15 / 08 / 2022

Akçakent İnşaat ve Yapı Malzemeleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Akçakent İnşaat ve Yapı Malzemeleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Akçakent İnşaat ve Yapı Malzemeleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Hacı Bülbül tarafından 100 bin TL'lik sermaye ile 16 Ekim'de Ahmet Gacu İş Hanı'nda kuruldu.Akçakent İnşaat ve Yapı Malzemeleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Hacı Bülbül tarafından 100 bin TL'lik sermaye ile 16 Ekim'de kuruldu. 


Akçakent İnşaat ve Yapı Malzemeleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi iş konusu; 1- Her türlü inşaat taahhüt işleri ; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak, bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerine kat karşılığı binalar yapmak. 2- Her türlü inşaat ve yapı malzeme teknolojilerinin, alet ve makinelerinin her türlü izolasyon ve sıhhi tesisat malzemeleri ve aletlerinin yedek parça ve aksamının nalburiye, hırdavat, kantariye, malzeme, boya ve dekorasyon malzemelerinin imalatı, dahili ticareti, pazarlaması, plan, proje, mühendislik hizmetleri, hafriyat, nakliyat, taşımacılık işlerini müteahhit ve taşeron olarak yapmak, yaptırmak, kiralamak, satın almak, satmak, işletmek, araziler satın almak, menkul ve gayrimenkuller edinmek, parselasyon, aplikasyon, maket çalışmaları gibi işlerle ilgili faaliyetlerde bulunmak. 3- İnşaat malzemeleri, yapı malzeme ve elemanları inşaat yapımında kullanılan mamul ve yarı mamul malzemelerinin alımı, satımı, ithalat ve ihracatını yapmak, imal edilecek tesisler kurmak, işletmek, kiralamak ve kiraya vermek. 4- Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. 5- Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık zarf, açık artırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. 6- Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. 7- Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak ve kiraya vermek. 8- Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak. 9- Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak. 10- Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak. 11- Her türlü mühendislik hizmetlerini vermek, proje ve uygulamalarını yapmak. 12- Dekorasyonla ilgili spor salonlarının saha çizimi, boya, parke ve cam cila, duvar kağıdı, halıfleks, asma tavan-kartonpiyer, fayans-kalebodur, su ve elektrik tesisatı, çatı tadilat işleri yapmak. 13- Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek. 14- Durum (halihazır), kadastro, yeraltı maden ocakları, deniz dibi, tünel ve baraj, yol, su, kanalizasyon, boru hattı gibi şerit haritalarının yapımı, parselasyon planlarının yapımı. 15- Islah imar planlarının yapımı ve uygulama işlemlerinin yapımı konusuyla ilgili her türlü dengeleme, hasaplama, yazım ve çizim işlerinin yapımı. 16- Her türlü zeminde zemin araştırma sondajları yapmak jeolojik, jeofizik, hidrojeolojik araştırmalar yapmak ve yaptırmak, sismik ve elektrik özdirenç etüdleri yapmak, yaptırmak, zeminden alınan numuneler üzerinde gerekli tüm deneyleri yapmak, yaptırmak ve laboratuvar verileri doğrultusunda zemin etüd, jeolojik, jeofizik, jeoteknik, geoteknik raporlar hazırlamak, ilgili arazilerin jeoloji, eğitim ve mühendislik jeolojisi haritalarını hazırlamak. 17- Her türlü zemin iyileştirmelerini yaptırmak. 18- Yurt içinde ve yurt dışında iş merkezleri, banka binaları, otel binaları, liman, iskele, yol, köprü, tünel, baraj, sulama, su getirme, toplu ve ferdi konut, spor tesisleri fabrika ve her türlü bayındırlık hizmetleri, taahhüt ve restorasyon, dekorasyon, onarım, sınai teknolojik, mekanik ve elektrik tesisat montaj işleri, bunların çatı izolasyonu, dış cephe izolasyonu, ısı, ses ve su yalıtımlarını, giydirmeli dış cephe ve kaplama işlerini yapmak ve yaptırmak. 19- Her türlü kumaş ve tekstil ürünlerinin alım satım, imalat ithalat ve ihracatını yapmak, 20- Her türlü sac kesme makinaları, talaşlı imalat makinaları, hidrolik makinalar, hidrolik sistemler, hidrolik güç üniteleri, hidrolik valf blokları, hidrolik silindirler, pnömatik, hidrolik, otomat makine ve güç motorları ile bağlantı parça ve aksamlarının imalatı, yeni veya ikinci el makine alım satımı, bakım ve onarımı, pazarlanmasını, ithalatını ihracatını ve dahili ticaretini yapmak, 21- Her türlü sanayi ve iş makinaları cihazları ile bunlara ait yedek parçaları, teçhizat ve ekipmanlarının pazarlamasını, yeni veya ikinci el makine alım satımı, bakım ve onarımı, imalatı, ithalatını ihracatını ve dahili ticaretini yapmak.