Akkent Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi kuruldu!

Akkent Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi kuruldu!

Akkent Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, 2 milyon TL'lik sermaye bedeli ile 13 Ocak'ta Ümraniye, Elmalıkent Mahallesi, Eşref Bitlis Caddesi, Hürriyet Sitesi'nde kuruldu.


Akkent Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi,  2 milyon TL'lik sermaye ile 13 Ocak'ta kuruldu. 


Akkent Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi iş konusu; 1- İNŞAAT  a.      Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. b.      Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. c.       Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. d.      Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek e.      Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek. f.        Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak. g.      Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak. h.      Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak. i.        Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak. j.        Dekorasyonla ilgili spor salonlarının saha çizimi, boya, parke ve cam cila, duvar kağıdı, halıfleks, asma tavan-kartonpiyer, fayans-kalebodur, su ve elektrik tesisatı,çatı tadilat işleri yapmak. k.      Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek. l.        Durum (halihazır), kadastro, yeraltı maden ocakları, deniz dibi, Tünel ve baraj, yol, su, kanalizasyon, boru hattı gibi şerit haritalarının yapımı. Parselasyon planlarının yapımı. m.    İslah-imar planlarının yapımı ve uygulama işlemlerinin yapımı. n.      Konusuyla ilgili her türlü dengeleme,hesaplama,yazım ve çizim işlerinin yapımı. o.      BüyükşehirBelediyesi ve ilçe belediyelerinde, Tapu Sicil Müdürlüğü ve Kadastro Müdürlüklerinden, Kültür  ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulundan, Mühendis ve meslek odalarından, itfaiye, sivil savunma müdürlüklerinden, ilgili birimlerinden gerekli izin ve onayları almaya,  her türlü projeyi tasdikte, tadile, iptal, yeniden tasdike, bedelli veya bedelsiz yola, parka, otoparka terk etmeye, terk takrirlerini tapuda imzaya, aplikasyon krokisi, çap,  imar durumu, istikamet rölevesi almaya, ifraz, tevhid, yoldan ihdas, rızai taksim, yüzölçüm tashihi, isim tashihi, cins tashihi, sınır tashihi   yapmaya, yola, yeşil alana, park ve diğer kamu yararına terki gereken kısımları bedelli veya bedelsiz terk etmeye, başka parseller ile tevhid etmeye, ifraz, ihdas, taksim veya tevhid sonucu oluşacak parsellerden dilediğini müstakil veya hisseli olarak namı(ma)mıza ayrı kabul etmeye, tapuda takrirlerini vermeye, tapu senetlerini almaya ve bu işlerle ilgili belediye, kadastro tapu daireleri, bayındırlık müdürlüğü ve diğer kamu daireleri ile bakanlıklar nezdinde olabilecek her türlü işlemleri takip ve neticelendirmeye, gerekli vergi, harç ve resimleri yatırmaya, makbuzlarını almaya, fazla yatırıp iadesi gerekenleri geri almaya itirazlarında bulunmaya, tapu sicil belgesi, tapu senedini istemeye, teslim almaya, onları projeler doğrultusunda suret onaylatmaya, inşaat ruhsatı, kazı ruhsatı, yıkım ruhsatı, iskan ruhsatı, temel vizesi, sığınak vizesi, ısı yalıtım vizesini talep ve sonuçlandırmaya, onaylı projelerimizden kopyalar almaya, her türlü mimari, statik, elektrik, ısı yalıtım, sıhhi tesisat projesi yapmaya, yaptırmaya , onaylatmaya, tadilat projesini yaptırmaya, onaylatmaya, kat irtifakı ve kat mülkiyeti kurmaya, dilediği bağımsız bölümü dilediği arsa payını vermeye, ilgili kurumlardan bunları malik adına teslim almaya, kat irtifakı listesini tasdike, yönetim planını kabule ve tasdike, suret tasdiklerini yaptırmaya, itirazlarda bulunmaya, kat irtifakı tesisi içim tapu müdürlüklerinde ve ilgili kurumlarda düzenlenecek her türlü evrakı kabul ve imzaya, kurulmuş kat irtifakını kaldırmaya, inşaat iskan tadilat, tamirat, tashihat, ruhsatlarını almaya, ruhsatı malik gibi imzalamaya, imar durumu, imar planı istemeye, bunun için her türlü lahiya ve evrakı tanzim ve imzaya, tüm kamu kurum ve kuruluşları ile TEDAŞ, BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş., AYEDAŞ, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, İGDAŞ ve tüm özel kurum.


Akkent Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi adres: Ümraniye, Elmalıkent Mahallesi, Eşref Bitlis Caddesi, Hürriyet Sitesi, 3. Blok, 6/A-B.