07 / 10 / 2022

Aile konutunun eşe tahsisi!

Aile konutunun eşe tahsisi!

Eşlerin evlilikleri boyunca eşlerin yaşamını devam ettirdikleri konuta aile konutu deniyor. Peki, aile konutunun eşe tahsisi nasıl olur? Aile konutunun eşe tahsisi için nereye başvurulur?Aile konutunun eşe tahsisi!

Aile konutu şerhi resmi olarak evli olan kimselerin yaşamaları ve düzenli yerleşim amacıyla kullandıkları yer için tapuya şerh edilmesi işlemine deniyor. Sürekli oturulmayan, yazlık olarak kullanılan konutlar, aile konutu kapsamına girmiyor.


Aile konutu şerhi tapuya işlendikten sonra eşlerden biri diğerinin açık rızasını almadan konutunu devredemiyor, konut üzerindeki hakları sınırlayamıyor ve aile konut ile ilgili kira sözleşmesini feshedemiyor. 


Aile konutu eşlerden biri tarafından kira ile sağlanmışsa, sözleşmenin tarafı olmayan eş, kiralayana yapacağı bildirimle sözleşmenin tarafı hâline geliyor ve bildirimde bulunan eş diğeri ile müteselsilen sorumlu oluyor.


Eşlerin evlilikleri boyunca eşlerin yaşamını devam ettirdikleri konuta aile konutu deniyor. Aile konutunda eşler evlilik birliğini beraberce yürütür ve yönetirler. Oturdukları konutu da birlikte seçerler. Aile konutu tektir.


Malik olan veya olmayan eşin ya da eşlerden her ikisinin birlikte, gerekli belgeler ile tapu sicil müdürlüğüne aile konutu için başvuruda bulunmaları halinde tapu siciline ‘aile konutu' şerhi verilebiliyor.  Bu işlemi taraflardan biri diğer eşin üzerine tahsisi olarak yapabiliyor. 


Aile konutu kavramına getirilen hükümler, ailenin kullandığı ev eşyalarını da kapsıyor. Boşanma, ölüm veya herhangi bir sebeple ayrılık meydana geldiğinde, eşlerden biri katılma veya miras alacağına mahsuben ev eşyalarının mülkiyetinin kendisine verilmesini de isteyebiliyor. 


Aile konutunda ipoteğin kaldırılması!Öznur YASLI/Emlakkulisi.com 
Geri Dön