Akiş GYO 6 aylık faaliyet raporunu yayınladı!

Akiş GYO 6 aylık faaliyet raporunu yayınladı! Akiş GYO 6 aylık faaliyet raporunu yayınladı!

Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 6 aylık faaliyet raporu, finansal tablo ve sorumluluk beyanını yayınladı.Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) 1 Ocak 2018-30 Haziran 2018 hesap dönemine ait faaliyet raporu, finansal tablo ve sorumluluk beyanını yayınladı.

Akiş GYO'nun sorumluluk beyanı:
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN II-14.1. SAYILI SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE HAZIRLANAN SORUMLULUK BEYANI
FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORUNUN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN 
KARAR TARİHİ:  15.08.2018
KARAR NO : 38        

30 Haziran 2018 dönemine ilişkin,
Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri II.14.1. sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("Tebliğ") uyarınca SPK ve ilgili mevzuatlar tarafından belirlenen format ve içeriğe uygun olarak hazırlanan 30.06.2018 tarihinde sona eren hesap dönemine ait konsolide ve solo finansal tablolar ile ara dönem Faaliyet Raporu'nun SPK düzenlemeleri doğrultusunda;
- Tarafımızca incelendiğini,
- Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
- Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde ilgili Tebliğ uyarınca hazırlanmış finansal tabloların konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte, işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını,
beyan ederiz.

İstanbul,
15 Ağustos 2018

Saygılarımızla,

Akiş GYO faaliyet raporu için tıklayın
Akiş GYO finansal tablo için tıklayın