Akenerji bağımsız denetim şirketi olarak Başaran Nas'ı seçti!

Akenerji bağımsız denetim şirketi olarak Başaran Nas'ı seçti!

Akenerji Elektrik Üretim A.Ş., 2014 faaliyet yılına ait hesap dönemini kapsamak üzere şirketin denetlenmesi için Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin seçilmesine karar verildiğini duyurdu...Akenerji tarafından yapılan açıklama şöyle:


Şirketimiz Yönetim Kurulu,


Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Seri:X, No:22 sayılı "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ" ve Seri: II, No:14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'ne ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından yayınlanan "Enerji Piyasasında faaliyet gösteren Gerçek ve Tüzel Kişilerin Bağımsız Denetim Kuruluşlarınca Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik"e uygun olarak 2014 faaliyet yılına ait hesap dönemini kapsamak üzere Şirketimizin denetlenmesi için Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin seçilmesine ve bu seçimin Genel Kurulun onayına sunulmasına,


Karar vermiştir.


Saygılarımızla,