19 / 08 / 2022

Akçansa hazır beton sektöründe Uluslararası Çevresel Ürün Beyanını yapan ilk şirket oldu!

Akçansa hazır beton sektöründe Uluslararası Çevresel Ürün Beyanını yapan ilk şirket oldu!

Akçansa, Global Cement and Concrete  Association tarafından yürütülen çevresel ürün beyan sürecine katıldı ve Türkiye’de bu belgeyi alan ilk hazır beton üreticisi oldu.Çevresel ürün beyanları (EPD), hammadde üretiminden başlayarak ürünün son aşamada bertaraf edilmesine kadar geçen süreçteki çevresel performansını, şeffaf ve bilimsel bir yaklaşımla ortaya çıkarıyor. EPD sürecini tamamlayarak ürün performansını beyan eden firmalar, piyasaya sürdükleri ürünün çevresel ayak izini müşterilerine şeffaf şekilde sunuyorlar. Böylece LEED, BREEAM ve GreenStar gibi yeşil bina sertifikalandırma süreçlerinde de müşterilerine kolaylık sağlıyor.

Türkiye’de yapı malzemesi üreticilerinin ürünleri için çevresel ürün beyanında bulunmaları  henüz zorunlu olmamakla beraber, karbon ayak izi veya sorumlu kaynak tüketiminin izlenebilmesi bakımından konu her geçen gün daha fazla öneme sahip oluyor.

Mega projelerin çözüm ortağı Akçansa, düşük karbonlu ürünlerle geleceğe hazırlanıyor

Sürdürülebilir ve sorumlu iş modellerinin benimsenmesi hususunda sektöre öncülük eden Türkiye’nin lider yapı malzemeleri şirketi Akçansa, hazır beton ürünleri için, Global Cement and Concrete  Association (Global Çimento ve Hazır Beton Birliği) tarafından yürütülen çevresel ürün beyan sürecini tamamlayarak, Türkiye’deki bu belgeyi alan ilk hazır beton üreticisi oldu. 

Akçansa Genel Müdürü Mehmet Zeki Kanadıkırık, Çevresel Ürün Beyanlarının, sorumlu kaynak kullanımını teşvik eden  pazarlarda ve önde gelen yeşil bina sertifikalandırma sistemlerinde çevresel ayak izi düşük ürünler için talep avantajı yarattığını dile getirerek şöyle konuştu:

"Hazır beton ürünlerimiz için müşterilerimize sunduğumuz bu belgeyle ürünün çevresel etkilerini sorumlu ve şeffaf bir yaklaşımla ortaya koyuyoruz. Müşterilerimiz kullandıkları ürünün çevresel ayak izi hakkında bilgi sahibi oluyor ve kıyaslama imkanı buluyorlar. Bu sertifikalar aynı zamanda, düşük karbonlu gelecekte çevresel ayak izi düşük ürünlere yönelik çalışmalarımız için de temel oluşturuyor. Bu adımlar hem inovasyon ve Ar-Ge yaklaşımımızı şekillendiriyor hem de şirketimiz bünyesinde önemli bir farkındalık ve tecrübe birikimi oluşmasına yardımcı oluyor.”

Akçansa hazır beton sektöründe Uluslararası Çevresel Ürün Beyanını yapan ilk şirket oldu!

Akçansa çevresel ayak izini azaltıyor

 

Avrupa Birliği (AB) tarafından Aralık 2019 tarihinde açıklanan “Avrupa Yeşil Düzen Planı” iklim değişikliğini ve çevre kaygılarını tüm politika alanlarının merkezine alırken, temel olarak kıtanın karbon salınımını 2030 yılına kadar 1990'daki  seviyelerine oranla yüzde 50 oranında azaltmayı hedefliyor. Plan çerçevesinde aralarında çimentonun da yer aldığı seçili sektörlerde, ihracatla oluşan karbon emisyonunu azaltmak amacıyla ‘Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması’ getirilmesi bekleniyor. Diğer yandan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Dünya Bankası desteğiyle yürütülen PMR Türkiye (Karbon Piyasalarına Hazırlık Ortaklığı) Projesi ile Türkiye'de kurulacak olan karbon fiyatlandırma mekanizması için hazırlık yapılıyor.

Akçansa tüm bu gelişmeler ışığında düşük karbonlu gelecek için bir taraftan üretim aşamalarında daha fazla oranda alternatif yakıt, biyokütle kullanımı ve enerji verimliliği gibi uygulamalar ile karbon ayak izini düşürürken; diğer yandan da düşük klinkerli çimento ve daha yüksek mineral katkı kullanımı ile betonda çevresel ayak izini azaltmayı sürdürüyor.

Dünyada çevreci ürünlere olan talebin giderek arttığını ve her yıl daha fazla sayıda ülkenin karbon fiyatlandırması çalışması yürüttüğünü dile getiren Genel Müdür Kanadıkırık, Akçansa’nın aldığı EPD sertifikalarının hem iç pazarda hem de ihracatta önemli rekabet avantajı sağlamasını beklediklerini belirtti.

 

Türkiye'den 2020'de yaklaşık 1 milyar dolarlık çimento ihracı!