Akfen GYO, borsada kendi hisselerinden alacak!

Akfen GYO, borsada kendi hisselerinden alacak! Akfen GYO, borsada kendi hisselerinden alacak!

Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı,  şirketin kendi paylarını satın alması konusunda yönetim kurulundan karar çıkardı. Yapılan açıklamada şöyle dendi...Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı,  şirketin kendi paylarını satın alması konusunda yönetim kurulundan karar çıkardı. Yapılan açıklamada şöyle dendi:

1. Sermaye Piyasası Kurulunun 10.08.2011 tarih ve 26/767 sayılı 'İMKB'da İşlem Gören şžirketlerin Kendi Paylarını Satın Alımları Sırasında Uygulanacak İlke ve Esaslar'' ın n maddesi ve alt bentleri çerçevesinde şžirketimiz Genel Kurulundan Yönetim Kurulumuza yetki alınmasının zaman kaybettireceği, 11 Mayıs 2011 tarihinde İMKB'da işlem görmeye başlayan hisselerimizin,   Dünya'da yaşanan global ekonomik krizlerin etkisi sonucu halka arz fiyatının önemli oranda altına inmiş olması, İMKB' de oluşan değerlerin şžirketimiz faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması ile 'makul gerekçelerin' oluştuğundan hareketle, fiyat dalgalanmalarını azaltmak üzere mevcut piyasa koşulları değerlendirilerek İMKB'de hisselerimizin gerek görüldüğü takdirde geri alım yapılabilmesine,

2. Geri alım için ayrılan fonun şžirketimiz kaynaklarından ve faaliyetlerinden yaratılacak gelirlerden karşılanmak üzere, toplam tutarının üst limitinin 10.000.000 TL olmasına,   yasal mevzuatın izin verdiği azami orana kadar işlem yapabilmek üzere, 0 TL alt ve 2,28 TL üst fiyat limitleri içerisinde ilk yapılacak Genel Kurul toplantısında Genel Kurulumuzun bilgisine sunulması kaydıyla Yönetim Kurulumuz tarafından gerek görüldüğünde geri alım yapılmasına, toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

 


Hüseyin Belibağlı/Emlakkulisi.com