Ali Aydın: Yapı maliyetleri, sektörü zora soktu!

Ali Aydın: Yapı maliyetleri, sektörü zora soktu!

Kısa adı KAYİMDER olan Kayseri İmar İnşaat Müteahhitleri Dayanışına Derneği Başkan Ali Aydın dernek hizmet binasında bir basın toplantısı gerçekleştirerek, inşaat sektörünün içinde bulunduğu sıkıntıları medya aracılığı ile kamuoyu ile paylaştı.


Aydın, müteahhitler olarak Kayseri'yi marka şehir yapmak için yerel ve genel yöneticilerle el ele birlikte hareket etmek istediklerinin altını çizerek, "2016 yılı yapı birim maliyetleri, sektöre ve özelliklede müteahhitlere büyük yük getirerek bizleri sıkıntıya sokmaktadır" ifadesini kullandı... 


Kayseri İmar İnşaat Müteahhitleri Dayanışma Derneği Başkanı Ali Aydın dernek hizmet binasında yönetim kıırulu üyeleriyle birlikte gerçekleştirdiği basın toplantısında sektörde yaşanan sorunlarını masaya yatırarak, sıkıntılarla ilgili olarak kamuoyunu bilgilendirdi Aydın. "Bizler inşaat müteahhitleri olarak insanoğlunun doğduğu mekândan tutun ölüp defnedildiği mezara kadar olan tüm yaşam alanlarında şehre ve insana hizmet etmekteyiz. Ağır ve tehlikeli ış alanında bu meslekte her şeyini ortaya koyan müteahhitler hükümetimizin ve yerel idarelerim izm yapmış olduğu birçok alandaki yem düzenlemeye destek olmuştur" diyerek başladığı sözlerini şöyle sürdürdü: "Müteahhitlik sektörünün güven endeksinin yukarı çıkması için müteahhitlik hizmet kanunu, yapı denetim kanunu ile ış sağlığı ve güvenliği ile ilgili konuların sektörün rehabilitasyonu için gerekli olduğunu yetkililerle paylaşmıştır Bakanlığımızın ve Belediyelerimizin idarecilerimizin, sektörün Kayseri'yi marka şehir yapma yolundaki çabalara yerel ve genel idarecilerimizle birlikte hareket ederek biz müteahhitler olarak bu eseri birlikte imar etmek istiyoruz."


KAYİMDER Başkanı Aydın sözlerinin devamında "Kayseri'yi ülkemizin marka şehri yapmak istiyorsak, sorunlarımızı ve çözüm önerilerimizi birlikte değerlendirip hayata geçirerek şehrim ize ve insanımıza layık olduğu hizmetlerimizi yapmalıyız" ifadesini kullandıktan sonra inşaat sektörünün sorunlarını ve tesbıt ettikleri çözüm önerilerini sırladı "Sorunlarımız ve Çözüm Önerilerimiz Çalışanlarımızın 5544 sayılı mesleki yeterlilik kanunuyla nitelikli ış gücüne kavuşmaları için belgelendirilmesi desteklediğimiz bir süreçtir. Ancak; her sınava girecek ustanın 750/800 TL sınav ücreti yatırmasının ön koşul olması çalışanlarımızın bu belgeye müracaatlarının önündeki en büyük engeldir. Bir başka neden ise smav sürecinin kameralar karşısında, proje üzerinden sorunlarla uzman usta statüsü verecek derecede olması nedeniyle burada sınavı geçemeyeceklerini ve yatırdıkları paranın geriye alamayacakları kaygısı yatmaktadır. Bir başka sorunda inşaatta ustanın yanında kalfa, çırak ve düz işçilerimizde belge sistemi nasıl olacak belli değil bu ve benzeri nedenlerle çalışanlar hem sınav öncesi eğitime hem de sınava müracaat edemiyorlar. Bu nedenle 26 Mayıs 2016 tarihine kadar verilen sürenin en az bir yıl uzatılması sektörün durmaması için zorunlu görünmektedir. 


İmarlı alanlar tip yönetmeliği ile Türkiye'mizde tüm şehirlere tek tıp elbise giydirilmek istenmektedir. Bunun şehirler uı marka şehir olmasının önünde en büyük engel olacağı için her şehrin imar planlarının o şehrin kimliklerine göre yerel yönetimlere yetki verilmelidir. Bu yönetmelikten dolayı şu an şehrimizde hem belediye yetkilileri hem müteahhitler hem de arsa sahipleri zor durumdadırlar. 


İnşaat sektörü bu şekilde durursa Kayseri büyük zarar görür Bunun bir an önce çözüme kavuşması şarttır. Büyükşehır Beledıyes'ııın ilgili birimlerinin aldığı kararla Lejantın 20 Maddesi şuanda Kayserimizde uygulanmaya çalışılıyor. Burada en büyük sorun 7 metrelik yol ile 50 metrelik yoldaki imarlı yapıların aynı şekilde izdüşüme tabi tutulması doğru olmadığı düşünülmektedir En azından 15 metrelik yol ve üzerine belli esneklikler getirilmelidir. Kentsel Dönüşüm uygulamaları çok hisseli yapılar ve alanlarda çoğunlukla yerel idarecilerimizle yürütülmektedir .Arsa maliyetleri0 o 40'larda olması en büyük sorun. Müteahhitler bu maliyetler yüzünden zor durumdadır. Burada büyük eşitsizlikler oluşmaktadır. 

Bunun için yerel idare ve müteahhitlerin bir araya gelerek ortak çözümlere yönlenmelidir. 2016 yılı yapı birim maliyetleri ile müteahhitlere büyük maliyetler getirilmekte. özellikle 10 katlı ile 15 katlı binalara % 38" e yakın maliyet yüklenmektedir. Bu kaldırılabilir bir maliyet değildir. Faizlerin yüksek olması maliyetlerimizin artması ve alıcıların alım güçlerinin sürekli düşmesi nedeniyle birçok işini iyi yapan firmalar satış azlığından sıkıntı içerisindedir " Alı Aydm, "Bizler bu sektörün yaşaması ve müteahhitlerin basiretli ış adamlar olarak edinimlerini yerine getimıelerini istiyoruz. Bu konuda yerel ve genel idarelerim izce gerekli tedbirler alınmaz ise hem istihdamda hem de 250 alt sektörde büyük sıkıntı çıkacaktır" değerlendirmesinin de bulunarak sözlerini noktaladı...


Kayseri Haber