16 / 08 / 2022

Akkuyu Nükleer Santrali'nin inşaatı ne zaman başlayacak?

Akkuyu Nükleer Santrali'nin inşaatı ne zaman başlayacak?

Albayrak, “Akkuyu Nükleer Santrali için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan ÇED olumlu kararı ve EPDK’dan 3 yıl süreli önlisans alınmış olup imar planı çalışmaları tamamlandığında inşaat faaliyetleri başlayacak” dedi.ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda ‘nükleer’ mesajı verdi.


Albayrak, “Akkuyu Nükleer Santrali için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan ÇED olumlu kararı ve EPDK’dan 3 yıl süreli önlisans alınmış olup imar planı çalışmaları tamamlandığında inşaat faaliyetleri başlayacak” dedi. Sinop Nükleer Santral projesi için de fizibiliteyle ilgili sismolojik katalog oluşturma çalışmalarına başlandığını belirten Albayrak, “Akkuyu ve Sinop Nükleer Santral Projeleri, uygun ekipman üretip malzeme tedarik edebilecek yerli firmalarımıza en az 16 milyar dolar iş imkanı ve önemli bir istihdam kaynağı olacak” dedi.


Hürriyet 


Haber Akşam'da şu şekilde yer aldı;


Sektörün önümüzdeki 10 yıllık dönemde toplam yatırım ihtiyacının 110 milyar doları aşacağına dikkat çeken Bakan Albayrak, Türkiye'nin bölgesel enerji üssü ve terminali olma hedefinin de bir kez daha altını çizdi.   


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda konuştu. Yeni dönemde Türkiye’nin enerjideki  yol haritasını açıklayan Bakan Albayrak, enerjide yerli kaynaklara öncelik verileceğini söyledi. Bakan Albayrak, enerji alanında bölgesel işbirliği süreçleri çerçevesinde Türkiye’nin enerji üssü ve terminali haline getirileceğini kaydetti. 


NÜKLEERDEN ELEKTRİK HEDEFİ 

Nükleer enerjinin, üretim portföyünde yer almasının önemli olduğuna dikkat çeken Albayrak, 2023'e kadar nükleer santrallerden elektrik üretimine geçileceğini ve üçüncü nükleer santral için de çalışmaların başlatılacağını kaydetti. Bakan Albayrak, şu değerlendirmelerde bulundu: “Bu amaçla Akkuyu Nükleer Santralı için Çevre ve Şehircilik Bakanlığından ÇED olumlu kararı ve EPDK’dan 3 yıl süreli ön lisans alınmış olup, imar planı çalışmaları tamamlandığında inşaat faaliyetleri bütün yönleriyle başlayacaktır. Santralın ilk ünitesinin 2022 yılına kadar elektrik üretimine başlaması planlanmaktadır." 


FİRMALARA 16 MİLYARLIK İŞ 

Sinop Nükleer Santral projesi için fizibilite çalışmaları ile ilgili olarak sismolojik katalog oluşturma çalışmalarına başlanıldığını dile getiren Enerji Bakanı Albayrak, “Akkuyu ve Sinop Nükleer Santral Projelerinde nükleer standartlara uygun ekipman üretip malzeme tedarik edebilecek yerli firmalarımıza en az 16 milyar dolar hacminde iş imkanı ve önemli bir istihdam kaynağı olacaktır” diye konuştu. Albayrak, 2023 yılına kadar 3. Nükleer santral için çalışmalara başlanılacağını kaydetti. 


Tuz Gölü'nde 12 kuyu açıldı

BAKAN Albayrak, Tuz Gölü Yeraltı Doğal Gaz Depolama Projesi'ne başlanıldığını açıkladı. 12 kuyunun açıldığı, 6 kuyuda ise çözeltme işleminin sürdüğünü belirten Albayrak, sektörün önümüzdeki 10 yılda toplam yatırım ihtiyacının 110 milyar doları aşacağının tahmin edildiğini kaydetti. Albayrak, bor madeninin eşdeğer ürün olarak ihraç edilmesi gerektiğini kaydetti. 


Elektrikte Avrupa'nın 3. en büyük şebekesi 

Türkiye’nin elektrik iletim ve dağıtım şebeke uzunluğunun dünyanın en büyük beşinci, Avrupa’nın ise en büyük üçüncü şebekesi olduğunu bildirdi. Yerli kaynakların enerji üretimi amacıyla değerlendirilmesinin önemli olduğunu aktaran Albayrak, "Bu amaçla Bakanlığımız 2015-2019 yılı Stratejik Planı'nda 2019'a kadar hidrolikte 32 bin MW, rüzgârda 10.000 MW, güneşte 3.000 MW, jeotermalde 700 MW ve biyokütlede 700 MW kurulu güce ulaşılması hedefleri belirlenmiştir" dedi. 


Tek ülkeye bağımlılık azalacak

Bakan Albayrak ayrıca, yenilenebilir enerji kaynaklarının enerji arzı içindeki payının artırılacağını da vurguladı. Petrol ve doğalgazda kaynak ülke çeşitliliğinin sağlanacağını kaydeden Albayrak,  2019 sonuna kadar doğalgaz ithalatında tek bir ülkeye bağımlılığın en fazla yüzde 50 olacağı bilgisini paylaştı. 


Oyunun kuralları yeniden yazılıyor 

Bakan Albayrak, petrol fiyatlarındaki düşüşlerin ardından oyunun kurallarının yeniden belirlendiğini kaydetti. Albayrak 2040 yılında dünya nüfusunun 9 milyara yükseleceğini öngörüldüğünü belirterek 1,9 milyar insana daha enerji arzı sağlanması gerektiğini kaydetti. 


Dış aramalara 1.8 milyar dolar

PETROL ve doğalgaz yurtiçi arama ve üretim yatırımlarının 2002'ye oranla yaklaşık 7 kat arttığını ifade eden Albayrak, "Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Azerbaycan, Irak, Libya, Afganistan ve Rusya’da çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıca Orta Asya, Ortadoğu, Afrika ve Latin Amerika’da iş geliştirme faaliyetlerine devam ediyor. 2016'da 1,796 milyar dolarlık iş planlanmıştır" dedi. 


AkşamHaber Star Gazetesi'nde şu şekilde yer aldı;


Yenilenebilir enerji kaynaklarının enerji arzı içindeki payının artırılacağını söyleyen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, enerjide yerli kaynaklara öncelik verileceğini kaydetti. Albayrak, doğalgazda da tek ülkeye bağımlılığın en fazla yüzde 50 olacağını söyledi.


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, enerjideki yol haritasını açıkladı. Albayrak “Strateji ve politikalarımız enerji arz güvenliği, alternatif enerji kaynakları, kaynak çeşitliliği, yerli ve yenilenebilir kaynakların ekonomiye kazandırılması, sürdürülebilirlik, enerji piyasalarında serbestleşme ve enerji verimliliği temellerine dayanmaktadır” dedi. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bütçe görüşmelerinde konuşan Albayrak, enerjide yerli kaynaklara öncelik verileceğini söyledi. Bakan Albayrak, yenilenebilir enerji kaynaklarının enerji arzı içindeki payının arttırılacağını belirtti. Petrol ve doğalgaz alanlarında kaynak ülke çeşitliliğinin sağlanacağını kaydeden Albayrak, 2019 yılı sonuna kadar doğalgaz ithalatında tek bir ülkeye bağımlılığın en fazla yüzde 50 seviyesinde olacağını söyledi.


NÜKLEERİN İŞ HACMİ 16 MİLYAR DOLAR


Albayrak, enerji alanında bölgesel işbirliği süreçleri çerçevesinde Türkiye’nin enerji üssü ve terminali haline getirileceğini kaydetti. Nükleer enerjinin, üretim portföyünde yer almasının önemli olduğuna dikkat çeken Albayrak, 2023’e kadar üçüncü nükleer santral için de çalışmaların başlatılacağını kaydetti. Albayrak, şunları söyledi: “Bu amaçla Akkuyu Nükleer Santrali için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan ÇED olumlu kararı ve EPDK’dan 3 yıl süreli ön lisans alınmış olup, imar planı çalışmaları tamamlandığında inşaat faaliyetleri bütün yönleriyle başlayacaktır. Santralin ilk ünitesinin 2022 yılına kadar elektrik üretimine başlaması planlanmaktadır” dedi. Sinop Nükleer Santral projesi için fizibilite çalışmaları ile ilgili olarak sismolojik katalog oluşturma çalışmalarına başlanıldığını dile getiren Enerji Bakanı Albayrak “Akkuyu ve Sinop Nükleer Santral Projelerinde nükleer standartlara uygun ekipman üretip malzeme tedarik edebilecek yerli firmalarımıza en az 16 milyar dolar hacminde iş imkanı ve önemli bir istihdam kaynağı olacaktır” diye konuştu.


10 YILDA 110 MİLYAR DOLAR YATIRIM


BAKAN Albayrak, enerji sektörünün önümüzdeki 10 yılda toplam yatırım ihtiyacının 110 milyar doları aşacağının tahmin edildiğini kaydetti. Tuz Gölü Yeraltı Doğal Gaz Depolama Projesine başlanıldığını da açıklayan açıkladı.  Albayrak “Proje tamamlandığında toplam 12 kuyu depo olarak kullanılacak. 12 deponun tamamlanması ile toplamda yaklaşık 1 milyar metreküp çalışma gazı kapasitesine ulaşılacak ve depolama tesislerinden günlük maksimum 40 milyon metreküp gaz, şebekeye verilebilecek. İlk faz 2017 yılında tamamlanacak” diye konuştu.


DAĞITIMDA AVRUPA’NIN EN BÜYÜĞÜYÜZ


Albayrak, Türkiye’nin elektrik iletim ve dağıtım şebeke uzunluğunun dünyanın en büyük beşinci, Avrupa’nın ise en büyük üçüncü şebekesi olduğunu söyledi. Yerli kaynakların enerji üretimi amacıyla değerlendirilmesinin önemli olduğunu aktaran Albayrak “Bu amaç doğrultusunda, Bakanlığımız 2015-2019 Stratejik Planında 2019 yılına kadar hidrolikte 32.000 MW, rüzgârda 10.000 MW, güneşte 3.000 MW, jeotermalde 700 MW ve biyokütlede 700 MW kurulu güce ulaşılması hedefleri belirlenmiştir” dedi.


Star/ Ercan Baysal


Haber Milliyet Gazetesi'nde şöyle yer aldı;


Uzun zamandır gecikeceği ve 2020’ye yetişmeyeceği iddia edilen Akkuyu Nükleer Santrali’nde en erken 2022 yılı telaffuz ediliyor.


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda bakanlığının bütçesini sundu. Albayrak, 2023’e kadar nükleer santrallerden elektrik üretimine geçileceğini ifade ederken, Akkuyu için ise 2022 tarihini dile getirdi. Albayrak, “İmar planı çalışmaları tamamlandığında inşaat faaliyetleri bütün yönleriyle başlayacaktır. Santralin ilk ünitesinin 2022 yılına kadar elektrik üretimine başlaması planlanmaktadır” dedi.Nükleere özerk kurum

Proje kapsamında ilk ünitenin devreye girmesi için ilk tarih 2020 olarak teleffuz edilmiş, daha sonra bu tarihin gecikebileceği iddiaları dile getirilmişti. Bütçe sunumuna göre, nükleerdeki bir diğer Gündem de Türkiye Atom Enerjisi Kurumu’nun (TAEK) ikiye bölünmesi. Buna göre TAEK yerine bağımsız bir nükleer düzenleyici kurum ve nükleer / radyolojik Ar-Ge kurumu oluşturulacak. 


Bağımlılık azalacak

Bakan Albayrak, linyit ve taşkömürünün önemli bir bölümünün 2023’e kadar elektrik enerjisi üretimi amacıyla değerlendirilmesini amaçladıklarını belirterek, “Ülke, kaynak ve güzergâh çeşitlendirmesine yönelik olarak 2019 sonuna kadar doğalgaz ithalatında tek bir ülkeye bağımlılığın en fazla yüzde 50 seviyesinde olması, doğalgaz kaynaklı elektrik enerjisi üretiminin toplam üretim içindeki payının yüzde 38’in altında muhafaza edilmesinin sağlanması, yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarının enerji portföyümüz içindeki payının artırılması ve ulusal petrol stoklarının güvenli düzeyde muhafazasının sürdürülmesi hedeflenmektedir” dedi.


Milliyet