Alp Zemin ve Spor Tesisleri Yapımı İnşaat Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Alp Zemin ve Spor Tesisleri Yapımı İnşaat Ticaret Limited Şirketi kuruldu! Alp Zemin ve Spor Tesisleri Yapımı İnşaat Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Alp Zemin ve Spor Tesisleri Yapımı İnşaat Ticaret Limited Şirketi bugün Kadıköy'de 70 bin TL sermaye bedeli ile Mustafa Duru tarafından kuruldu.


Alp Zemin ve Spor Tesisleri Yapımı İnşaat Ticaret Limited Şirketi bugün Kadıköy'de 70 bin TL sermaye bedeli ile Mustafa Duru tarafından kuruldu.

Alp Zemin ve Spor Tesisleri Yapımı İnşaat Ticaret Limited Şirketi konusu:
1-) Her nevi açık ve kapalı (çelik konstrüksiyon, betonarme, branda vb.) spor tesislerinin ve oyun alanlarının (stadyum, halı saha, basketbol sahası, voleybol sahası, golf sahası, tenis kortu, buz pisti, çocuk parkı vb.) kurulumunun ve inşaatının yapılması. Spor tesislerinin zeminlerinin (futbol sahası, halı saha, basketbol sahası ve diğer spor tesislerine mahsus çim zemin, halı zemin, epoksi zemin, ahşap zemin, buz pisti ve benzeri zeminler vb.) yapılması. Spor tesislerinin elektrik tesisatlarının ve sistemlerinin (aydınlatma, ısıtma, soğutma, skor tabelası vb.) yapılması. Bu tesislerin işletilmesi, kiralanması ve kiraya verilmesi. Spor tesislerinin kurulumunda ve kullanımında gerekli olan her nevi ekipman ve malzemelerin (sentetik çim, sentetik halı, kum, granül, file, tel örgü, kafes, futbol kalesi, basketbol potası, voleybol filesi vb.) ithalatı ve ihracatı, toptan ve perakende ticareti. Konusu ile ilgili olarak yurtiçinde ve yurtdışında kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları tarafından açılacak ihalelere, artırma ve eksiltmelere katılmak ve taahhütlerde bulunmak. Konusu ile ilgili mercilerden konusuna ait işlere dair yurtiçinde ve yurtdışında her türlü izin, ruhsat, ihtira beratı, lisans, patent, imtiyaz ve benzeri hakları istihsal ve iktisap etmek, kullanmak, kısmen veya tamamen kiralamak veya satmak. Konusu ile ilgili olarak yurtiçinde ve yurtdışında bayilikler, mümessillikler, temsilcilikler, distribütörlükler ve acentelikler almak, vermek, kiralamak veya devretmek. 2-) Her nevi inşaat taahhüt işleri yapmak veya yaptırmak. Her nevi zemin inşaat işleri (asfalt, beton, kaplama, epoksi, parke taşı vb.) yapmak veya yaptırmak. Her nevi gayrimenkuller almak ve satmak, kiralamak ve kiraya vermek. Her nevi inşaat yapmak, kat karşılığı binalar yapmak. Yurtiçinde ve yurtdışında resmi ve özel sektörlere ait her nevi inşaat taahhüt işleri yapmak, montaj işleri ve çelik konstrüksiyon işleri yapmak, bunları taşeron olarak yapmak veya taşeronlara yaptırmak. Her nevi hafriyat işlerini yapmak. Her türlü gayrimenkul danışmanlığı ve emlakçılık hizmetlerini vermek. Konusu ile ilgili olarak yurtiçinde ve yurtdışında kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları tarafından açılacak ihalelere, artırma ve eksiltmelere katılmak ve taahhütlerde bulunmak. Konusu ile ilgili mercilerden konusuna ait işlere dair yurtiçinde ve yurtdışında her türlü izin, ruhsat, ihtira beratı, lisans, patent, imtiyaz ve benzeri hakları istihsal ve iktisap etmek, kullanmak, kısmen veya tamamen kiralamak veya satmak. Konusu ile ilgili olarak yurtiçinde ve yurtdışında bayilikler, mümessillikler, temsilcilikler, distribütörlükler ve acentelikler almak, vermek, kiralamak veya devretmek. 3-) Her nevi inşaat malzemelerinin, yapı malzemelerinin, hırdavat malzemelerinin, nalbur malzemelerinin, boya malzemelerinin, tesisat malzemelerinin, izolasyon ve yalıtım malzemelerinin ithalat ve ihracatını, toptan ve perakende ticaretini, pazarlanmasını ve imalatını yapmak. Her nevi inşaat makineleri, sanayi makineleri ve iş makineleri ile bunların yedek parçaları ve ekipmanlarının ithalat ve ihracatını, toptan ve perakende ticaretini, pazarlanmasını ve imalatını yapmaktır. Nalbur, hırdavatçı ve benzeri mağazalar açmak ve işletmek. Konusu ile ilgili mercilerden konusuna ait işlere dair yurtiçinde ve yurtdışında her türlü izin, ruhsat, ihtira beratı, lisans, patent, imtiyaz ve benzeri hakları istihsal ve iktisap etmek, kullanmak, kısmen veya tamamen kiralamak veya satmak. Konusu ile ilgili olarak yurtiçinde ve yurtdışında bayilikler, mümessillikler, temsilcilikler, distribütörlükler ve acentelikler almak, vermek, kiralamak veya devretmek. 4-) Yasalara göre ithalatı ve ihracatı yasaklanmamış olan her türlü ürün ve ham maddenin imalatını, toptan ve perakende alım ve satımı, ithalat ve ihracatını yapmak. Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir satabilir kiralar, kiraya verir bunlar üzerinde ayni ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir. Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhit, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir.

Adres: 19 Mayıs Mah. Şemsettin Günaltay Cad. Celal Bey Apt. No:115/3 KADIKÖY