Ajda Pekkan Bahçeköy’deki villası için vergi ödemeyecek!

Ajda Pekkan Bahçeköy’deki villası için vergi ödemeyecek!

Hürriyet Ekonomi Yazarı Ahmet Karabıyık, Ajda Pekkan'ın Bahçeköy’deki villasını 30 milyon liraya satışa çıkarmasının ardından vergi ödeyecek mi sorusunu yanıtladı.


Süperstarımız Ajda Pekkan, Bahçeköy’deki villasını 30 milyon liraya satıyor. Peki pa bu satıştan elde ettiği gelir için vergi ödeyecek mi? Cevap, hayır. Çünkü alış tarihinden tam 5 yıl sonra satılan taşınmazlar için vergi ödenmiyor.


HAFTA sonu okudum haberi... Pop müziğimizin pası Ajda Pekkan, Bahçeköy’deki villasını 8.5 milyon dolara satıyormuş. Süperstarın yakın dostu yönetmen Ayşe Ersayın bu evde hayata gözlerini yummuştu. Haberde Ajda Pekkan’ın villayı satış nedeni olarak ‘yakın dostunu kaybettiği villada kalmak istememesi’ belirtiliyor.


Süperstara sabırlar diliyoruz biz de... Satışa çıkarılan villa için yaklaşık 30 milyon lira satış bedeli belirlendiğinden de bahsediliyor. Peki, bu tutarda gelir elde edilmesi beklenirken neden vergi ödenmez, onu açıklayalım… 


Normalde taşınmazın alış değeri ile satış değeri arasında kazanç oluştuğunda bu kazanç üzerinden de vergi hesaplanır. Ancak Gelir Vergisi (GV) Kanunu’na göre alış tarihinin üzerinden beş tam yıl geçtikten sonra taşınmaz satıldığında ne kadar kazanç elde edilirse edilsin vergi ödenmiyor. (GVK Mükerrer Md. 80/6) Ajda Hanım’da villasını satın aldıktan sonra beş yıl üzerinden geçmiş. Dolayısıyla ne kadar kazanç elde ederse etsin bu kazancı için vergi ödemeyecek. 


BEŞ YILDAN ÖNCE SATAN NEYE DİKKAT ETMELİ

Beş yıldan önce evini satıp vergi hesaplamak zorunda olan kişilerin şu iki konuyu bilmelerinde yarar var. Elde edilen kazancı önce enflasyondan arındıracaklar ayrıca 11.000 lira istisnayı düşecekler, sonrasında vergi hesaplayacaklar. (Enflasyondan arındırmak için alış ve satış tarihleri arasındaki sürede, Üfe endeksindeki artış oranının yüzde 10 veya üzerinde olması gerekiyor.) Vergi oranı; kazancın büyüklüğüne göre, yüzde 15’den başlayıp yüzde 20, yüzde 27 ve yüzde 35’e kadar çıkabiliyor.


ŞİRKETLERDE İSTİSNA İÇİN KAÇ YIL GEÇMELİ

Şirket aktifine kaydedilen gayrimenkul, iki yıl içinde satıldığında elde edilen kazancın tamamı üzerinden vergi hesaplanıyor. İki tam yıl geçtikten sonra satışta ise kazancın yüzde 75’i istisna oluyor.  (KVK Md. 5 /1-e) Kurumlar Vergisi (KV) istisnasından yararlanabilmek için; satış kazancının istisnadan yararlanan kısmının, satışın yapıldığı yılı izleyen beşinci yılın sonuna kadar, pasifte “özel bir fon”  hesabında tutulması gerekiyor. Satış bedelinin, satışın yapıldığı yılı izleyen ikinci  takvim yılının sonuna kadar tahsil edilmesi de istisnanın diğer bir koşulu.


Şirketler, gayrimenkulleri edindikten iki yıl geçtikten sonra sattıklarında KDV de hesaplamıyor. (KDV K. Md. 17/4-r) Taşınmaz ticareti ile uğraşan kurumların bu amaçla ellerinde bulundurdukları gayrimenkullerin satışında, KV açısından da KDV açısından da istisnadan yararlanılamıyor.


BEŞ YILDAN SONRA SATANA DA GELEBİLİR

Meclis’te olan GV tasarısına göre; gayrimenkulunu edinim tarihinden beş yıl geçtikten sonra satanlar içinse vergi öngörülüyor. (İkamet ettiği tek konutunu satan kişilerin elde ettiği kazançlar vergiye tabi tutulmayacak.) Tasarıya göre vergi hesabında; edinim tarihi ile satış tarihi arasındaki süre arttıkça daha fazla istisna uygulanabiliyor. İki yıl dolmadan satanlar tüm kazançları üzerinden vergi ödeyecek. Vergi hesaplanırken elde tutma süresine bağlı olarak artan vergi istisnaları olacak. Uygulanacak istisnalar şöyle; iki yıldan sonra yüzde 40, üç yıldan sonra yüzde 50, dört yıldan sonra yüzde 60 ve beş yıldan sonra satanlar için yüzde 75 istisna uygulanarak vergi hesaplanacak. 


Söz konusu yasa tasarısı 2013’de ilk olarak meclise gelmişti. O günden bu yana çokça tartışıldı ancak yasalaşmadı. Dolayısıyla 2017’de yasalaşmasına yönelik işlem yapılıp yapılmayacağı konusunda netlik olmadığını söyleyebiliriz. Yasa tasarısında şirketler için de istisna oranlarında değişiklik düşünülüyor. İki yıl sonra satılan gayrimenkuller için halen şirketlerin kazançlarına uygulanan yüzde 75’lik istisna oranı daha aşağılara çekilerek elde edilen kazançlardan yüksek vergi alınması planlanıyor.


Hürriyet