AKVPH İnşaat Danışmanlık Ticaret Anonim Şirketi kuruldu!

AKVPH İnşaat Danışmanlık Ticaret Anonim Şirketi kuruldu!

AKVPH İnşaat Danışmanlık Ticaret Anonim Şirketi, 100 bin TL'lik sermaye bedeli ile 18 Ağustos tarihinde Sarıyer, Maslak, Büyükdere Caddesi, Meydan Sokak, Veko Giz Plaza'da kuruldu.


AKVPH İnşaat Danışmanlık Ticaret Anonim Şirketi, 100 bin TL'lik sermaye ile 18 Ağustos'ta kuruldu. 


AKVPH İnşaat Danışmanlık Ticaret Anonim Şirketi iş konusu; A-Yurt içinde ve yurt dışında inşaat, iç dış dekorasyon, şehircilik, mühendislik, projelendirme, planlama danışmanlık ve müteahhitlik faaliyetlerinde bulunmak ve bu tür hizmetler vermek, yapılaşma ve yerleşme yerleri ile inşa edilecek resmi ve özel bütün yapılar için avam proje, tatbikat projesi, kesin proje, nazım planda dâhil olmak üzere her çeşit mimarlık ve mühendislik projeleri yapmak, ihale dosyaları evraklarını betonarme statik,elektrik, mekanik, tesisat, kalorifer, havalandırma, ısıtma, soğutma projeleri ile yol, meydan, çevre düzenleme, yeşil saha, otopark, kent mobilyaları, metraj ve keşif projeleri hazırlamak, inşaat ve taahhüt işleri yapmak ve bu konularda danışmanlık hizmetleri vermek yukarıdaki faaliyet ve hizmetleri başkalarına yaptırmak, hazırlamak ve başkalarından danışmanlık hizmetleri talep etmek. B-Bunları uygulamaya koymak, fenni mesullük almak proje yöneticiliği ve ilgili resmi kurumlardan her türlü inşaat ve iskân ruhsat işlemleri yapmak. Çizmiş olduğu projeler üzerinde tadilat yapmak ve uygulamak. Üç boyutlu modelleme çizimi yapmak, peyzaj projesi ve uygulaması yapmak, iç dış dekorasyon yapmak, tadilat,röleve restorasyon ve onarım yapmak. Açılan yurt içi ve yurt dışı proje yarışmalarına katılmak. Yurt içinden ve yurt dışından almış olduğu plan projelerin çizimi ve uygulamasını yapmak veya başka bir firma ile birlikte yürütmek. Her türlü jeodezi ve fotogrametri mühendisliğinin yapılabileceği işler ve Lisanslı Harita ve Kadastro Mühendislik Bürosu işleri yapmak, her hangi bir yöntem ve ölçekte çizgisel ve sayısal harita yapımı, kadastro haritaları, fotogrametri ve uzaktan algılama işleri, kent ve coğrafi bilgi sistemleri oluşturulması, etüt ve işletme haritaları, kentsel ve kırsal arazi ve arsa düzenlemeleri, parselasyon ve planları, halihazır harita, imar planı ve mevzii imar planı ve çizimi, aplikasyon, ifraz, tevhid, yola terk, tescile konu olan harita ve planlar yapmak. Her türlü arazi ölçümü, yer kontrol noktalarının tesisi, deformasyon ölçmeleri, plankote, hidrografik ölçmeler, yer altı ölçmeleri, konum belirlemeleri, karayolu ve enerji nakil hatları proje ve aplikasyon işlerini, kanalizasyon projeleri, köprü ve baraj proje ve aplikasyonu yürütmek. Her türlü projelerin arazine uygulama işlerini yapmak,tapu ve kadastro teknik hizmetleri ve işlemlerini yürütmek. Harita ve imar mevzuatı konusunda danışmanlık ve müşavirlik hizmeti vermek. C-Yurt içinde ve yurt dışında her türlü inşaat mühendisliği projelerinin yapılması ve yaptırılması, projelerinin tasdikinin yapılması ve yaptırılması, yapılmış bulunan projenin tadilat ve değişikliğinin yapılması ve yaptırılması, yurt içinde ve yurt dışında her türlü konut, otel, motel, okul, banka, hastane, otogar, benzinlik, iş merkezi, plaza, konut ve diğer her türlü resmi ve özel yapı tasarımlarının yapılması, projelendirilmesi, onaylattırılması ve bu proje ve planların kontrolü ve kontrollüğünün yapılması ve yaptırılması. D-Yurt içi ve yurt dışı her türlü inşaat, mühendislik ve mimarlık hizmetlerini vermek ve almak, fenni mesuliyeti üstlenmek hak ediş düzenlemek, geçici ve kesin kabulleri yapmak ve yaptırmak, yurt içi ve yurt dışında mühendislik ve mimarlık çalışmalarını yapmak ve yaptırmak üzere ofis ve bürolar açmak. Şirketin yukarıda bahsedilen amaç ve konusu ile ilgili hedeflere ulaşmak için:   1- Şirket, iştigal konularını gerçekleştirmek için, Üretim tesisleri kurabilir, şubeler bayilikler alabilir, bu malları üreten iç ve dış firmaların temsilciliğini, genel ve tali bayiliklerini alabilir. Toptan ve perakende satış mağazaları, bürolar,gezici satış ve dağıtım teşkilatı kurabilir, bu konuda fuarlara katılabilir,fuarlarda stand ve benzeri faaliyet yerleri açabilir, muhafaza tesisleri kurabilir Konfeksiyon ürünlerinin tüketiciye arzı için gerekli ambalaj ve paketleme tesisleri kurabilir. 2- Şirket, iştigal konularını gerçekleştirmek için, Söz edilen mal ve hizmetlerin reklam tasarımlarını,medyada uygulamasını,ambalaj, afiş broşürleri, tasarlamak, basımını yapmak,yaptırmak, tanıtımı amacıyla, sergi, panel, konferans. Seminer, toplantı,festival, defile, sanat gösterisi düzenlemek, özel ve tüzel kişilerin açacağı ihalelere girmek, teklif vermek, danışmanlık yapmak, bunlarla ilgili olarak yabancı firmalarla temasa geçmek, temsilcilik almak, vermek, tanıtım ve promosyon amaçlı giysi, araç, gereç ve malzemeleri imal, ihraç, ithal, alım ve satımını yapmak, kiralamak, kiraya vermek. 3- Konusu ile ilgili gayrimenkul, bina, depolar, Entrepolar alıp satmak, kiralamak, kiraya vermek.Nakliye ve dağıtım amacıyla her türlü kara, hava, deniz araçları ve bu araçların yedek parçalarının alımı,satımı, kiralanması, kiraya verilmesi, ithal ve ihracını yapmak. 4- Konusu ile ilgili olarak ineternet üzerinden alım- satım yapabilen internet siteleri kurabilir, bu siteler üzerinden ticari faaliyetlerini yürütebilir. İştigal konusu ürünlerin, pazarlanması toptan ve perakende satış yapmak amacı ile gerekli olan satış mağazalarını açmak ve sanal ortamda alım, satım ve pazarlamasını yapmak.


AKVPH İnşaat Danışmanlık Ticaret Anonim Şirketi adres: Sarıyer, Maslak, Büyükdere Caddesi, Meydan Sokak, Veko Giz Plaza, No:3 Kat:7 No:22