05 / 07 / 2022

AKM 21.yüzyıla taşınacak

AKM 21.yüzyıla taşınacak

Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nin organize ettiği "Planlama ve Mimarlık Alanının Son On Yılı Sempozyumu"nda planlama ve mimarlık alanının son on yılı masaya yatırıldıYıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi tarafından "Planlama ve Mimarlık Alanının Son On Yılı Sempozyumu" YTÜ Oditoryumu'nda yapıldı. Sempozyumda 40'a yakın bildiri sunularak 'Planlama ve Mimarlık Alanı'nda son 10 yılda yaşanan uygulamalar tartışıldı.

Sempozyumun ilk oturumunda Şehir Plancısı Prof. Dr. İlhan Tekeli, karşımızda yeni bir kentin olduğunu, ancak ona dair kavramlarımızın olmadığını belirtti. Tekeli şöyle dedi: "İstanbul kentsel bir bölgeye dönüşüyor. Bu dönüşmenin içinde yeni bir öğe olarak uluslararası emlak piyasasının bir parçası haline gelme durumu da ortaya çıkıyor. Belediye başkanlarının ideolojik tercihleri doğrultusunda birtakım projeler, dönüşüm projelerinde 'Yeni Osmancılık' kaygılarının hayata geçirilmesi şeklinde ortaya çıkıyor."

Doç Dr. Y. Mimar Bülent Tanju sempozyumun birinci gününde sunulan bildiriler için şöyle bir eleştiri yaptı: "Burada konuşulmayan bir şey var... Hepsi planlama üzerineydi, kent yoktu. Planlama daha araçsal, daha operasyonel bir mesele. Dolayısıyla araçsal ya da operasyonel bir mesele tartışılırken kaçınılmaz olarak güncel olanla sınırlı kalıyor."

'Kamusal alan ve mimarlık' konusuna dikkat çeken 'İnsan Yerleşimleri Derneği'nin kurucusu Y. Mimar Korhan Gümüş ise "Neden kamusal alanda mimarlar öznelliklerini sergileyemiyor?" diye sorarak "Nitelikli bir mimarın hizmet verebilmesi için kamu alanını özelleştirmesi gerekiyor. Bu kent şu anda farklı bir kamu zekasına muhtaç" görüşünü savundu.

AKM'Yİ 21. YÜZYILA TAŞIYACAĞIZ

Kısa bir süre önce Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından imzalanan protokolle, 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı'nca üstlenilen Atatürk Kültür Merkezi'ni (AKM) yenileme projesi, binayı 1969'da tamamlayan Mimar Hayati Tabanlıoğlu'na verilmişti. Tabanlıoğlu sempozyumda AKM için: "20. yüzyılın binasını bir şekilde 21. yüzyıla taşıyacağız" dedi ve ekledi: "AKM'nin, devletin dediğine göre tamirata, benim dediğime göre daha günümüze göre adapte edilmesine ihtiyacı vardı. Bu da belki Türkiye'deki 60'lı yıllarda tasarlanmış olan bu ölçekli bir projenin ilk örneklerinden olacak. Bu binadaki en büyük problem opera ve bale olmasından dolayı günümüzün teknolojisine sahip olmamasıydı. Bizim binaya yaptığımız esasında sadece bir okşamak, bu teknolojiyi tekrar içine sokmak."

Prof. Dr. Y. Mimar Alper Ünlü, Tabanlıoğlu'na şu yanıtı verdi: "Ben her cuma senfonik müzik için AKM'ye giderdim. AKM binası neden bu şekilde tadilata girdi, yani ufak tefek rötuşlarla bu işi çözebilirdiniz." Sempozyumun istatistikte sınıfta kaldığını belirten Ünlü, sayıların olmadığı bildirilerin tutarlı olamayacağını da ekledi.

İdare Hukuku Profesörü Ülkü Azrak ise Türkiye'de kentleşmenin anayasaya aykırı bir kentleşme olduğunu vurgulayarak şöyle devam etti: "Anayasada insanların sağlıklı çevrede yaşama hakkı var. Türkiye'deki şehirleşme sağlıklı çevrede yaşama hakkını tamamen yok ediyor."

Değerlendirme panelinde YTÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı Zekai Görgülü, "Siyasi iradede insana, kente, planlamaya ve onun içerisinde yer alan mimarlık alanına ilişkin gerçekten iyi niyetli bir iradenin olduğunu artık görmek istiyoruz" dedi.

Oktay Ekinci de, "Türkiye'de son on yılda yaşanan olumsuzluklardan biri de mimarlık ve kentsel planlamanın birbirinden hızla ayrıştırılmasıdır. Bu sempozyum, planlama ve mimarlık alanını birlikte değerlendirdiği için çok olumlu bir adım oldu" değerlendirmesinde bulundu.
Ceren Çıplak/Cumhuriyet