Alışveriş merkezinde yabancı önde görünüyor 'kızgın yerli' metrekare şampiyonu çıkıyor

Alışveriş merkezinde yabancı önde görünüyor 'kızgın yerli' metrekare şampiyonu çıkıyor

Alışveriş merkezleriyle (AVM) ilgili yapılan tartışmaların başında yabancı markaların kayırılması ve yerlilerin daha verimsiz noktalarda yer almaları ile daha yüksek kira ödemeleri geliyor. AMPD'nin bir araştırması ortalama bir AVM'dekx