Almanya'da kentsel dönüşüm süreci!

Almanya'da kentsel dönüşüm süreci!Yenişehir Gündem Gazetesi köşe yazarı Ziya Güney bugünki yazısında Almanya'da kentsel dönüşümü anlattı. İşte o yazı...


Dr. Reiner Staubach, Ostwestfalen-Lippe Üniversitesi'de bölge ve şehir planlamacı olarak "Planlamaya dayalı sosyoloji, planlama teorisi ve metotları" adlı kürsüsü bulunmaktadır. Planerladen Derneği ve BASTA'nın Büro Für Stadtentwicklung ( Mimarlık ve Şehir Geliştirme Bürosu ) kurucularından ve halen yönetim kurulu üyesidir. Planerladen 1982 yılında Dortmund Üniversitesi'nde okuyan bölge planlama bölümü öğrencileri tarafından kurulmuş bir dernek. Derneğin amacı kısaca kentsel dönüşüm projelerinin belediyeler tarafından tepeden inme değil, orada yasayan halkın katılımıyla ve onların ihtiyaçları göz önünde bulundurularak planlanmasını ve gerçekleştirilmesini sağlamak ve bu konuda mahalle sakinlerini bilirkişi olarak desteklemek. Belediyeler ile kentsel dönüşüm yapılan bölge sakinleri arasında köprü görevi görmekte.. İlk iki üç yıl belediyeyle gergin bir ilişki söz konusuyken 1986 yılından beri belediyelerle ilişkilerinin çok daha sağlıklı olduğunu ve Kentsel dönüşüm konularında birçok belediyeye danışmanlık yaptığını ifade ediyor. BASTA ise bu anlayışla Kuzey Ren Westfalya eyaletinde çeşitli şehirlerde belediyeler ya da bakanlık tarafından kentsel dönüşüm projeleriyle görevlendirildi. Bu çalışmalar da halen devam ediyor..  Prof. Dr. Reiner Staubah Almanya'daki kentsel dönüşüm ve uygulamalar konusunda bakın neler diyor.. "...Önce yenileme projesinin gerçekleşeceği düşünülen alan kabaca ve oldukça kapsamlı olarak belirlenir ve ön araştırmalara başlanır. Bu araştırmalar kapsamında sosyal istatistik verilerin yanı sıra mahallede yaşayan kiracıların, ev sahiplerinin, dükkan ve işyeri işletenlerin görüşleri alınır.  Araştırmaların sonucuna göre bölge sınırlar ön araştırmalarla amaçlanan kentsel dönüşüm projesinin özellikle sosyal katlanabilirliğini (mesela kiraların kiracıların ödeme gücüne uygun olması) güvence altına almaktır.  Federal Şehir Planlama Kanunu'nun özel kentsel dönüşüm Yasası bölümü yenileme sürecinde bazı şartlarla orada yaşayanların haklarını korur. Bu şartları kısaca şöyle sıralayabiliriz: 


Halkın detaylı katılımını sağlamak 

Eğer yenileme projesinin orada yaşayan ve çalışan halka negatif etkileri olabileceği kanaati söz konusuysa belediyelerden önce "sosyal plan" yapılmasını talep etmek. 

Mahallelerde bilgilendirme bürolarının açılması 

Tarihi eserlerin korunması 

Mahallelerin mimari dokusunun korunması, zaman içinde bozulmuşsa şehir planlama ve peyzaj projeleri kapsamında mümkün olduğunca düzeltilmesi, yeniden ortaya çıkarılması, yeni yapılacak binaların dokuya uygun planlanması 

Evlerin apartmanların onarımında ev sahiplerine devlet mali yardımının, içinde oturan kiracıların ihtiyaçlarının göz önünde bulundurulması ve onlarla anlaşmaya varılması şartıyla verilmesi.. 


" Bizim gerek bugüne kadarki kentsel dönüşüm uygulamalarında gerekse TBMM sinde görüşülmekte bulunan yasa tasarısında kentsel dönüşümü bu boyutları ile ele aldığımız söylenemez.. Özellikle de kentsel dönüşüm yapılacak bölgelerde yaşamlarını sürdürmekte bulunan vatandaşlarımızın sosyal, kültürel, hakları ve sürece demokratik katılımları açısından Almanya örneğinden alacağımız çok dersler olduğunu düşünüyoruz.. 


Yenişehir Gündem