Akmerkez GYO hissedarları toplanıyor!

Akmerkez GYO hissedarları toplanıyor!

Akmerkez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı şirket hissedarlarının 22 Temmuz 2011 tarihinde , saat 10.00'da Şirket merkezinde gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere olağanüstü Genel Kurul toplantısına davet edilmesine karar verdi


Akmerkez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı tarafından yapılan açıklama şu şekildE;
1) Başkanlık divanının teşkili ve divana , toplantı tutanağını imzalamak üzere yetki verilmesi,

2) Yönetim Kurulu raporunun ve Franciena J. ZİJLSTRA'nın 2010 yılındaki şirket faaliyetlerinden ötürü ibra edilmesini öneren Yönetim Kurulu kararının okunması,

3) Franciena J. ZİJLSTRA'nın 2010 yılındaki Şirket faaliyetlerinden ötürü ibra edilmesi hususunun görüşülüp karara bağlanması,

4) Dilekler ve öneriler,

   EK AÇIKLAMALAR:
Yönetim Kurulumuz Başkan Raif Ali Dinçkök başkanlığında toplandı.

Franciena J. ZİJLSTRA'nın Şirketimizin 2010 yılı faaliyetlerinden ötürü ibra edilmesi konusu görüşüldü.

Sonuçta:

1) Şirket hissedarlarının 22 Temmuz 2011 tarihinde , saat 10.00'da Şirket merkezinde aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere olağanüstü Genel Kurul toplantısına davet edilmesine ,

2) Toplantıya davet ile ilgili gerekli merasimin yerine getirilmesine , oybirliği ile karar verildi.