28 / 05 / 2022

Aile konutu şerhi nedir? Nasıl konulur?

Aile konutu şerhi nedir? Nasıl konulur?

Aile konutu şerhi ile, aile konutu olarak kullanılan gayrimenkulle ilgili kira sözleşmesi veya mülkiyet hakkı malik veya taraf olmayan eşin rızası olmadıkça devredilemiyor ve konut üzerindeki haklar sınırlandırılıyor.Takvim Gazetesi köşe yazarı olan Feride Hilal İmal, bugünkü yazısında okuyucusunun sorduğu ''Aile konutu şerhi nedir? Nasıl koydurabilir mi?'' sorusunu yanıtladı...

Aile konutu şerhi nedir? Nasıl koydurabilir mi?

Aile konutu eşlerin çocuklarıyla beraber oturmak için birlikte seçtikleri, yaşamlarını sürdürdükleri, herkesçe bilinen ve belirlenebilen yerleşim yeridir. Aile konutu barınma ihtiyacını karşılayan, aileyi bir arada ve ayakta tutan, ekonomik değerinin yanı sıra manevi değeri de bulunan bir gayrimenkuldür. Aile konutu şerhi ile, aile konutu olarak kullanılan gayrimenkule ilişkin kira sözleşmesi veya mülkiyet hakkı malik veya taraf olmayan eşin rızası olmadıkça devredilemez ve konut üzerindeki haklar sınırlanamaz. Aile konutu şerhi için eşlerden biri veya her ikisinin ilgili tapu müdürlüğüne gitmesi gerekmektedir. Merkezi nüfus idaresi sisteminden veya nüfus müdürlüğünden alınan yerleşim yeri belgesi ile medeni hali gösterir nüfus kayıt örneği aranır..

Aile konutu şerhi kaldırma dilekçesi 2020!

Aile konutu şerhi nasıl kaldırılır?