Alışveriş merkezleri, büyük mağazalar ve zincir mağazalar kanunu tasarısı taslağı

Alışveriş merkezleri, büyük mağazalar ve zincir mağazalar kanunu tasarısı taslağıKanunun amaç ve kapsamı: Alışveriş merkezlerinin, büyük mağazaların ve zincir mağazaların kuruluşlarına, faaliyetlerine ve denetlenmelerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.


x