Al Yaqut İnşaat Sanayi İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Al Yaqut İnşaat Sanayi İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi kuruldu! Al Yaqut İnşaat Sanayi İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Al Yaqut İnşaat Sanayi İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi Esenyurt'ta 210 bin TL sermaye bedeli ile K.W. Abdulhameed Khalid, Q.M. Salman Salman ve T. Rashid Salman Fatta tarafından kuruldu.Al Yaqut İnşaat Sanayi İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi Esenyurt'ta 210 bin TL sermaye bedeli ile K.W. Abdulhameed Khalid, Q.M. Salman Salman ve T. Rashid Salman Fatta tarafından kuruldu.

Al Yaqut İnşaat Sanayi İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi konusu:
1. Her türlü mal alımını satımını ithalatını ve ihracatını yapmak. 2. Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. 3. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. 4.Her türlü emlak, her türlü gayrimenkul ve özellikle siteler, plazalar, marketler, depolar,soğuk hava depoları, villa tatil köyleri, devre mülk, apart otel, motel,kamping gibi turistik tesisler, organize sanayi bölgeleri, spor kompleksleri, mesken, ev, apartman, işyeri, arsa,arazi gibi gayrimenkulleri almak, satmak, satın almak, kiralamak, kiraya vermek; bahçe,tarla ve arsalar üzerinde parselasyon ve imar durumlarını çıkarmak, gerektiğinde projelendirmek. Gayrimenkuller üzerine irtifak, intifa, sükna, kat mülkiyeti, kat irtifakı, şufa hakları ve vefa hakları, gayrimenkul mükellefiyeti tesis etmek. 5. Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. 6. Hastane, klinik, poliklinik, laboratuar ve doktor muayenehaneleri ile sağlık kuruluşlarının ihtiyaçları olan her türlü tıbbi cihaz ve yedek parçaları, laboratuar malzemeleri, röntgen alet ve malzemeleri, cerrahi malzemelerinin alımı, satımı, ithali ve ihracatını yapmak. Şirketlerden bayilik almak,ihalelere girmek. 7. Her Türlü kozmetik, güzellik müstahzaratı, vücut ve cilt bakım ürünleri, kolonya, parfüm, şampuan ve benzerlerinin ithalat, ihracat, alım satımı ve pazarlamasını yapmak. 8. Her türlü gıda maddelerini almak, satmak, gıda maddelerini paketlemek için tesisler kurmak, işletmek, kiralamak, kiraya vermek. 9. Her türlü tabldot yemek üretimi ve satışını, üretilen yemeklerin servis hizmetlerini, pazarlamasını ve dağıtımını yapmak. Gerçek ve tüzel işletmelerin yemekli toplantılarının organizasyonunu yapmak.Yemek üretim tesisleri kurmak, kurulu olanları devir almak. 10. Her türlü restoran, cafe, lokanta gibi gıda satışının yapılabileceği tesisleri kurar, işletir, kiralar, kiraya verir ve bu gibi yerlerin rezervasyon ve organizasyon işlerini yapar. 11. Yurt içinde ve dışında her nevi kara, hava ve deniz nakil vasıtaları ile yük ve eşya taşımacılığı, nakliye komisyonculuğu yapmak. 12. Şirket faaliyeti ile ilgili her türlü nakil vasıtaları alır, satar, kiralar ve kiraya verir. 13. Yurt içinde ve yurt dışında paket, zarf ve kargo taşımacılığı yapmak. Araçlı araçsız kurye hizmetleri vermek. 14. Hava, deniz ve kara yolları ile her nevi kargonun nakliyesini, tahmil ve tahliyesini yapmak 15. Her türlü elektrikli ve elektronik kontrol aletleri, elektronik devre elemanları, iletken, yarı iletken ve entegre devre elemanları, mikroçipler ve bunların birleştirme elemanlarının alım, satımı ile ithalat ve ihracatını yapmak. 16. Her türlü sanayi ve iş makineleri,cihazları ile bunlara ait yedek parçaları, teçhizat ve ekipmanlarının alımını, satımını, ithalatını, ihracatını yapmak. 17.Her türlü sanayi ve büro makineleri ve yedek parçalarının alım satımı ithalat ve ihracatını yapmak. 18.Yün, pamuk, ipek, suni ve sentetik elyaf ve benzeri maddelerden mamul tekstil ürünlerinin alımı, satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak. 19.Her türlü ipek,pamuk, yün,sentetik tabi elyaflardan ve diğer ipliklerden mamul örme ve dokuma kumaşların ithalatını, ihracatını, toptan ve perakende dahili ticaretini ve pazarlamasını yapmak. 20.Her türlü konfeksiyon ürünü kot, pantolon, blucin, eşofman, gömlek, ceket, palto, etek, kazak, kravat gibi giyim eşyasının ihracı, ithali, toptan ve perakende dahili ticaret ve pazarlamasını yapmak. 21.Konusuna giren dallarda gerek kendi adına gerekse başkalarına model,yurtiçi ve yurtdışı sergi konferanslara katılmak,gerektiğinde tertiplemek,gazete dergi ve bülten yayınlatmak,reklam faaliyetleri yaptırmak,fuarlara katılmak. 22.Çalışma konusu ile ilgili olarak yerli ve yabancı firmalardan genel distribütörlük,acentelik mümessillik almak ve vermek komisyonculuğunu ve dağıtımcılığını yapmak ve yaptırmak. 23.Konusu ile ilgili toptan ve perakende satış yerleri,mağazalar,depolar alıp işletebilir,kiraya verebilir. 24.Konusu ile ilgili yerli ve yabancı hakiki ve hükmü şahıslarla geçici ve devamlı olarak şirket ve ortaklıklar kurmak,iş birliği yapmak,mali sorumluluklarla ilgili sözleşmeleri akdetmek müştereken ihalelere katılmak.Marka patent lisans tescil ettirmek gerektiğinde bunları başkalarına devretmek. 25.Aracılık faaliyeti niteliğinde olmamak kaydı ile amaç ve konusu ile ilgili yerli ve yabancı kuruluşların sermayelerine katılmak bu tür işletmelerle yeni kuruluşlar tesis etmek.Bunları kendi menkul ve gayri menkulleri ile veya banka teminatı yada üçüncü şahısların ayni veya şahsi kefaretleri ile garanti edebilir bu teminatları değiştirebilir,kaldırabilir. 26.Şirket ihtiyacı ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

Adres: BARBAROS HAYRETTİN PAŞA MAHALLESİ 1992.SOK.NO:14/31 ESENYURT