmayan eşten onay alarak geçersiz olan aile konutu satışını geçerli hale getirebilme hakkına sahiptir. 


Tapuya aile konutu şerhi konulmamış ve aile konutu üçüncü şahıslara satılmış ise ne olacak?

Üçüncü şahıs satın aldığı meskenin aile konutu olduğunu bilerek almış ise iyi niyetli sayılamayacağından bu satış da yasal olarak geçersiz kabul ediliyor.


Diğer eş bu satışa onay vermezse satışın iptali için dava açabiliyor. Böylece üçüncü şahıs üzerinde bulunan tapu kaydı iptal edilerek ve aile konutu aileye geri iade ediliyor.


Ancak; Üçüncü şahıs aile konutunu, aile konutu olduğunu bilmeden, tapu kaydına güvenerek, iyi niyetle satın almış ise, bu satış yasal olarak geçerli kabul ediliyor.  Diğer eşin önceden veya daha sonra onay vermesi bu noktada önem teşkil etmiyor.


Aile konutu kiraya verilebilir mi?