Çukurova Balkon

Akreditasyon nedir?

Akreditasyon nedir? Akreditasyon nedir?

Akreditasyon nedir? Akreditasyon belgesi nasıl alınır? Gibi sorularınıza yanıt bulmak için haberimizi inceleyebilirsiniz...


Kartal'ın hemen teslim en cazip sitesinde! 65 metrekare 299 bin TL!


Akreditasyon nedir?

Akreditasyon, kuruluşların Bakanlığa başvuruda bulunarak temin ettikleri belge olarak karşımıza çıkıyor. Akreditasyon belgesi ile ilgili tanımlamaya ve "Akreditasyon belgesi nasıl alınır?" sorusunun yanıtına Yapı Malzemeleri Yönetmeliği kapsamında açıklama getiriliyor.


Söz konusu 10 Temmuz 2013 tarihinde günü Resmi Gazete'de yayımlanan 28703 sayılı Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine göre "Akreditasyon nedir?" sorusunun yanıtı şöyle;


MADDE 4 

a) Akreditasyon: 

Bir ulusal akreditasyon kurumu tarafından, bir uygunluk değerlendirme kuruluşunun belirli bir uygunluk değerlendirme faaliyetini yerine getirmek üzere, ilgili ulusal veya uluslararası standartların belirlediği gerekleri ve ilgili sektörel düzenlemelerde öngörülen ek gerekleri karşıladığının resmi kabulüne deniyor.


Akreditasyon alımı

MADDE 45 – 

(1) Performansın değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması sürecini yürütmek üzere onaylanmış kuruluş olarak görevlendirilmek isteyen Türkiye’deki yerleşik kuruluş, bildirim için Bakanlığa başvuruda bulunur.


(2) Başvuruyla birlikte kuruluşun 41 inci maddede ortaya konulan gerekleri karşıladığını gösteren belgeler, yürütülen faaliyetlerin tanımı, kuruluşun yetkili olmayı talep ettiği değerlendirme ve doğrulama yöntemleri ve 16/12/2011 tarihli ve 2011/2621 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ve Onaylanmış Kuruluşlar Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin yedinci fıkrası çerçevesinde düzenlenen akreditasyon belgesi veya bunun yerine geçerli gerekçelerin varlığı hâlinde, Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen kanıt ve belgeler Bakanlığa teslim edilir.
Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com